۱۴۰۲-۰۸-۲۷

حسن عزیزی

مرگ ماه از محمود درویش: ترجمه

از حسن عزیزی

 

 

        « مرگ ماه » *                                     از : محمود درویش                                                                   

 

 

             در سینه اش گلِ نیلوفری یافتند...

 

             و قرص ماهی...

 

            بر تخته سنگی افتاده بود... و مرده .

 

            در جیب اش چند سکه یا فتند. ..

 

           قوطی کبریتی، و برگه ی اجازه ی سفر ...

 

           و بر بازوان زیبا یش ، نقش ونگاری .

 

                                   ******

 

             مادر او را بوسید...و سالی بر او گریست .

 

از آن پس ، تمشکی در چشمانش روئید ..

 

و همه جا را تاریکی گرفت .

 

                                 ******

 

            برادرجوان اش را ،

 

که در بازار شهر، به دنبالِ کار بود ،

 

گرفتند ...

 

 چون برگه ی اجازه ی سفر نداشت ...

 

            در خیابان ، تابوت حمل می کرد ...

 

و جعبه های دگر.

 

 

                               *******

 

             آه ! ای کودکان میهن من...

 

                    این چنین بود ٌ مرگ ٌ ماه .

 

            ----------------------------------------

 

     * - زیرعنوان ٌ القتیل رقم 48 ٌاز مجموعه ی شعر ٌ ازهارالدم ٌ آمده.

 

          ترجمه : حسن عزیزی . 

حسن عزیزی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر