۱۴۰۲-۰۸-۲۵

حسین اخوان توحیدی

ایا چنین توحش بربریت اسرائیلی را تصور مبکردید؟

 

 دو نوع انسان 

در جهانی زندگی می‌کنیم که دونوع انسان وجود دارند 

انسان دارای حق وحقوق انسانی و...

انسان های بی حق وحقوق غزه در بیمارستان ها وزیر بمباران جلوی چشم جهانیان

انسانهای دارای حق وحقوق  را می‌بینیم که  در اروپا وامریکا جانشان عزیز واحترامشان واجب است

انسانهای بی حقوق 

آنچه در نسل کشی در غزه  اتفاق افتاد جنگ با حماس نبوده و ژنوسید فلسطینی‌ها میباشد  فقط چون در سرزمین فلسطین هستند

بحث  امروز در جهان راجع به انسانهای بی حق وحقوق است که در فلسطین اشغالی گرفتار یک مشت وحشی  اشغالگر گرفتار امدند بیمارستانها را بمباران می‌کنند   وهیچ حقی برای زنده ماندن ندارند و جان کودکانشان هم با بمب‌های ساخت همین انسانهای باحقوق بهیچ گرفته می‌شود وامریکا وانگلیس اتش بس را وتو میکنند وبرای انهابجای مواد غذایی از زمین هوا بمب فسفر میریزند.

چرا به مدرسه نمی‌روند ؟

هفتادوپنج سال است که دیکتاتوری مذهبی اسرائیل خانه‌های‌شان را با  تانک وبمباران اشغال کردند .و  بحث بر سر میلیونها انسان  بدون حق وحقوق است

من  هميشه میخواستم وضعیت این خلق ستمدیده را از نزدیک ببینم به اروگاههای اوارگان فلسطین در اردن که سپتامبر سیاه را داشتند رفتم  هر روز هواپیماهای اسرائیلی اردوگاههای فلسطینی را بمباران مبکردند وعده ای را میکشتند خبر بمباران رادیو ها اعلام میکردند ودر هیچ کجا خبری از محکومیت چنین جنایتی نبود در  اردن  با معلم فلسطینی صحبت کردم وازدرد ورنج وغم همیشگی میگفت.

به سوریه رفتم اردوگاه آنها زیر سلطه  حافظ اسد جنایتکار ومخابرات  سوریه بود اجازه نفس کشیدن نداشتند

به لبنان آردوگاه صیدا رفتم وهواپیماهای اسراییلی‌ها بمب بر این اردوگاههای پناهندگان میریختند زنان وکودکان را میکشتند وحشتناک بود کوچه های تنگ باریک وخانه های کاه گلی و به صورو نبطیه رفتم واقعیت اینست فلسطینی را شکست ناپذیر دیدم  وهمین کابوس همیشگی اشغالگران نژاد پرست صهیونیسم است 

 

 اما چرا فلسطینی ها به چنین سرنوشتی دچارشدند؟

 براساس تمام اسناد تاریخی فلسطین خانه همیشگی آنها بوده وتوسط یهودیان اشغال شده است همین اوباش درنده خو دربرابر آلمانی ها و اروپایی ها موش مرده هستند ودربرابر فلسطینی وحشی خونخوار  

 

اما یک بخش دیگر طی هفتاد وپنج سال مقاومتی هم بود همانند کرامه که اسرائیل شکست ارتش کودک کش را دید.

فلسطینی تسلیم را هر گز نپذیرفته بودند. و مقاومت الفتح جبهه خلق برای ازادی فلسطین وگروههای دیگر که  کابوس اسرائیلیها بود واسرائیل فقط با زبان زورکشتار به فلسطینی ها میگفت  که خانه‌هایتان را فراموش کنید

همین حالا در جنین ورام اله هر روز کشتار میکند وهرگز با صدها هزار کشته نتوانسته پیروز شود 

 وخلق غرق درخون‌هنوز  کلید های خانه هایشان را برای باز گشت به سرزمین ابا واجدادی نگهداشته اند. 

  .و جهان امروز با تظاهرات دهها میلیون نفر بنفع فلسطین در سراسر جهان سمپاتی نسبت به خلق فلسطین بیشتر شده  وبه مرحله سرنوشت سازی رسیده است .که بمباران و کشتارکودکان  راه حل آن نخواهد بود 

و امریکایی ها ارباب اسرائیلی فهمیده اند که سرکوب وکشتار فلسطینی راه کار نیست دم از راه‌حل دوکشور میزنند.

.

آنچه من در کویت دیدم  بسیاری از پزشکان در کویت فلسطینی بودند ودراکثر کشورها از جمله در  شیخ نشینهای خلیج فارس  بهترین پزشک مهندس و متخصصین فلسطینی هستند که در خارج درس خوانده اند واین ملت آواره بدنبال خانه پدری اش هست اوارگی را نپذیرفته ومیخواهد بخانه اش برگردد .و مسلم شده گه فلسطینی بخانه اش باز خواهد گشت نه ازروی تمنا از دشمن خونریز  از راه مبارزه  راه خانه را پیداکرده  که چرا ازآنجا رانده شده بود . 

 امید که یاور کودکان زنان سالخوردگان در  زیر بمبارانهای وحشیانه رانده شدگان  باشید وانسانیت در کنار همین ها است که زیر بمبارانهای صهیونیستها وحشی هستند.

حسین اخوان توحیدی 

پاریس

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

15 نوامبر 2023

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر