۱۴۰۲-۰۸-۲۲

امین بیات

حمله تروریستی حماس به اسرائیل طراحی شده بود (3)

 

Amin.bayat2010@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

 

حمله تروریستی حماس(اخوان المسلمین) با همکاری و حمایت جمهوریتروریستی اسلامی و حزبالله لبناندر هفتم اکتبربه اسرائیل و کشتار وحشیانه کودکان و زنان و جوانان اسرائیلی با به گروگان گرفتن 240 اسرائیلی  که در میانشان اتباع دیگر کشور ها از جمله آمریکا و اروپا بودند ،با عقب نشینی و بردن آنها به زیر زمین یا تو نلها، گور خود را بدست خود کندند.

حماس یک نیروی بنیاد گرای مذهبی است بدتر از داعش و پاسداران جمهوری اسلامی، حماس خود محصول و جزئی از سیستم براه انداخته شده امپریالیستی مبتنی بر نا برابری و موید آن با چهره کریه و جنایتکار اسلامی است،تونلهای زیر زمینی (مترو غزه) با صرف مخارج میلیاردی و زحمات بی حد و حساب تبدیل به جایگاه ابدی نیروهای تروریستی حماس و تعدادی از پاسداران شد،و وعده های بهشت برین آنها به  کیلومترها زیر خاک تبدیل شد به، بدترین مرگ ممکنه برایشان ،و خوشحالی وصف نا پذیر  از روی شرم و ترس و وحشت برای پاسداران و خامنه ای و نصرالله به ارمغان آورد. به بیش از 11000 نفراز مردم بی پناه و بدام افتاده زیر پرچم جنایتکار حماس و حزب الله و پاسداران  که با وعده وعید به آنها ،نیروهای حماس را بکام مرگ کشندند، و عده ای کودک و زن و مرد فلسطینی را فدای امیال جنایتکارانه خود کردند.

پس از یکماه جنگ و کشتار و ویرانی در غزه توسط ارتش فاشیستی با حمایت کشورهای سرمایه داری اروپا و آمریکا وزیر امور خارجه کشور امپریالیستی و توطئه گر و جنگ افروز آمریکا ،میگوید طرفدار آتش بس نیست، زیرا ممکن است نیروهای حماسفرصت یابند وخودشانرا دریابند واین بنفع حماس میشود، اما طرفدارآتش بس جهت ارسال مواد غذائی و دارو به غزه میباشد،این شیوه  تنها از عهده سرمایه داران بر میآید از یکطرف جنگ و کشتا ر راه می اندازند و از طرف دیگر برای انحراف افکار عمومی شیرینی پخش میکنند.

رژیم صیهونیستیبا کمکآمریکا و اتحادیه اروپا وگروه تروریستی حماس با کمک حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی و سایر تروریستهای منطقه ازجمله پوتینهیچگونه سنخیتیبامسئله انسانیتنداشته و ندارند ، استفاده تشکیلات تروریستی حماس از مردم بی پناه در بیمارستانها و زیر زمینهای بیمارستانها جهت حفظ خود و در معرض کشتار قرار دادن مردم  جنایت می آفریند ، با آمبلانس نیروهای تروریستی خود را تغییر مکان میدهد و این شیوه را از پاسداران جنایتکار جمهوری اسلامی به ارمغان گرفته، حماس آلت دست  آمریکا، جمهوری اسلامی  و پوتینشد که جنگ را تا به امروز در غزه به راه انداختند و آنرا رهبری کردند. از امروز ببعد بایدن و پوتین و پادوهای دو طرف در شرق و غرببرسرمسئله جنگ اکراین و گره زدن آن به جنگ غزه بهم نزدیک خواهند شد وبرای اینکه به صلحی نه چندان پایدار بلکه موقتی دست بیابند ، و تقسیم ثروت و قدرت کنند، نوک حمله  را متوجه جمهوری اسلامی خواهند کرد واین مزاحم را که دست پخت خود آنها است را با سریع ترین شیوه از جلوی راه خود خواهند بر داشت، زیرا بیش از حد به آخوندها و دولتهای تروریستی تا کنونی در جمهوری اسلامی بها دادند.

تشدید  و تهدید تحریم نفتی جمهوری اسلامی توسط مجلس آمریکا و تصویب لایحه جدید با 342 رای مثبت و 69 رای منفی، یک نمونه ازتهدید های جدی آمریکا است، و از طرفی ارسال و پیاده کردن انواع و اقسام تجهیزات نظامی در منطقه و اقیانوس ،پیامی جدی به جمهوری اسلامی و سپاه عربده کش  و آخوندهای مزدور و جنایتکارش است.

بنظر من اسرائیل و آمریکا و کشورهای سرمایه داری در اروپا بموقع جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را مجبور به دخالت همه جانبهدر جنگ غزه خواهند نمود ،تا اولا جنگ اکراین به فراموشی سپرده شود و پوتین نفس راحتی بکشد.

روزگاری نه چندان دور ، در سالهای قبل از انقلاب که ایران و اسرائیل روابط دوستانه داشتند و در ایران حکومتی وابسته به آمریکا در قدرت بود ، مردم جسته و گریخته مخالف اسرائیل بودند اما نه خصمانه بلکه همدردی آنها بیشتربا "جنبش آزادیبخش  فلسطین " و مردم فلسطین بود، برای خیلی ها از جمله نیروهای سیاسی و روشنفکران جامعه مدنی نماد مقاومت ملی و مبارزه علیه ظلم و ستم و اشغالگری اسرائیل و بیعدالتی از جانب دنیای سرمایه داری جهانی بود، که نیروهای سیاسی آن زمان از چپ  و راست از آنها پشتیبانی میکردند  و دیدیم که پس از بقدرت رسیدن حزب الله و آخوندهای مزدوربا حمایت یاسرعرفات  بزرگترین جنایت را علیه مردم ایران و همین نیروهای سیاسی هوادارشان انجام دادند.

سمت و سو گرفتن اسلامی در جنبش فلسطین " راه قدس از کربلا" میگذرد که از سوی خمینی جنایتکار ضد ایرانی مطرح شد، شعار نابودی اسرائیل ازجانب جمهوری اسلامی وگروههای اسلامگرا، افق برقراری صلح مابین اسرائیل و فلسطین را تیره و تار کرد، و شرایط را به نفع نیروهای ضد صلح با انگولک آمریکا و اروپا  تغییر دادند، دخالتهای آشکارو پر هزینه جمهوری اسلامی در منطقه ،او را  عملا به هیزم بیار برای شعله ور کردن بیشتر جنگ  تبدیل  کرد ، تما م این  مراحل با کنترل جنگ افروزان منطقه ای و از دوردست بود، دام را برای جمهوری اسلامی که حساسترین سر زمین منطقه را به او واگذار کرده بودند وتا حدی پشیمان از عمل خود ،گستردند و امروز می بینیم که رهبران تروریست جمهوری اسلامی عملا از سپاهی و آخوند به غلط کردن افتاده اند، و وحشت سر تا پایشانرا فرا گرفته .

خوشبختانه راه مردم در ایران  با راه ضد ایرانی جمهوری اسلامی  جنایتکار عملا از شروع خیزش جنبش انقلابی "زن ، زندگی،آزادی"جدا شده و از هم فاصله گرفتند و این فاصله را دریائی از خون جوانان و زنان مبارز پر کرده و میرود تابا حمایت عمومی مردم، روزی فرا رسد که آخوند و پاسدار دیگر احساسآرامش از ترس جان خود نکنند، شرایط حکایت از تشکیل گروههای مسلحانه از زنان و مردان علیه آخوند و  پاسدار میدهد، و نشانه بارزدیگر ،مردم ایران با همه نیروهای اسلام گرا ازجمله حماس،جهاد اسلامی،حزب الله لبنان،و نیرهای تروریستی مشابه درعراق ،یمن،فاطمییون و زینبیون و... که با استفاده از ابزاری از دین و بنیادگرائی مذهبی هیچ گونه تفاوتی با جمهوری جنایتکار اسلامی نداشته و ندارند و مسئله حقوق بشربرایشان ارزشی نداشته و نخواهد داشت، خط کشی مطلق با عملشان کرده اند نمونه های بارز این ادعا پاسخ جوانان دربر افراشتن پرچم فلسطین در استادیوم را دیدیمو حضور نیافتن مردم در نمایش های خیابانی توسط آخوند ها و پاسداران را دیدیم. امروز از نگاه کنجکاور مردمان ایرانعوامل جمهوری اسلامی منابع ثروت ایران و ایرانی را بجای اینکه بمصرف داخلی در خدمت منافع و زندگی بهتر مردم بکار گیرند این ثروت را تحتنام غنائم جنگی سال 57 که آمریکا به آنها هدیه کرد  همچنانکه آمریکا زمان ترک افغانستان مبلغ بالغ بر هفت میلیارد اسلحه مدرن را در اختیار طالبان و جانیا نهم طراز داعش ، قرار دادند .

مردم فراموش نکرده اند که"جنبش آزادیبخش فلسطین"در جنگ ایران و عراق از صدام حسین پشتیبانی کردند، ونباید فراموش کرد که در 15 مهرماه آغاز گرجنگ ،گروه تروریستی حماس بوده.

دوران بعد از حماس چه خواهد شد، چگونه  خلع حماس را پر خواهند کرد:

آتشی که جمهوری اسلامی در منطقه برافروخت شعله هایش آخوند ها و پاسداران را خواهد سوزاند، جمهوری اسلامی در شرایطی بسر میبرد کهدر غزه صدها پاسدار تروریست وآدمکش یا کشته شدند و یا در زیر زمینها و  در تونلها در بد ترین شرایط خفه شدند، آنچه که در غزه اتفاق افتاد ، طرفین جنگ کشتار بیرحمانه و وحشیانه ای    از مردم بی پناه انجام دادند ، یک جنایت علیه بشریت بود و ادامه دارد.

آمریکا ،بریتانیا،آلمانوفرانسه متحد یکپارچه در حمایت نظامی و مالی ازاسرائیل در کشتار مردم در غزهدست در دست نتانیاهو با نقشه های از پیش تعیین کرده  با گسترش اسرائیل و تصرف کامل سر زمین مردم غزه را با خمپاره و بمباران بی وقفه با خاک یکسان کردند ، البته موضوع دستگاه تروریستی حماس از مردم بی دفاع در غزهجدا است ،  حماس تروررستهای وحشی و آدم کش حمایت شده از جانب جمهوری اسلامی، آلت دست قرار گرفتند و هر دو بدام نقشه های اسرائیل،  افتادند.

بالاخره  پس از بخاک سپاری اعضاء حماس در اعماق زمین ،هدفهای بمبارانها تغییر خواهد کرد، تهران و مراکز حساس نظامی سپاه پاسداران جنایتکار و ضد ایرانی  هدف بمبهای اسرائیلی ،آمریکائی،آلمانی،انگلیسی و فرانسوی  قرار خواهند گرفت و انتقامخود را از نافرمانیهای جمهوری اسلامینسبت به آمریکا و اروپا  را از مردم ایران به جای جمهوری اسلامیخواهند گرفت، همانطور که از مردم غزه گرفتند ، به جای برقراری صلح و تشکیل دولت مستقل فلسطینی ، دیگر حماسی در غزه نخواهد توانست عرض و اندامی کند و این بلا بر سر جمهوری اسلامی نیز خواهد آمد.

گذر زمان در سرنوشت اسرائیل:

در گذشته های دور و نزدیک اتفاقاتی خود به خود یا طراحی شده در سرنوشت اسرائیل تا به حال رخ داده از جمله  نتایج کنفرانس خارطوم ، که نتیجه اش به چند برابر شدن وسعت و نقشه ی  اسرائیل انجامید، پس از آنکه اتحاد جماهیرشوروی درهم فرو ریخت، که با سیل مهاجرت یهودیان بصورت گسترده از روسیه به اسرائیل مواجه شد،درواقعه ی انتفاضیه در سال 1967 که موجب فاصله گرفتن بعضی کشورهای عربی از اسرائیل گردید ، اما طولی نکشید که مصر،اردن و همچنین در جریان روند "صلح ابراهیم" از جانب کشورهای دیگری از جمله عربستان صعودیروابط حسنه با اسرائیل منعقد گردید.

در کوتاه مدت با مشکلات عدیده ای روبرو شد ،زمانیکه جریانات اسلام گرا و نیروهای نیابتی جمهوری جهل وجنایت، اختیارات غزه را با پخش پول میان تروریستهای غزه یعنی "حماس" و "جهاد اسلامی"بدست گرفتند، در حقیقت اسلام سیاسی از جانب حکومت تروریستی جمهوری اسلامی سایه ی شوم خود را بر سر فلسطینیها  و بخصوص "حماس"با پرداخت و پشتیبانی مالی و نظامی انداختند و شرایط زندگی اسفبار مردم غزه را به امروز کشاندند که نه راه پس دارند و نه راه پیش و با صدها هزار آواره و خانه خراب ،گرسنه راه فرار از محدوده نوار غزه را پیش گرفتند، سران حماس در زیر زمینها گرفتار و بمرگ محکوم شدند.

تشکیل دو دولت مستقل در کنار همکه اگر" جنبش آزادیبخش فلسطین" دارای رهبرانی کارآمد  و عقب مانده از لحاظ ایدئولوژیک نبودندمیتوانستند در سال 2000در "کمپ دیوید"به نتایج مثبتی دست یابند .

نیروهای ایرانی که در گذشته بدون برخورد به "حماس"،"جهاد اسلامی" و بطور کلی "جنبش آزادیبخش فلسطین" بی قید و شرط از آنها حمایت کور کورانه میکردند ، خود در راهی انحرافی قدم بر میداشتند، زیرا در انقلاب 57 ندانسته و نا آگاه به ماهیت اسلام سیاسی در زمین بازی اسلام ارتجاعی توسط آخوندها با برنامه ی از پیش تعیین شده توسط آمریکا و انگلیس مسبب بدبختی اکثریت مردم ایران شدند که امروز مجبورند در هر اتفاقی مانند سال 88 تعداد 1500 کشته بدهند ، در خیزش جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" حد اقل 500 کشته و...  سیاست غلط سازمانها از چپ و راست و حمایت آنها از خمینی آدم کش اسلامی  سرنوشتمردم را به امروز کشاندند که می بینید.                                                                                                                              اکثریت چپ و نیروهای ملی  هنوز در اشتباهات گذشته غوطه ورند،در شرایط 57 بسر میبرند و از نتایج خیانتشان در 57 و حمایت و تثبیت جمهوری اسلامی در خواب غفلت بسر میبرند و درس عبرت نگرفته اند ، بزرگترین خیانت  نتانیاهوی فاشیست به مردم اسرائیل حمایتش از گروه تروریستی "حماس" بود،و بزرگترین خیانت نیروهای چپ نوکر روسیه در انقلاب حمایت از خمینی به دستور روسیه بودو  بزرگترین خیانت خیانت نتانیاهو با کمک آمریکا وحمایت اروپا این است که با شقاوت بی نظیر و آشکارا  کمر به قتل کودکان ، زنان و مردم بی پناه که آلت دست رهبران جنایتکار "حماس" و جمهوری اسلامی   بودند ،بسته است.

زمانیکه بعضی "چپها" از تروریستی مانند سلیمانی  بعنوان سردار ملی ومبارز یاد میکنند و یا از "حماس" و سپاه پاسداران  بعنوان نیروهای مبارز یاد میکنددچه انتظاری ازاین نوگران بی حقوق و مواجب بگیر از جمهوری اسلامی میتوان داشت همین عناصر مسبب و عمل غلطشان در سیاست باعث قتل هزاران زن و مرد ایرانی بدست مزدورانی چون سلیمانی ، خامنه ای و رئیسی شدند  ، ننگ و نفرت به مدافعین ابواب جمعی جمهوری اسلامی باد .

دفاع از حقوق بشر از جمله مردم غزه قابل فهم است ،و توجه مخصوص و آگاهانه به علل پیدایش این جنگ را یا نمیدانند و یا نمیخواهند به آنها اشاره کنند.

مگر نه اینک گروه "حماس" آگاهانه پشت سر کودکان ،مردم غزه،و در کنار بیمارستانها  مدارس سنگر گرفته  آنهم با مجهز ترین ابزار جنگی که جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشته بود .

عملکرد "حماس" و دولت اسرائیل در قتل عام مردم غیر نظامی هیچ تفاوتی با هم ندارند،هر دو جنایتکارند .

حملات "حماس"و اسرائیل علیه مردم بی دفاع و کشتار دسته جمعی هر دو جناح محکوم است، هر دو مرتکب جنایت شده اند. نه دولت اسرائیل قابل دفاع است و نه تشکیلات تروریستی "حماس" و "جهاد اسلامی"هر دو وحشی و آدم کشند.

رهبران تروریست "حماس" ،جمهوری اسلامی ،حزب الله لبنان، و... ثروتهای میلیاردی را چگونه بدست آورده اند ،آیا میتواندمسئله اصلی آنها حمایت از مردم غزه ،ایران و لبنان باشد ، در ایران که جمهوری اسلامی طی 44 سال ثابتکرد که مسئله اش امت اسلامی و انباشت ثروت و کسب قدرت است، ورژیم عقبمانده وخرافاتی تروریستی  و ضد ایرانی است.

بالاخره خامنه ای و یارانش نقش خائنانه خود را علیه گروه "حماس" درمقابل اسرائیل و آمریکا بخوبی انجام دادند  و منتطر گرفتن جایزه از جانب بایدن نشسته اند و به التماس کردن افتاده اند.

کنترل سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وحقوق بشر در ایران را بنا بر خواست آمریکا  عملاطی جهل و جهار سال گذشته با ایجاد جو ترور و خفقان ،شکنجه و اعدام پیاده کردند و مورد حمایت سران آمریکا،روسیه و چین قرار گرفتند، و در یک کلام ثبات و تداوم زندگی معمولی مردمان ایران را در مسیر سیلی وحشتناک قرار داده اند و میتواند شرایط در لحظه ایبارانی از نوع باروت سیلآسافاجعه انسانی ببار بیاورد ،پس مردم باید بفکر خود و تنها به نیروی بلقوه مردم ،جوانان ،زنان از اقشار مختلف  باشندو کلیت نظام پوسیده شکست خورده در اکثر مراحل ، وحساب خود را با حزبالهی ها ، آخوندهای ، گروههای تروریستی مانند "حماس" ،حزب الله لبنان،و با عوامل داخلی از جمله فاطی کماندوهای فاسد و سایر عاملینی که موجب مزاحمت برای زنان و دخترانیکه طرفدار پوشش آزاد هستند، ودر نهایت آماده از هر لحاظ برای بخاک سپاری جمهوری اسلامی همچون تروریستهای "حماس " باشند.

12.11.2023

 

امین بیات

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر