۱۴۰۳-۰۳-۱۳

رحمان حسین زاده : درقلبمان جای داری مظفر جان !

 

نمیخواهم و نمیتوانم باور کنم، مرگ نابهنگامت را. امروز اول ژوئن  ناباورانه در اندوه مرگ شما مظفر صالح نیای عزیزم و  دیروز جمعه ۳۱ مه ی در مراسم وداع پایانی با حمه سور عزیزم.

 

 تحملش بسیار سخت است. تعهد به اهداف انسانی و کمونیستی شما عزیزان ما را در موقعیتی قرار میدهد که این سختی ها و تلخی ها را تحمل و راهتان را ادامه دهیم. 

مظفر صالح نیا این شخصیت محبوب در میان مردم سنندج و در میان همه مبارزین راه آزادی و برابری، فعال شناخته شده کمونیست، مدافع پیگیر حقوق کارگران و رزمنده دهها بار زندان رفته و شکنجه شده و اما استوار و مقاوم و بالاخره پدر الهام عزیز  رفیق و همرزم و هم حزبی ام امروز شنبه صبح در سن ۵۴ سالگی و بر اثر ایست قلبی به ناگهان از میان ما رفت. به همسر عزیزش گلنار، به الهام و سینای عزیز، به همه رفقا و دوستان و بستگانش، به همه مبارزین جنبش کارگری و آزادیخواهانه ایران و به ویژه شهر سنندج، از دست دادن مظفر صالح نیا این انسان دوست داشتنی را تسلیت میگویم. راهش را ا امه میدهیم. 

یاد عزیزش همیشه زنده و گرامی

اول ژوئن ۲۰۲۴


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر