۱۴۰۲-۰۸-۱۷

شمس الدین امانتی

برگی از تاریخ تقدیم به زنان و مردان انقلابی و آزادیخواه، در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی.

 

۲۱ سرباز و ۲ درجه دار از زندان کومه له آزاد شدند.

 ۸/۱۱/۲۰۲۳

در تاریخهای ۹ و ۱۲ / ۶ / ۱۳۶۰، ۲۱ نفر سرباز كه توسط پیشمرگان ما در جاده های مریوان - سنندج و کامیاران- سنندج دستگیر شده بودند آزاد شدند.

در مدت دستگیری این سربازان پیشمرگان کومه له ضمن برخوردهای صمیمانه، بطور مفصل جنایات رژیم را در كردستان و ایران و همچنین عادلانه بودن جنبش مقاومت خلق کُرد را برای آنان توضیح داده و آنها را با موضع کومه له آشنا نمودند.

همچنین در تاريخ ۵ / ۶ / ۱۳۶۰، دو تن ارتشی که (هردو گروهبان دوم) بودند، دو ماه قبل در فاصلهٔ بین پاسگاه قالات ماران و پاسگاه دوآب (جاده نقده - جلدیان) توسط پیشمرگان کومه له دستگیر شده بودند نیزآزاد شدند.

آزادی این اُسرا بر اساس سیاست انقلابی کومه له در قبال سربازان و ارتشیانی بود كه ناآگاهانه و تحت فشار فرمانده هان مزدور رژیمجمهوری اسلامی به جنگ با خلق کُرد کشانده شده اند صورت میگیرد.

به دنبال آزادی این تعداد از سربازان و درجه داران در تاريخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۶۰، ۲۰ نفر سرباز، درجه دار و افسر از زندان کومه له آزاد شدند.

این افراد كه در جریان تعرضات انقلابی اخیر پیشمرگان کومه له به مراكز دشمن دستگیر شده بودند بعلت آنکه برخلاف تمایل خود و تحت فشار فرمانده هان مزدور رژیم به كُردستان اعزام شده بودند و همچنین در حین نبرد از تیراندازی بسوی پیشمرگان خودداری نموده بودند از زندان آزاد شدند.

پیشمرگان کومه له در این مدت ضمن برخوردهای انقلابی و دوستانه، جنایات رژیم را برای آنان افشا نموده و آنها را با مواضع انقلابی کومه له آشنا نمودند.

سربازان، درجه داران و افسران!

سیاست سازمان ما در قبال شما از همان روزهای اول جنبش مقاومت خلق کُرد تا کنون بر این اصل انقلابی استوار بوده است كه بین صفوف شما به عنوان بخشی از توده های تحت ستم ایران و صف فرماندهان مزدور رژیم جمهوری اسلامی، تفاوت قائل بوده و با برخوردهای انقلابی و دوستانه خود حُسن نظر خویش رادر عمل نشان داده است.

رفتار پیشمرگان ما نسبت به رفقای شما در حین دستگیری و در مدتی که زندانی بودند درستی این ادعای ما را به ثبت رسانیده است.

تبلیغات زهرآگین مزدوران رژیم كه بی شرمانه رفتارهای خود را در برخورد به زندانیان بما نسبت می دهد این حقیقت را آشكار می سازد كه آنان از همکاری شما با توده های مردم و سازمانهای انقلابی وحشت دارند.

رژیم دیکتاتور و خفقان جمهورى اسلامی، پادگان ها را بصورت زندان شما در آورده است. فرماندهان مزدور می خواهند شما را رو در روی توده های مردم قرار دهند و برای جان شما کوچکترین ارزشی قائل نیستند.

آزادی شما در گرو رشد مبارزات توده ها و پیروزی آنان می باشد، بنابراین بر شما است كه از یک طرف با سازمانهای انقلابی و توده های مردم همکاری کنید و بسوی پیشمرگان تیر اندازی نکنید و از طرف دیگر دستورات فرماندهان را گردن ننهید و در ارتباط با رشد مبارزات توده ای، اعتراضات خود را علیه آنان گسترده دهید.         

 

شمس الدین امانتی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر