۱۴۰۲-۰۸-۰۸

امین بیات

حمله تروریستی حماس به اسرائیل (2)

 

https://facebook.com/amin.bayat.9

در حمله  ترورسیتیحماس به اسرائیل  حماس توانست با کمک سرویس اطلاعاتی و امنیتی ایران،سیستم های اطلاعاتی اسرائیل را برای مدت زمانی از کار بیندازد،در غیر اینصورت چگونه ممکن بود که تروریستهای حماس از دید دوربینهای بیشمار و مدرن مرزیدر امان بمانند،تروریستها در ساعات اولیه که  دیوارهای بلند و بتونی را تخریب کردند بگذرند،آنهم از ورودیهای بیشمار و با سرعت کم سابقه داخال شهرک های مرزی رسوخ کنند،در هیچ  کجا ،سیستم های اطلاعاتی اسرائیل متوجه این حمله آشکار نشوند، این سناریوی اول  و اما سناریوی دوم  اسرائیل و آمریکا و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آنها از برنامه و شروع حمله تروریستهای حماس کاملا مطلع بودند، اما برای بدام انداختن دولت تروریستی ایران و تروریستهای دست نشانده اش ،برای مدتی حساب شده سکوت کردند و تماشاگر معرکه شدند تا جنایات ببوقوع به پیوندد و اخباراین جنایات وحشتناک درکوتاهترین زمان در سراتاسر جهان انعکاس یابد و بوینوسیله بمردم جهان بفهمانند که تروریستهای حماس چه جنایتکار و وحشی هستندو بعد اقدام به کشتار مردم غزه با بمباران بی وقفه نمایند تا موجه و قابل پذیرش باشد، زیرا بمعنی دفاع تداعی میشود و رهبران سرمایه داری جهانی از جمله آلمان،فرانسه و انگلیس با تمام قوا پشت حمله دفاعی اسرائیل قرار گرفتند و در عرض دوهفته بیش از هشت هزار نفر زن و کودک را در بمبارانها بقتل رساندند و این کشتار ادامه دارد.

آگاهانه و حساب شده  آمریکا و وابستگان اروپائیش از اول اعلان کردند که هیچ مدرکی دال بر دردست داشتن اینکه جمهوری اسلامی در این حمله شریک باشد  ندارند، تهران مرکز فرماندهی جنگ نبوده و حتی خامنهای جنایتکار نیز اعلان کرد که ما نبودیم و حماس این حمله را به تنهائی تدارک و انجام داده است، یعنی یک گروه تروریستی اینقدر دارای قدرت نظامی بوده که توانسته طی زمانی کوتاه با تجهیزات نظامی از مرز عبور کند به کشتار وحشیانه اش ادادمه دهد و گروگان بگیرد و به غزه برگردد، در حقیقت میخواهد بگوید پس قدرت نظامی جمهوری اسلامی را آزمایش نکنید  که پشیمان خواهید شد و تهدید های مزدوران جنگ طلب  سپاه  و خامنه ای را بدنبال داشت،این سناریو دامی بیش نبود و مورد قبول افکار عمومی جهان توانست جا باز کند، به زبان دیگر بر داشتن نام جمهوری جنایتکار اسلامی از حمله اولیه  اقدامی سیاسی وتاکتیکی جنگی بود و دارای اهداف بسیار مشخص،اول اینکه افکار عمومی جهان را بخود جلب کرد و حامی خود نمود تا آماده برای حملهبه غزه شود تا در برچیدن بساط حماس به ایران و به جمهوری اسلامی حمله نظامی کند، هم آمریکا و هم اسرائیل این تهدیدرا چندین بار تکرار کردند،متقاعد کردن افکار عممومی جهان با در دست داشتن وسایل ارتباط جمعی در اروپا در دخالت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی با کمک مستشاران پوتین در این حمله کار دشواری نبود و خیلی زود مردم جهان پذیرفتند زیرا داده های 44 ساله جنایات جمهوری اسلامی برای کسی پوشیده نبود که بارها، گفتند و تهدید کردند که میخواهند اسرائیل را نا بود کنند..

جامعه اسلام زده ایران گوشه به گوشه اش در اختیار سرمایه داران داخلی و خارجی است ،کارگران بیکارند و گرسنه ،اما سرمایه میلیاردی کشور صرف تروریستای حماس  و همچنین در لبنان و سوریه وعراق میشود ، مردم آگاهند و عملکرد رژیم را محکوممیکنند و با دادن شعار "نه غزه ،نه لبنان،جانم  فدای ایران"دست رد به سینه کلیت نظام تبهکار ضد ایرانی میزنند،و بالاخره روزی فرا خواهد رسید که نبرد کار با سرمایه در کنار نبرد مردم با دین اتفاق بیفتد و آن روز دیر نیست،سرمایه داری جهانی به نقش ویرانگر مذهب یا دین در عقب نگهداشتن افکارو توسعه خرافات در میان مردم بسیار هوشمندان و ریاکارانه عمل کرده،بوسیله افکار پوسیده مذهبی دکان خرافات را با پیوند زدن آن به سرمایه ،بیشترین سود را برده و بیشترین ثروت را از جیب مردم دزدیده، با کمی تعمق میتوان دیافت که مذهبیون صاحب قدرت از آخوند وغیر آخوند صاحبان قدرت و سرمایه در کوتاه مدت سرمایه های میلیاردی را چگونه بدست آوردند ، این افراد از زن و مرد که همگی دیندار ،چادری و ریشدار،نماز خوان و روزه گیر،محرم و سفرواربعین بگیر چگونه دارای مال ومنال ملیاردی شدند، نگاهی به کاخ نشینان لواسانهادر سراسر کشور بیندازید و گذشته آنها را مرور کنید و دریابید که با مشتی شیاد،دزدو آدم کش روبروهستید .

رویهمرفته کشورهای عقب نگداشته شدهمانند ایران،عراق،سوریه، لبنان پاکستان ، افغانستان و... با دولتهای دست نشانده توسط سرمایه داری جهانی که دو نمونه اخیر آن واگذاری ایران به خمینی در کنفرانی گوادالوپ و نمونه دوم واگذاری آمریکا افغانستان  را به طالبان،سرنوشت صدها ملیون مردم منطقه را وادار کردن که تابع دولتهای دست نشانده و مذهبیکه با پشتیبانی امپریالیسم جانی متجاوز بحقوق مردم در ید قدرت مشتی دیندار عقب مانده مذهبی ،خرافاتی و قاتل  باشند، و تا توانسته اند از مردم بی پناه بهره کشی کرده و  کارگران و حتی سایر اقشار جامعه را به فقر و فلاکت کشانده اند، تا بدینوسیله  سرمایه را بیمه کنند،یعنی با گرسنه و بیکار نگهداشتن بخش اعظم جامعه ،آنها را مطیع خودوافکارعقبمانده مذهبی خود کرده اند، و درنهایت باترفند های سرمایه داری جنگ براهانداخته و نسل کشی کنند،، جنگهای نا برابر وویرانگر براینمونه آخرین آن جنگدر اکراین  میان شرق و غرب(سرمای داری کهنه و نو) وجنگ اسرائیل با حماس (فاشیسم و تروریسم)، تنها اقدام به نسل کشی است و تکرار تاریخ کشتار مردم فلسطین از یکطرف و کشتار مردم ایران با انواع شیوه ها از طرف دیگ،در سرزمین غزه بوسیله تروریتهای اجاره ای حماس  و در ایران بوسیله  تروریستهای سپاه پاسداران و آخوندها که هر دو جناح همانند داعش دست پرورده سرمایه داری جهانخوار جهانی هستند،پس سرمایه داری و دین مداری منشاءتضادها و جنگهای کنونی بوده وهستند.

در سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخوانید مجمع( مدافع سرمایه داری جهانی)،با صدور قطعنامه 181 خود سر زمین فلسطین را به دو قسمت تقسیم 51%به اسزائیل و 49%فلسطین داد ،که همانموقع مورد اعتراض فلسطینیها و بخشی از کشورهای عربی قرار گرفت،ودر چهارم ماه مه 1948 با اعلام استقلال کشور اسرائیل جنگ و درگیری نظامی با نیروهای اسرائیل و اعراب در گرفت(لبنان،سوریه،عراق،مصر،عربستان)در آن زمان ایران هیچگونه نقشی در تقسیم بندی نداشت و  در رای گیری سازمانملل رای منفی داد،با عضویت اسرائیل در سازمان ملل هم مخالفت نمود، اما پس از چند سال اسرائیل را برسمیت شناخت.

در بدو انقلاب 57 جمهوری اسلامی به یک دشمن قسم خورده اسرائیل تبدیل شد و همواره با شعار مرگ بر اسرائیل وهمیشه خواهان نابودی اسزائیل بوده است و خمینی مزدور در یک بیانیه در "روز قدس" خواستار نابودی اسرائیل شد و این موضع کماکان و با شدت بیشتر توسط خامنه ای ادامه یافت.

در جنگ  هشت ساله ایران و عراق فلسطین پشتیبان صدام حسین بودو اسرائیل هیزم بیار جنگ و اسلحه به ایران فروخت ، مسئله فلسطین و اسرائیل هیچگونه ربطی به منافع مردم ایران نداشت اما همیشه مردم نسبت به رعایت حقوق بشرعلیه متجاوزین هردو طرف بودهو امروز مدافع حقوق بشر میباشند نه از غزه و نه از اسرائیل جانبداری میکنند.

جمهوری اسلامی خونخوار و جنگ طلب اما سرنوشت مردمان ایران را به سرنوشت مردم فلسطین گره زده و آتش بیار جنگ شده ،مردم دریافته اند که جمهوری اسلامی با دخالت در جنگ قضد ماندگاری خود را دارد  آیامذهبیهاوعاصرضد بشری جمهوری اسلامی  با کشتار وحشیانه زنان ،کودکان ،کارگران،نویسندگان،هنرمندان ،معلمین ،دانشجویان و دانش آموزان ،مهسا ها و آرمیتا ها و پیر فلکها.و...با اهداف ضد بشری دینی خود بر علیه جان و مال و آرامش زندگی مردم در تمام چهل و جهار سال گذشته با کمک سرمایه داری جهانی و اخیرا با کمک چین و روسیه اقدام به هر جنایتی  نکرده است  و سایه شوم خود را با خرافات مذهبی گسترش داده ، این هرزه های مذهبی در حوزه های علمیه ، در پوشش مداحان مسخره، آخوندهای حاکم شده بر سرنوشت دانش آموزان دختر و پسر در مدارسو تبدیل دانشگاهها به مسجد ،و... ثروت ملی را تصاحب کرده و در مقابل مردم در فقر بدبختی ،گرانی دست بگریبان شده اند.

حمله نظامی تروریستی حماس و عواقب آن برای مردم در غزه یک خود کشی و جنایت بود،مردممقیم غزه توسط ارتش و دولت نژادپرست اسرائیل قتل عام شدند و ادامه این تهاجمکه قصد بیرون راندن زنده ها از نوار غزه  دارد،نا زمانیکه رژیم جنایتکار اسلامی در ایران در قدرت است روزگار مردم غزه بد تر خواهد شد، سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی علاوه بر رهائی مردم ایران از خطر جنگ ،آینده ی مردم فلسطین را هم تضمین خواهد کرد،تضاد عریان مردم ایران با رهبران جنگ طلب جمهوری اسلامی نماد تنفر و انزجار عمومی مردم را از اسلامو تمامیت جمهوری کثیف اسلامی را نشان میدهد، و حتی مردم آنچنان نفرتی از آخوندها و عملکردشان نشان داده اند، و دیگر هچ اعتتباریبرای آخوند جنایتکار و حکومت ضد بشر اسلامی، قائل نیستند.

انعکاس مواضع بخشی از اپوزیسیون سلطنت طلب و طرفداری یک جانبه از اسرائیلو با شعار مرگ بر فلسطین هم آن روی دیگر سکه فاشیسم است،و  در افکار عمومی با نفرت و انزجار روبروست.

دولتها و مردم اسرائیل و فلسطین را باید از هم جدا کرد همانطور که تکلیف مردمان ایران از ابواب جمعی جمهوری اسلامی جداست، اکثریتمردم آسایش، آرامش ، کار ، زندگی ،صلح طلبند، دولتها قدرت و ثروت  اندوز و در پیروی از سیاست سرمایه داری جهانی با دیکتاتوری و انسان کشی و استثمار ،زندگی را بر میلونها انسان بی پناه تلخ و نا آرام کرده اند.

پیچیدگی حفر تونلهای زیر زمینی در عمق زمین  که بیش از 450 کیلومتردر سراسر غزه است و ارتباطهای با خارج از غزه را چه در مرز لبنان و همچنین مرز مصر در بتن خود دارد ،و تجهیزات جنگی و موشکی که در این تونلها انبارشده وخطراتیکه اسرائیل راتهدید میکنند بسیار سئوالبرانگیز میباشند، اما بی تردید ارتش صیهونیستی اسرائیل و دستگاههای امنیتی ا با همکاری آمریکا بعید است که از چند و چون آنها بی اطلاع باشند ودر تدارک برنامه ریزی برای نابود کردن تشکیلات حماس  پیش بینی های لازم را نکرده باشند ،اما اگر هم چنین باشد با وسایل ابواب جمعی مدرن صنعتی قادر خواهند بود و بدون تردید کل نیروهای تروریستی حماس را در زیر زمین نابود کنند.

راه برون رفتاز این شرایط اسفبار جنگ و نسل کشی  مبارزه بی امان در برابر عملکرد سرمایه داران و دینمداران وجلوگیری از ترفند هایبرنامه ریزی شده جنگها ،نسل کشیها، کشتار زنان وکودکان ، چپاول ثروت  مردم، با همبستگی واتحاد درآگاه کردن مردم نسبت به عملکرد مذهب و سرمایه باید کوششهای فراوان انجام داد، ومن بعنوان یک ایرانیمخالف با جمهوری جنایتکار اسلامی، و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی توسط مردمان ایران،با هر حمله نظامی به ایران و حضور در این جنگ،مخالفم .

همچنانکه ابواب جمعی جمهوری اسلامی با گسترش فقر و بیکاری ،گرانی و دامن زدن به جنگ  در منطقه  تلاش مذبوهانه میورزد تا مردم  را از ادامه انقلاب 57  و دگرکونی پایهای با بر قراری عدالت اجتماعی بترساند، مردمدر شرایطی باید درسازماندهی مبارزات خود در کنار خیزش جنبش انقلابی "زن ، زندگی، آزادی"به تشکل یابی کارگران و سایر اقشار جامعه در اماکن محلی خود متشکل شوند،و  نقشه های شوم و ضد ایرانی جمهوری اسلامی و آخوند های مرتجع را نقش بر آب کنند.

یاد زنده یادان مهسا امینی ، آرمیتا گراوند و... گرامی باد

29.10.2023

امین بیات

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر