۱۴۰۲-۰۸-۱۱

حسین اخوان توحیدی

غزه قلب خونین جهان

 

 اخطار اسرائیل به بیمارستان شفا ! با بیست هزار مجروح بمباران‌ها درغزه !

در کدام جنگ تابحال چنین انفاقی رخ داده است؟ که از بیمارستانی بخواهند :تخلیه کنید ،می‌خواهیم بمباران کنیم!

  اگر این توحش وبربریت صهیونیسم فاشیسم، نازیسم نیست ، پس چیست ؟  

بنگرید در کدام سمت تاریخ ایستاده اید !.

 

در واقع غیرخودی ها وغیر هم مسلکان به دین وایین یهود نباید در فلسطین زندگی داشته باشند!

بمباران اردوگاههای فلسطینی وکشتار وکوچ در غزه بیداد میکند وامریکا پشتیبان چنین توحشی است !

تصور کنید روزی که آمریکایی‌ها به هر دلیلی، از اسراییل پشتیبانی نکنند آنوقت چه خواهد شد ! 

 

فرار یهودیان از اسرائیل شروع شده، در فرودگاه

داغستان مردم با سنگ از انها استقبال کردند.

این گوشه ایست از آنچه در آینده رخ می‌دهد.ومسول آن اسرائیل اشغالگر میباشد .

 

اسرائيل آب و برق ودارو را قطع کرده و هر دقیقه از مردم غزه کشتار میکند.

کشتار کودکان یکماهه بخاطر هواداری از حماس است؟

سابقه نازی ها را داریم ،که با توحش و اشغالگری میخواستند در امنیت باشند !

 

 افریقای جنوبی حکومت اپارتاید سفید پوستان هم با مبارزه، سقوط کرد وبزباله دان تاریخ رفت. 

 

همین وضعیت دیر یا زود برای اپارتاید اسرائیلی اتفاق خواهد افتاد.

 ، بمب اتم نگهدارنده یک حکومت نژادپرست ادمکش نخواهد بود !

وزیر خارجه نروژ گفته : در غزه جنایت جنگی روی داده !

 ادمکشان نتانیاهو بخاطر جنایت علیه بشریت محاکمه خواهند شد. .

 

 انچه امروز در غزه میبنیم ، در کتاب ها خوانده بودیم!البته در مورد هیتلر و ایشمن وچنگیز و مغول !

حالا همان اعمال ضدبشری را جهانیان در قرن بیست ویکم بچشم می‌بينند توسط نتانیاهو !

     اینها بخاطر برتری طلبی یک قوم مذهبی است که کشتار کودکان را هم عبادت میدانند !  

 

 اسرائیل دقیقا همان عزرائیل است که جان کودکان و زنان وسالخوردگان را در بیمارستانها هم می‌گیرد!

 فلسطین ، با بمباران و نسل کشی در غزه ، در دیر یاسین و کفر قاسم ، صبرا وشتیلا وتل زعتر نابودشدنی نیست !

دلیل ان ، تظاهرات وهمبستگی میلیونها نفر در سراسر جهان میباشد.

برنده این جنگ خانمانسوز در غزه ،خامنه ای ضحاک است، که سابقه جنگ طلبی او در خرید اسلحه از اسرائیل و سرکوب بیرحمانه مردم ایران بروشنی اثبات شده است.

 

از کشتار مردم فلسطین برای سرکوب بیشتر مردم ايران ،استفاده میکند وهرگز نگران مردم فلسطین

نبوده و نیست . .

 

جنایتکاران اسرائیلی وصهیونیستها ی ضدبشر، با کودک کشی و بمباران بیمارستانها واردوگاههای پناهندگان با بمبهای فسفر سفید یک تنی گورخودشان را می‌کنند..

 

حسین اخوان توحیدی

  پاریس

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲

1 نوامبر 2023

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر