۱۴۰۲-۰۸-۲۴

بهرام سلطانی

دولت آپارتاید اسرائیل ، مشارکت در پایه گذاری ساواک حکومت پهلوی،اپوزیسیون خارج کشور ، غرب و جوایز حقوق بشر آن - و یک تجربه شخصی

 

 

      14 نوامبر 2023

 

این مقاله خلاصه تحقیقی در خصوص نقشه مخرب  اسرائیل  با همکاری گسترده آمریکا و  برخورداری از حمایت دولتهای غربی خصوصا بریتانیا ، فرانسه ، آلمان.....در خاورمیانه و خصوصا در مورد مردم بی دفاع فلسطین بوده. متاسفانه ارائه بحث جامع  منابع در خصوص این موضوع دراین مقاله خلاصه امکان پذیر نیست و سعی میشود که در آینده به مسائل مختلف در این زمینه پرداخته شود.

 این مقاله  درارتباط با حملات گسترده دولت آپارتاید  اسرائیل  و ارتش تا دتدان مسلع وبا حمایت قدرتهای غربی آن به مردم بی دفاع غزه از 7 اکتبر 2023 بوده که نتیجه آن تاکنون به کشتار هزاران کودک ، زن و پیر و جوان...منجر شده .

قبل از ارائه این خلاصه اشاره شود که این مقاله برعلیه مردم  اسرائیل  و یا یهودیان  نبوده چرا که بسیاری از آنها یا به دلایل انسانی و یا وابستگی به گروهای مترقی و چپ نه تنها مخالف سیاستهای اشغاگرانه و سرکوبگرانه دولت  اسرائیل   بوده ه ، بلکه در دفاع مردم و خواستهای فلسطینی همواره  در صف مقدم قرار دارند. شخصا ، مواضع و اقددامات چندین شخصیت ، اکادمیک و فعال حقوق بشر  اسرائیلی را که با برخی ار آنها در ارتباط بوده و هستم در دفاع از خقوق مردم فلسطینی، ستایش میکنم. 

 نکته دیگر اینکه سیاستهای ضد مردمی چمهوری اسلامی در چند دهه اخیر نمیتواند  و نباید مانع بیان عملکرد غیر انسانی دولت  اسرائیل  ، آمریکا و سایر قدرتهای غربی در فلسطین ، عراق ، لیبی ، یمن و آفریکا و .....شود. نگارنده حداقل  در دو مورد خاص نقض حقوق بشر و فساد مالی در ایران چه در دوره پهلوی و چه در چهار دهه اخیر در حد امکان گزارشهای مشروح  وتحقیقی چه بصورت کتاب و یا مقاله به زبان انگلیسی نوشته که تنها برخی از آنها به فارسی ترجمه شده (ترجمه کارهای انجام شده در حد امکان وداشتن  وقت در آینده منتشر میشود). لازم دیدم به این موضوع اشاره کنم چون نگاه یک جانبه اپوزیسیون ایرانی خارج کشور در چهل سال اخیر و عدم اعتماد مردم داخل کشور به کلیه سازمانها ، گروهها، دستجات و  مخالفان حکومت در خارج کشور به خوبی اشکار است . نادیده گرفتن جنایات قدرتهای غربی و  اسرائیل  یک مشکل جدی اپوزیسیون خارج کشور بوده و با کمال تاسف شخصا معتقدم هیچ آینده ای برای این اپوزیسیون در ایران وجود ندارد و راه رفتن در مسیر قدرتهای غربی و  اسرائیل  درچهل سال اخیر شانس اپوزیسیون خارج کشور را به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی تقریبا به صفر رسانده .

در خصوص موضوع اصلی این مقاله بطور اجمالی به هفت موضوع زیر پرداخته میشود.

 

 1. شروع پروسه تشکیل دولت برای قوم یهود از سال  1916 و نه 1948  

بر خلاف منابع غربی و باور عمومی ،  تاسیس دولت  اسرائیل  واشغال سرزمینهای مردم فلسطین و واگذاری به قوم یهود نه ازسال 1948 (بر مبنای تصمیم  قدرتهای غربی  و رای گیری در سازمان ملل) بلکه در سال 1916 بر اساس توافق بین دولت بریتانیا و فرانسه گرفته شد. در واقع بر اساس منابع موثق تاریخی از سال 1916 زمانی که سرزمین فلسطنیی ازسلطه حاکمیت امپراتوری عثمانی خارج و تحت سلطه دولت بریتانیا قرار گرفت ، موضوع ایجاد "یک مآمن و محل سکونت برای قوم یهود در فلسطین " (پانوشته 1)  وواگذاری و  اشغال اراضی مردم فلسطین بنفع قوم یهود گرفته شد. درست بهمین دلیل در سال 1917  "بیانیه معروف بالفور" از جانب وزیر خارجه وقت بریتانیا (آرتوربالفور) (پانوشته 2) در نامه ای رسمی به "لرد روچییلد" ثروتمند معروف  اسرائیلی و بریتانیانی (پانوشته 3)  رسما حق سکونت و اشغال اراضی فلسطینها صادر شد . (همچنین میتوان به وب سایت "پروژه بالفور" که توسط ( ونسان فین ) مدیریت میشود ، مراجعه کرد- پانوشته 4 )

 

پس از تصمیم واگذاری سرزمینهای مردم فلسطینی در سال 1917 از طرف بریتانیا به  اشغالگران اولیه  اسرائیلی (کولنه- پانوشته 5 ) ،  با تشکیل "کمیسیون پیل" (پانوشته 6)  یک قدم دیگز در جهت ایجاد  مسیر قانونی کردن اشغال این سر زمینهای فلسطینی برداشته شد.  لازم به ذکر است که. در اواخر نوامبر 1947 اشغالگران اولیه  اسرائیل  (کولنها ) با وجود اینکه یک سوم جمعیت فلسطین آن زمان را شامل میشدند فقط 6 درصد از سرزمنهای فلسطین کنونی در اختیار داشتند. ولی  بعد از تصمیم و رای گیری قدرتهای غربی در سال 1347 و بطور رسمی 1348 صاحب 56 درصد اراضی فلسطینی شدند. در ماه مه 1948 از جمعیت یک و نیم میلیونی عرب و مسیحی فلسطینی تنها 150000 در فلسطین اشغالی ماندند و حدود یک میلیون و 300000 فلسطینی مجبور به ترک خانه و کاشنانه خود شده و بعنوان  آواره در غزه ، کشورهای عربی همسایه (خصوصا اردن) و غیره ساکن شدند.  به دلیل محدودیت در این مقله  خلاصه ، بحث در این خصوص را بهمین اشاره تاریخی خاتمه میدهم ولی علاقمنداندن میتوانند به آرشیو دولت بریتانیا وسایر منابع رسمی و کتب  تاریخی مستند در این زمینه مراجعه کنند. علاوه برآن منابع غربی برخی منابع موثق فلسطینی از جمله کتاب "زیستن در غزه" که شامل مصاحبه های جراح فرانسوی دکتر کریستفراوبرلن" با "دکتر محمد ال رنتنسسا"  شامل تاریخچه مختصردر اشغال سرزمینهای فلسطینی ها توسط  اسرائیل  بوده (پانوشته 7).    

 ( 2

گسترش اشغال اراضی فلسطییها از 1967

 

ازسال  1967بدنبال جنگ شش روزه و حمله  اسرائیل  به مصر، سوریه و اردن ،  اسرائیل  بطور گسترده و برنامه ریزی شده به اشغال اراضی فلسطینی اقدام کرد. ابتدا با اشغال بخش وسیعی از کرانه باختری و باریکه غزه و اورشلیم شرقی (پانوشته 8) علاوه بر بخش سینایی کشور مصر و بخش (گولان سوریه) و از سال 1977 با اشغال بخشهای وسعی از سرزمنهای فلسطینی ادامه یافت. دولت افراطی "بنیامین نتان یاهو" علیرغم  توافق "اسلو یک  1994 واسلو دو  1995" و محکومینت پیاپی  اسرائیل  در مجمع سازمان ملل ، از هنگام رسیدن به قدرت در 2009 رفته رفته به اشغال اراضی مردم فلسطین و ساخت {کولنی) ادامه داده. در همین جا اشاره کنم که توافق (اسلو) چه در 1994 و چه  1995ورق پاره ای بیش نبود. متاسفانه سازمان آزادی بخش فلسطین و در راس آن شخص یاسر عرفات در یک حرکت پراز اشتباه و کاملا حماقت آمیزحاکمیت   اسرائیل   را علیرغم تمام وقایع تاریخی گذشته و اشغال فلسطین، برسمیت شناخت. در حالی که در قبال آن دولت  اسرائیل  به هیچ یک  از وعده های خود برای تشکیل دولت مستقل فلسطین و واگذاری بخشی از  سرزمینهای اشغالی فلسطینی نه تنها عمل نکرد بلکه با گسترش اراضی اشغالی به سیاست  آپارتاید خود به صورت برنامه ریزی شده با کمک غرب و خصوصا آمریکا  ادامه داد. این موضوع نشان میدهد که حتی رهبران مهم و مردمی فلسطین  مانند یاسر عرفات و سازمان های مردمی نظیر سازمان آزادی بخش فلسطین چگونه ناخواسته بر خلاف منافع مردم عمل کردند . چطور میتوان قبول کرد که این سازمان  پرافتخار به لحاظ  سیاسی ؛ نظامی و با برخوداری از رهبری برجسته  آن گول وعدهای تو خالی دولت آمریکا و  اسرائیل  را خوردند . در واقع با امضای (توافق اسلو) و بدون ضمانت اجرایی سازمان ملل برای زمان بندی وعده های  اسرائیل  ، میتوان گفت که این سازمان و رهبری آن (چه یاسر عرفات درگذشته و چه محمود عباس بعد از آن) با این اشتباه نا خواسته یکی از بزرگترین خیانتهای سیاسی را به خلق خود یعنی فلسطیی ها انجام دادند.بطور جد میتوان گنت که  ایجاد سازمان (حماس) در دهه 1990 و سایر گروهای اسلام گرا در دهه 2000  نتیجه شکست سیاستهای سازمان فتح و اعتماد به غرب ،  آمریکا و  اسرائیل  بوده.   نارضایتی گسترده ساکنان بخش فلسطینی  تحت رهبری خودگردان فلسطین در سه دهه اخیر و انفعال و  فساد مالی  رهبران سازمان فتح و چشم بستن به غرب و آمریکا در سی سال اخیر کاملا مشهود و اشکار است. بدون وارد شدن به این بحث بد نیست اشاره شود که این مورد در خصوص اپوزیسیون ایرانی خارج کشور نیز کاملا صدق میکند. به این مسأله بطور اجمال در بخش 7 زیر پرداخته میشود.

( 3

سرپیچی  اسرائیل  از اجرای دهها قطغتنامه  سازمان ملل در طول چند دهه اخیر با چراغ  سبز آمریکا ، بریتانیا ، فرانسه و سایر قدرتهای غربی

دولت  اسرائیل  از هنگام تاسیس طرح ریزی شده توسط بریتانیا و سایر قدرتهای غربی در 1948  صدها باردر مجامع رسمی جهانی از جمله شورای امنیت ، مجمع عمومی سازمان ملل وشورای حقوق بشر این سازمان و سایر مراکز حقوق بشر محکوم شده.اما حتی در یک مورد این دولت به اجرای مفاد قانونی بین اللمل  تن نداده است. این صدها مورد محکومیت علاوه بر صدها  موارد دیگر است که بدلیل "وتو" دولتهای غربی خصوصا آمریکا ، بریتانیا و فرانسه ، محکومیت  اسرائیل  حتی امکان درج این محکومیت در گزارشات رسمی میسرنشده است.

در این نوشته خلاصه ، تنها به چند مورد زیر که بیانگر سر پیچیدگی   اسرائیل  در زمینه اجرای قوانین بین اللملی ، اشاره میشود.

 1. از سال 2013 ، دولت آپارتاید  اسرائیل  حداقل در 45 بیانیه شورای حقوق بشر (پانوشته 9) محکوم شده. جالب ذکر است که از هنگام تاسیس این شورا در سال 2006 ، دولت  اسرائیل  به تنهایی  بیش ازتمامی کشورهای دیگر جهان محکوم شده که هیچگونه تاثیری در سیاستهای ضد مردمی دولت  اسرائیل  نداشته.( پنوشته )
 2.   تنها در سال 2020 ، دولت  اسرائیل  ، 17 با ر در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده. در مقایسه با  تمامی سایر کشورهای جهان در فقط 6 کشور دیگر  در سال 2020 بوده.
 3. بر اساس چندین قطعنامه خصوصا فطعنامه 2334 که در سال 2016 به تصویب رسید اشغال اراضی و ساخت و ساز مسکن توسط  اسرائیل  ها غیر قانونی بوده.این قطنامنه با 14 رای مثبت و رای ممتنع آمریکا تصویب رسید.علیرغم این این قطعنامه دولت  اسرائیل  از سال 2016 تا کنون بخشهای وسیعی از اراضی محدود ساکنان فلسطینی را اشغال و به  اسرائیل واگذار کرد
 4. حمایت آمریکا از دولت آپارتاید  اسرائیل  فقط به کمکهای نظامی (حدود 4 میلیارد در سال به اضافه موارد خاص نظیر جنگ کنونی که دولت آمریکا کمک نظامی 14 میلیاردی برای  اسرائیل  از گنگره درخواست کرده) و مالی محدود نمیشود. در زمینه سیاسی ، دولت آمریکا حداقل در 42 مورد قطعنامه های شورای امنیت را در خصوص محکومییت  اسرائیل  " ویتو" کرده.  

برای نمونه از سرپیچی  اسرائیل  با حمایت آمریکا از کلیه قوانین و مرامنامه های بین ا للملی میتوان به قطعنامه اخیر  مجمع عمومی سازمان ملل در 28 اکتبر 2023 در خصوص اشغال غیر قانونی  اسرائیل  در سرزمینهای فلسطین اشاره کرد. براساس این رای گیری 121 کشور شامل برخی کشورهای غربی بنفع این قطعنامه ، 14 کشور رای منفی (پانوشته 10)  و 45 کشور رای ممتنع دادند. با توجه به نتیجه این رای گیری بطور قطع میتوان گفت که  اسرائیل  با حمایت آمریکا در چهار دهه اخیر بر علیه کلیه کشورهای جهان عمل کرده اند. دهها نمونه دیگر از عملکرد  اسرائیل  و خصوصا آمریکا با "ویتو" خود در عدم اجرای قوانین  تصمیمات شورای امنیت درآرشیو و سازمان ملل قابل مشاهده است.

( 4

کارنامه کاملا سیاه سیاست های ضد انسانی و آپارتاید دولت  اسرائیل  در زندانها و سرزمینهای فلسطینی 

غیر از سرپیچی  اسرائیل  از قوانین بین اللملی که بطور اجمالی در بخش 3 بالا به آن اشاره شد ، موضوع دیگر کارنامه بغایت سیاه  اسرائیل  در زندانهای خود و سرکوب فلسطینیان در سرزمینهای بظاهر تحت کنترل " جنبش فتح و بخش خود گردان" بسر میبردند.  بر اساس آمار شورای حقوق بشر سازمان ملل ، سازمانهای حقوق بشر  اسرائیلی و فلسطینی و غیره ، قبل از بحران 7 اکتبر گذشته ، بیش از 6000 فلسطینی  از کودک ، زن  ،جوان و سالخورده  به دلایل سیاسی و امنیتی دستگیر و در زندانهای  اسرائیل   بسرمیبردند. در این مقاله خلاصه  تنها به آمار بسیار دقیق و منبع موثق و بی طرف در داخل  اسرائیل  ، مرکز اطلاعاتی حقوق بشر  اسرائیل  (ب،تسولوم – پانوشته 11 ) اشاره می شودد. برا ساس این آمار بسیار دقیق که در 7 سپتامبر 2023 یعنی درست یک ماه قبل از حمله سازمان "حماس" به  اسرائیل  از این منبع استخراج کردم  تعداد  147 کودک بدلایل امنیتی و سیاسی  و 26 کودک بطور غیر قانونی در زندانهای  اسرائیل  بسر میبردند. بین 33 تا 40 زندانی زن فلسطینی  در همین سالهای اخیر بدلایل امنیتی و سیاسی در زندانهای  اسرائیل  زندانی هستند (منبع "میدل ایست مانیتور"- پانوشته 12). از هنگام شروع در گیری 7 اکتبر گذشته ، پبش از 2000 فلسطینی دراراضی کرانه باختری و اورشلیم که به ظاهر تحت کنترل "خود گردان فتح و فلسطینی" بوده و ربطی به غزه نداشته اند ، دستگیر و غالبا بدون هیچ گونه حکم در زندانهای فلسطینی بسر میرند (سایت حقوق بشر سازمان ملل پانوشته 13). بر اساس همین منبع حقوق بشر سازمان ملل ، از 7 اکتبر تا 2 نوامبر گذشته ، 132  فلسطینی شامل 41 کودک در همین اراضی کشته شده اند (124 تن از آنها توسط نیروهای پلیس و ارتش و 8 تن بوسیله "کولون ها" بقتل رسیدند. این رقم هر روزافزایش مییابد. بسیاری از منانع سازمان حقوق بشر سازمان ملل از کشته شدن یک کودک در هر 10 دقیفه در غزه گزارش می دهند. بهمین دلیل دبیر سازمان ملل در یک بیانیه و نطق رسمی وضعیت غزه را "به گورستان کودکان" تشبیه کرد (پانوشته 14 و "خبر گزاری رویتر" از میان دهها منبع موجود دیگر ).

 

بد نیست آن دسته از به اصطلاح مخالفان جمهوری اسلامی که در لباس فعال حقوق بشر ، روزنامه نگار و غیره که به دیدارو چلسه با  وزیراطلاعات (در واقع وزارت جاسوسی ) دست راستی و نژادپرست  اسرائیل  در سپتامبر 2022 که در "مجلس لردها"ا در لندن رفتند به این منابع حقوق بشر  اسرائیل  نیزمراجعه کنند که دولت آپارتاید  اسرائیل  از جمهوری اسلامی دست کمی نداشته. عکس این افراد  و همچنین عکسهای رضا پهلوی وهمسر او به همراه نخست وزیر فاشیست  اسرائیل  در سایت وزارت اطلاعات  اسرائیل  موجود است (پانوشته 15). آندسته از ایرانیان که همکاری برخی ازبه اصطلاح روزنامه نگاران دوره پهلوی با ساواک را بیاد دارند ، میتوانند عکس برخی از آنها را در کنار وزیر دست راستی ملاحظه کنند . البته این افراد در 45 سال اخیر دز سایتها ، تلویزیون هی فارسی زبانوابسته به غرب وسلطنت طلب و غیره حضور گسترده دارند (از جمله تلویزیون"اینتر نشنال"). یکی از این افراد که خود را  نزدیک به خانواده پهلوی وانمود میکند قبل از تعطیل شدن رادیوفارسی  اسرائیل  همکار داۀمی آن بوده و و دردستگاهای اطلاعاتی  اسرائیل  از او بعنوان" فرد خودی" یاد میشود (قرار گرفتن این فرد در کنار وزیر  اسرائیلی در یک جمع 40 و 50 نفره در عکس ها نیز حاکی این پیام است) . جالب اینکه این فرد همین نقش را درگذشته در دستگاهای عربستان سعودی  نیزبعهده  داشته . خوب تمام این مساییل به جمهوری اسلامی امکان می دهد که تا میتواند واقعیات جامعه را بنفع خود ارایه دهد. مقصر اصلی به اصطلاح اپوزیسیون خارج کشور است که در 40 و 50 سال اخیر هنوز نتوانسته یک خانه تکانی جدی انجام دهد و رفته رفته یا در دامان غرب یا  اسرائیل  و یا با دریافت جایزه حقوق بشر و یا  کمک های مالی ماهانه در سایه سایر کشورهای غربی ، ایجاد هر گونه اعتماد مردم محروم داخل کشور را سالهاست از دست داده اند

( 5

همکاری تنگا تنگ "ساوا ک و موساد" ونیز "سی آی آ " و ک گ ب (اف اس ب) در نابودی ایران و ایرانی در 60 سال اخیر

در این نوشته خلاصه ، امکان بررسی روابط گسترده  "ساوا ک و موساد" ، "سی آی آ " و ک گ ب (اف اس بی) در نابودی ایران و ایرانی در 60 سال اخیرامکان پذیر نیست و در کتاب و نوشته مفصلی به آن پرداخته میشود. در این نوشته خلاصه تنها میتوان بطور اجمال به رابطه ساواک و م موساد  اسرائیل  اشاره کرد. با این وجود دربرخی منابع تحقیقات غربی در خصوص رابطه ساواک، موساد و سی ای ا  درآخر ذکر شده (پانوشته 16)

قبل از انقلاب اسلامی سال 1357 و حتی بعد از آن این موضوع در بین مخالفین حکومت پهلوی به عنوان  یکی از مسائل سیاسی با اهمیت محسوب میشد بدون انکه مدرک، سند و یا  به اظهار نظر رسمی ارایه شود. البته این مساله بدلیل مخفی نگه داشتن این رابطه و ترس حکومت پهلوی ازعموم مردم ، نیز مربوط میشد. اخیرا وزارت امور خارجه  اسرائیل  علیرغم تاخیر بسیار ، بخشی از اسناد مربوط به روابط ایران و  اسرائیل  که شامل ده هزار سند بین سالهای 1353 و 1379 بوده از طبقه بندی سری خارج کرده که در آرشیو وزارت خارجه  اسرائیل  منتشر گردید. اشاره شود که برخلاف روابط  اسرائیل  با سایر کشورها که در زمان معمول منتشرمیشود. روابط با حکومت پهلوی تاکنون مخفی نگاهداشته شده. باز هم اشاره شود که این مدارک بطور مشروح بجزییات در مورد کمک سازمان موساد و یا سایر ارگانهای پلیسی  اسرائیل  در ایجاد و همکاری با ساواک ، پلیس حکومت پهلوی نمی پردازد. ولی میتوان نکات قابل توجهی را دریافت بعنوان مثال در یک گزارش به تاریخ 28 سپتامبر 1979،  سفیر وقت  اسرائیل  در ایران ("اوری لوبراننی"- پانوشته 17) به وزارت خارجه خود اطلاع میدهد بدنبال تظا هرات گسترده ضد حکومتی با شاه ایران ملاقات داشته . هنگامی که شاه از این سفیر سئوال میکند که در طول خدمت خود چه کارهای انجام داده این سفیر به رابطه خود با رییس ساواک ، وزیر دربار و ارتشبد حسن طوفانیان معاون وقت وزارت دفاع (مامور خریدهای نظامی از خارخ خصوصا از آمریکا و  اسرائیل ) اشاره میکند. در فرصت مناسب مییتوان توضیحات بیشتر در خصوص همکاری تنگاتنگ "موساد و ساواک " ارائه نمود. بی جهت نیست به عنوان مثال  پرویز ثابتی از سران برجسته ساواک و برخی از اعضای ساواک حتی قبل از سقوط رژیم پهلوی و خروج شاه از ایران به  اسرائیل  رفتند و در طول 40 سال آخیربه طور قطع با برخورداری از امکانات فراوان در سایه مسأولان قبلی خود به زندگی رقت بار و خیانت بار ادامه دادند.  خیانت حتی به حکومت پهلوی و شخص شاه چون چندین ماه قبل از خروج اجباری او به طور مخفیانه از ایران خارج و به  اسرائیل  پناه بردند. 

( 6

حکومت پهلوی در چنگال غرب و  اسرائیل  از زبان شاه و وابستگان او   

این مقاله  خلاصه ای  از رشته گزارشات تحقیقی در خصوص ایران، منافع آن و نابودی بهترین نیروی انسانی تحت تیتر "مسؤلیت" نگارش میشود.. به دلیل مسائل جاری به موضوع طرح شده در تتیر میپردازد.پژوهش در این خصوص بدایل گوناگون دشوار اسن . اولین مشکل کمبود مناابع مستند و قابل استفاده ابوده که بسیار تعجب اور است.

در این مقاله خلاصه امکان پرداختن به رابطه تنگا تنگ حکومت پهلوی با  اسرائیل  و اینکه به انها نمی توان اعتماد کرد ، وجود ندارد.. تنها به یک نقل قول از شخص شاه در یک مصاحبه قبل از سقوط رژیم اشاره میکنم که بسیار قابل توجه است. بسیار مهم است اگر فرزند شاه  و هواداران او وآنهایی که به  اسرائیل  و  آمریکا  چشم بسته اند به این مصاحبه گوش کنند. من بدو دلیل ترجمه این گفتگو را در اینجا ذکرنمی کنم. اول اینکه در این مقاله خلاصه چننین  امکانی نیست. دوم اینکه ترجیح میدهم که علاقمندان مستقیما و از زبان و در حضور شاه به صحبتهای او در پاسخ به خبرنگار آمریکایی گوش دهند. این مصاحبه در برنامه 60 د قیقه "مایک والاس " این خبرنگار  معروف در تاریخ 24 اکتبر 1976 در تهران انجام شده. در پانوشته 16 که در آخر ذکر شده حوانندگان می توانند به بخش مهم این مصاحبه  که حدود 13 دقیقه است و از نظر نگارنده استثنای بوده ،  گوش کنند که چگونه شاه در خصوص عدم اعتماد به  اسرائیل  و آمریکا و همچننین حقوق  فلسطینی ها و مو.ضوع ساواک اظهار نظر میکند. بد نیست که فرزند او که اخیرا به  اسرائیل  سفر کرده و مسولان  دست راستی و فاشیست ترین بخش جامعه  اسرائیلی (نخست وزیر بنیامین نتانیا هو ، وزیر اطلاعات...) جلسه و گفتگو داشته به سخنان پدر خود گوش کند. اقدام رضا پهلوی و تمام افرادی که به دولت   اسرائیل  ، آمریکا .، قدرتهای غربی .. دلبسته و چشم دوخته اند نتیجه ای جز انزجار بیشتر نیروهای  مردمی داخل کشور از آنها نبوده. بالطبع جمهوری اسلامی از این دیدارها و اقدامات غیر مسؤلانه استقبال میکند تا به مردم داخل کشور نشان دهند که مخالفان رژیم در واقع از چه قماشی هستند.

( 7

اپوزیسیون ایرانی خارج کشور و دلبستگی به غرب

بدون آنکه بطور مفصل  وارد این بحث شویم میتوان به عملکرد سازمانها و احزاب مخالف حکومت  ایران نیز

اشاره کرد که خواسته و یا از روی اجبار چون گزینه دیگری برای خود در پیش رو باقی نگذاشته اند در اینجا مواردی را بیان  کرد. نگاه به غرب و دور افتادن از اهداف مردمی یکی از موانع اصلی این اپوزیسیون بوده .

نادیده گرفتن جنایات قدرتهای غربی و  اسرائیل  یک مشکل جدی اپوزیسیون خارج کشور بوده و با کمال تاسف شخصا معتقدم هیچ آینده ای برای اپوزیسیون خارج در در ایران وجود ندارد و راه رفتن در مسیر قدرتهای غربی و  اسرائیل  درچهل سال اخیر شانس اپوزیسیون خارج کشور را بعنوان جایگزین جمهوری اسلامی تقریبا به صفر رسانده . علیرغم اینکه  این موضوع را نه در حال حاضر  بلکه در چند دهه اخیر با ارائه استدلال و تجزیه و تحلیل بر مبنای تحقیقات و مشاهدات و توجه به تمام مواضع گروه ها نوشته ام . مجددا تاکید کنم که حتی اگر به فرض روزی این اپوزیسیون با کمک غرب و  اسرائیل  بتواند جمهرری اسلامی را تضعیف و یا ساقط کند نتیجه ای جز ویرانی  نخواهد داشت.در واقع قدرتهای غربی  اساسا چننین امکانی به اپوزیسیون خارج کشور نمی دهند که به ایجاد یک حکومت مردمی و دمکرات آنهم در کشوری نظیر ایران بدلیل وضعیت خاص منطقه خاورمیانه  اقدام کنند مگر در چارچوب یک طرح و برنامه ریزی غربی و اطاعت از تمام خواسته های غرب و  اسرائیل .   نیازی به بحث و جدل نیست " اگر اپوزیسیون ، گروهها و اشخاص مدعی اپوزیسیون خارج کشور تنها یک مورد و مثال ارائه کنند که در کجای دنیا قدرتهای غربی و اسرائیل   از ایجاد دولت دمکرات و مردمی حمایت کرده اند که در شرایط فعلی بتوان به این فرض چشم امید داشت؟ مثال کشورهای ذکر شده در بالا و موضوع مردم فلسطین که بحث اصلی این مقاله بوده بخوبی نشان دهنده  سیاستهای ضد مردمی غرب و در برخی موارد شرق بوده و این مسیر بیراهی ایست که جز سرافگندگی و سرخوردگی  بیشتر و دور شدن هر چه بیشتر اپوزیسیون خارج کشور از آرمانهای مردمی در بر نخواهد شد .هنگامی که قدرتهای غربی و در راس آنها آمریکا با وجود تمام مدارک حقوقی  و شواهد و زیر پاگذاشتن قوانین بین للملی توسط  اسرائیل  ، با تمام قوا  به کمک دولت آپارتاید  اسرائیل  و بر خلاف مخالفت میلیونها شهروند کشورهای خود و در جهان عرب ، می پردازند  . چگونه میتوان چشم به این قدرتها برای بر قراری دموکراسی بر مبنای مواضع اولیه حقوق بشر دوخت.؟ از جانب دیگر برخی از ایرانیان خارج کشور سالهاست در لباس به اصطلاح ملی ویا  مذهبی ، سلطنت طلب و جمهوریخواه با استفاده از امکاننات مادی و تبلیغاتی  که غرب برای تضعیف جمهوری اسلامی بطور گسترده فراهم کرده در جهت منافع شخصی خود و به اسم دفاع از حقوق مردم داخل کشور به فعالیت شبانه روزی در رسانهای فارسی زبان وابسته به غرب مشغولند.

چگونه میتوان در عرض دو دهه ، از طرفداری جمهوری اسلامی ، به محمد خاتمی ، به اکبر هاشمی رفسنجابی ، به حسن روحانی ، به حسین موسوی  و در مراحل بعدی در برخی موارد  به دکتر شاپور بختیار وبه  رضا پهلوی و سلطنت طلب روی آورد؟ درست است که فضای مغشوش و تاریک دراپوزیسیون خارج کشورو خصوصا وجود سانسور گسترده دررسا نهای فارسی زبان (که درب ورودی  آنها فقط برای تعدادی محدود از این نوع ایرانی باز است )  و نیز رسانهای غربی مخالف جمهوری اسلامی  این امکان را برای این افراد در چهل سال اخیر فراهم کرده  ، ولی این افراد آیا ذزه ای شرم  در خود احساس نمی کنند که چگونه میتوان این همه تناقض و و فرصت طلبی را بنام مردم محروم داخل ایران با برخورداری از امکانات  دولتهای غربی و سازمانهای وابسته آن در انظار عمومی به نمایش گذارند. رسانهای فارسی زبان وابسته به غرب وفرصت طلبی این افراد یکی از دلایل تبلیغات جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم داخل کشور بوده. به این مسإله در فرصت مناسب با ارائه مدارک و استدلال پرداخته میشود.

 این انتقاد شامل دستجات ملی و مذهبی و بسیاری دیگر که با ایجاد دکان های حقوق بشربرای مطرح بودن با  ،دریافت جوایز ، کمک های مالی از دولتها و سازمانهای غربی ، بی اعتباری خود را در نزد مردم محروم داخل ایران را به نمایش می گذارند. آنها تنها بیک سوال پاسخ دهند که آیا از نظر آنها  تنها راه مقابله با سیاستهای غیر مردمی حکومت جمهوری اسلامی از 1357 افتادن در دامن دولتهای غربی ، دریافت کمک های مالی ، جوایز گوناگون و شرکت در رسانهای فارسی زبان ÷که بودجه آنها کاملا  از طرف دولتهای غربی تامین میشود÷ محسوب میشود، آیا عملکرد آنها  در جهت منافع مردم محروم ، گرسنه و معصوم داخل کشور بوده ؟ آلبته خودخواهی ، مطرح بودن و برخورداری از امکانات مالی بدون کار کردن  در نگاه این افراد نوعی فعالیت  سیاسی محسوب میشود ؟ کجای این اعمال و روشها با دفاع از حقوق مردم ایران مطابقت دارد.این  درست همان  تله ایست که دولتها و سازمانهای غربی برای ایرانیان مخالف رزیم در خارج  کشور از 1358 تا به امروز پهن کرده اند . آیا نمی توان همزمان با مقابله با سیاستهای ضد مردمی جمهوری اسلامی به روشنی بیان کرد که دولت  اسرائیل  و قدرتهای غربی در راس آن آمریکا ، بریتانیا ، فرانسه .... و دول شرقی ) هیچگاه خواستار یک ایران مستقل بر پایه اصول اولیه حقوق بشر و دمکراسی و رفاه برای  عامه مردم ایرا ن نبوده و نیستند. نها در گذشته  ، نه در حال حاضر  و نه در آینده.

به بحث کوتاه در پاراگراف 6 ذکر شده در بالا در خصوص آنچه دول غربی و  اسرائیل  در مورد َمحمد رضا پهلوی در 1357 و عدم پذیرش او، یک مرد بیمار و در حال مرگ آنهم بعد از  بیش از 30 سال خدمت به منافع غرب در ایران توجه شود. این موضوع خصوصا باید مورد  توجه فرزند ایشان رضا پهلوی و جناح سلطنت طلب که چشم به همین دول غربی و  اسرائیل  برای نجات ایران دوخته اند ، قرار گیرد.. 45 سال از 1357  گذشته و سالهای بیشتری نیز میگذرد و شکست  این راه و روش سیاسی در مسیر منافع غرب و اسرائیل   کاملا اشکار است. حتی اگر روزی این مسیر غیر مردمی  به سقوط رژیم حاکم در ایران منجر شود ، غرب و  اسرائیل  اولین برنده آن خواهند بود. تنها با حرکتهانی مردمی ، مدنی و بدون دست دراز کردن به غرب و  اسرائیل  "شاید" بتوان در احقاق حقوق مردم ایران و ایجاد یک حکومت مستقل و در جهت منافع احاد ملت گامهایی برداشت. گفتم شاید چون فاکتورهای بسیاری در این امر دخالت دارند موانع  بسیاری در راه است . از جمله اینکه غرب و اسرایل به چبزی جز منافع خود و تحت ساطه کشیدن مردم محروم در سراسر جهان قانع نیستند..

( 8

یک تجربه شخصی و نتیجه گیری کوتاه

در خاتمه این مقاله بد نیست به یک تجربه شخصی درتایید  خصوصیت ضد انسانی دولت  اسرائیل  که موضوع اصلی این مقاله بوده ،  اشاره کنم. چندین سال پیش رییس فلسطینی مرکز برنامه توسعه در دانشگاه بتلهم  در اورشلیم که تحت کنترل بخش "خودگردان فتح فلسطنی" بوده  از طرف   رییس یکی از دانشگاها و سازمانهای تحقیفاتی فرانسه که متاسفانه از ذکر نام اومعذورم با من تماس گرفت که در برنامه تدریس دانشگاه با آنها برای مدتی همکاری کنم که طبیعتا پذیرفتم.تمام مسائل برنامه آموزشی انجام شد. موضوع مسافرت و هزینه آن نیز که توسط بخش فرهنگی کنسولگری فرانسه انجام شد. برای دریافت مجوز سفر به  اسرائیل  با درست داشتن تمام مدارک اداری و بلیط پرواز رفت و برگشت  به گنسولگری  اسرائیل  مراجعه کردم.. در مراجعه اول مدارک اداری ارائه شد. برای بار دوم و سوم برای دریافت ویزا به این کننسولگری  اسرائیل   مراجع کردم  کفتند که درخواست در حال رسیدگی است. درست دو سه روز قبل از پرواز مجددا به آنها مراجعه کردم و اینکه کلیه برنامه آموزشی و مسافرت باید سریعا انجام شود. خانم مسؤل بعد از یکی دوبار رفت و آمد گفت جرا نمی آیی برای ما کار کنی. در ابتدا چون متوجه منظور او نشده بودم در جواب گفتم که شما افراد  متخصص بسیاری دارید و نیازی به دیگران  ندارید. ولی این خانم گفت غیر از قبول این شرط امکان سفر به سرزمینهای فلسطینیوجود ندارد. .در این خصوص با بخش فرهنگی فرانسه  در اورشلیم  که برنامه سفر را فراهم کرده بودند تماس گرفتم که راه حلی پیدا کنند. . با کمال تعجب گفتند که ماهم از پس دولت  اسرائیل  بر نمی اییم؟ بناچار بعد از حدود یکی دو ماه برنامه ریزی  ، این مسافرت آموزشی کلا  کنسل شد . این تجربه شخصی نشانگر آنست که آنچه در باره دمکراتیک بودن سیاستهای  اسرائیل  در رسانها و اذعان عمومی گفته میشود نه تنها واقیعت ندارد ، بلکه بر عکس دولت  اسرائیل  از انجام هر اقدام غیر قانونیدر جهت دسیابی به منافع خود ، ابایی ندارد. رفتار دولت  اسرائیل با فلسطینها و کشتار و دستگیری هزاران کودک ، زن و پیر و چوان نه تنها در غزه بلکه در سراسر سرزمینهای محدود تحت کنترل فلسطینی بخوبی نشانگر رفتار غیر انسانی دولت و ارتش  اسرائیل  بوده. از ترورهای متعدد رهبران سازمانهای فلسطینی ازسازمان  فتح و گروههای وابسته به جرج حبش و نایف حوادمته در چند دهه اخیر در خارج  اسرائیل  نیز کاملا بیانگر سیاستهای ترورستی این کشور بوده.

در این مقاله سعی بر آن بوده که  تنها بخشی از منابع  و مدارک که در اختیار نگارنده بوده ، ارایه شود و از شعار و کلی گویی  و سیاسی بازی خودداری شود چون به عقیده نگارنده شاید تنها راه مقابله و یا راه حل تاثیر گذار در مقابله با سیاستهای ضد انسانی ارائه استدلال  و افشاگری مستند بر اساس منابع موثق بوده.   بر همین اساس میتوان گفت که "کارنامه  اسرائیل  اگرسیاهتر از جمهوری اسلامی نباشد  دست کمی در این خصوص نداشته. جای هیچگونه شک و شبهه ای در سیاستهای غیر انسانی و آپارتاید  اسرائیل  وجود ندارد.  با یک تفاوت که  اسرائیل  از حمایت تمام جانبه قدرتهای غربی خصوصا آمریکا از بدو تاسیس برخوردار بوده وبرای مقابله با آنها ، از ابتدا روی هر گونه مطرح بودن ، مصاحبه و حضور در رسانها از جمله  فارسی زبان وابسته به غرب را خط کشید تا بتوان گوشه ای از واقعیات را آزادانه بیان کرد".   

 

پانوشتها

 1. Création d’un Foyer National juif en Palestine et obtenu un mandat de la SDN (Société des Nations) sur ce territoire.
 2. Balfour Declaration of 1917 in the name of Arthur BALFOUR-The Foreign Secretary of Great Britain.
 3. متن اصلی نامه وزیر خارجه وقت بریتانیا (آرتوربالفور) به "لرد روچییلد" ثروتمند معروف  اسرائیلی و بریتانیانی به تاریخ 2 نوامبر 1917 )

همچنین به وب سایت "پروژه بالفور" که توسط "ونسان فین " مدیریت میشود میتوان مراجعه کرد. لینک درپانوشته 4  زیر ذکر شده.

 

 1. “Vincent FEAN”– Balfour project - Peace, Justice and Equal Rights in Palestine/Israel

balfourproject.org/tag/vincent-fean/

 1. Israeli Settlers (ENG)/ French (Colons Israeliens) (FR):
 2. “Commission PEEL" 
 3. "Survivre GAZA- DR Mohamed Al- RANTISSI »2015-  Information collected by Dr. Christopher OBERLIN and Jacques -Marie-Bourget »
 4. Gaza Strip (Eng) /(Banda de Gaza) )(Fr)
 5. " Gaza crisis: General Assembly adopts resolution calling for ‘humanitarian truce’, civilian protection

https://news.un.org/en/story/2023/10/1142932 https://twitter.com/UN_News_Centre/status/1717992371906839005/photo/2

 1. بجز آمریکا ،  اسرائیل  ، اتریش ، چک ، مجارستان ،  کرواسی که به این قطعنامه بر اساس سیاست دولتی به این قطعنامه رای دادند. به احتمال قوی می توان گفت که کسی اسم  8 کشور دیگررا که باین رای منفی دادند تاکنون  نشنیده است. لذا میتوان گفت این آراء توسط  اسرائیل  و آمریکا خریداری شده. خوانندگان علاقمند میتوانند به رفرنس بالا و تابلو کشورهای رای دهنده مراجعه کنند.
 2. B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights- Statistics on Palestinian minors in Israeli custody. www.btselem.org/about_btselem

https://www.btselem.org/statistics/minors_in_custody

 1.  Middle East Monitor¸https://www.middleeastmonitor.com/20230520-number-of-female-palestine-prisoners-in-israeli-jails-rises-to-34/
 2. Israel / OPT Update (3 November 2023) -  OCHA Services – Relief Web and OHCHR source.

reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/israel-opt-update-3-november-2023

 1. خبر گزاری رویتر

https://www.reuters.com/world/middle-east/pressure-israel-over-civilians-steps-up-ceasefire-calls-rebuffed-2023-11-06/#:~:text=GAZA%2C%20Nov%206%20(Reuters),Israeli%20strikes%20had%20exceeded%2010%2C000.

 1. Israel’s Intel Minister Urges Iran Opposition To Unite Against Regime- Thursday, 09/07/2023 - " https://www.iranintl.com/en/202309078068
 1. رابطه سی ای ا ، ساواک و موساد با فرقان Cohen, R.A. (2015). The CIA, SAVAK, and Mossad Connections with the Forqan. In: Revolution Under Attack. Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9781137502506_5

"چطور سی ای ا و موساد کمک به پایه گذاری ساواک نمودند. "

How CIA, Mossad helped form Savak2016 November 11

https://irdc.ir/en/news/26/how-cia-mossad-helped-form-savak#:~:text=After%20a%20group%20of%20American,the%20CIA%20had%20previously%20provided

 1. "Uri Lubrani" - " Israeli Ambassador in Iran just before the 1979 Revolution.
 2. The Shah of Iran and SAVAK (1976) | 60 Minutes Archive. In 1976, Mike Wallace interviewed Iran’s Shah Mohammed Reza Pahlavi

لینک زیر مربوط به بخش 13 دقیقه ای  مصاحبه شاه با خبرنگار معروف آمریکایی بوده.

www.youtube.com/watch

 

Top Iranian military officials Hassan Toufanian and Bahram Ariana with some Israeli officers in headquarters of Israel Defense Forces in 1975 (State of Israel via Wikimedia Commons)

 

بهرام سلطانی

 14 نوامبر 2023

بهرام سلطانی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر