۱۴۰۲-۰۸-۰۸

حسین اخوان توحیدی

اسرائیل در برابر سکوت دولتهای غربی تا کجا میرود ؟

فلسطین ، خلق فراموش شده.!

 

اسرائیل با کشتار دسته جمعی فلسطینیها ، برنده این جنگ نیست.

اگر آمریکا ارباب اسرائیل با بمباران در ویتنام پیروزشد ، اسرائیل هم پیروز میشود

میلیونها نفر در سراسر جهان علیه کودک کشی و نسل کشی  اسرائیل،  تظاهرات کرده اند وتا این جا  بازنده منفور ، اسرائیل است. 

    تا این لحظه فقط بیش از سه هزار کودک قربانی  این بمباران ها بوده اند!

  این است بربریت صهیونیسم افسار گسیخته !

اینهمه وحشیگری وجنایت اسرائیلی ها علیه مردم بیدفاع فلسطین غیر قابل تصور بود.

در قرن بیست ویکم ادامه توحش در جنگهاي دوم جهانی که آلمانی ها یهودیان را کشتند  ، اما انتقام آن را صهیونیستها  از خلق فلسطین  با پشتیبانی امریکاییها واروپایی ها میگیرند !.

اسرائیل بهیچ قانونی پایبند نیست و آتش بس  را نمی‌پذیرد!

طی هفتاد وپنج سال به  قطعنامه های سازمان ملل عمل نکرده  و سلاخی را ادامه می‌دهد!

  انچه امروز در غزه میگذرد  یک شبه نبوده ،  توحش وبربریت وخر پرستی این قوم با معیار های فاشیستی مذهبی !

با کودک کشی سرزمین فلسطین را ااشغال کردند  فاشیسم صهیونیسم ! آنهم با بمب‌های فسفرسفید

نسل کشی اسرائیلی ها در غزه ، ننگ پشتیبانان  انهاییست که دم از خقوق بشر وانسانیت میزنند!  

اگر اسرائیلی ها با حماس میخواهند بجنگند چرا بیمارستانها ومدارس وخانه های مسکونی را بمباران مبکنند ،هم اکنون بگفته سارمان بهداست جهانی بیش از هزارهشتصد جسد زیر اوار ها میباشد! 

هولوکاست فلسطینی ها در غزه ادامه دارد ! تظاهرات میلیونها نفر نشان نفرت از اسرائیل اشغالگر درسرزمین فلسطین  است.

قتل عام دسته جمعی فلسطینی ها که نقشی در حمله به کیبوتص ها نداشتند .  اسرائیلی ها در برابر چشم جهانیان تا امروز بیش لز هشت هزار نفر را با بمبارانهای وحشیانه بقتل رساندند.

پشتوانه چنین  کشتار  وحشیانه ای  هرکه باشد جنایتکار است.

 تلویزیون من وتو ، سلطنت طلب ، خط پودر نمودن فلسطین  را میدهند، که ماهیت وماموریت ، پاسداران وبسیجی های فارسی زبان  نتانیاهو جنایتکار وخامنه ای میباشد.

هردو پایبند به حکومت مذهبی ، جنایتکار  وضدبشر هستند.

نتانیاهو بجرم فلسطینی بودن می‌کشد !خامنه ای جلاد به اسم حجاب اغتشاشگر یا مجاهد بودن ، یا تجزیه طلب می‌کشد !

خامنه ای  مردم را سرکوب میکند .اومیخواهد از خون بناحق ریخته شده کودکان فلسطینی  توسط نتانیاهو جنایتکار  بهره برداری کند.

  برای مردم فلسطین اشک تمساح میریزد!

  تحت عنوان حجاب،  زنان را در خیابانها  میکشد وبکشتار  دختران جوان و مردم‌ ایران ادامه میدهد.

روزی نیست که بدون اعدام دهها جوان در سراسر ایران سر کند!

خلق فلسطین تنها نیست،  میلیاردها انسان در سراسر جهان با مردم ستمدیده فلسطین همراهند .

بازنده  محاصره وکودک ‌کشی وقطع آب وبرق و دارو ،  این جنایتها ،صهیونیستهای  وحشی وضدبشر هستند.

حسین اخوان توحیدی 

پاریس

یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

29 اکتبر 2023

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر