۱۴۰۲-۰۹-۱۲

حسین اخوان توحیدی

امداد غیبی خمینی ساواک شاه بود !پاسخ به پرويز ثابتی شکنجه گر  وهمدستان اوباش ساواکی

گزارش صلیب سرخ جهانی وگزارش کمیسیون تحقیقی که اسداله علم تعیین کرده، نشان می دهد که از سه هزار زندانی سیاسی موجود آثار شکنجه ساواک بر بدن ۹۰۰ نفر از آنان باقی مانده است .

اسداله علم :
"سوال کردم گزارش صلیب سرخ جهانی در دیدار رئیس آن با اعلیحضرت چگونه بود ؟
فرمودند : البته برای ماست ومنتشر نمی شود! ولی گزارش از این قرار است که از سه هزار نفر زندانی سیاسی ۹۰۰ نفر آثار شکنجه دارند .
این با گزارش کمیسیون که خودم هم فرستاده بودم، تطبیق کرده ولی از این که ما از چند ماه قبل حق استیناف برای آنها در محاکمات قائل شده وتعیین وکیل را به اختیار خود آنها گذاشته ایم ودیگر از شکنجه اثری نیست وتسهیلات درس خواندن وملاقات با فامیل برای آنها قائل شده ایم اظهار خوشوقتی کرده اند وقرارشد باز پیش مابیایند و    [وضع را ] ببینند .عرض کردم به هر حال به نظر غلام‌گزارش بسیار بدی است
فرمودند چرا ؟
عرض کردم  نشان میدهد حرفهای فراری ها چندان بی ماخذنبوده است .خداکند این اخبار درز نکند .فرمودند این گزارش فقط برای ماست عرض کردم بهرحال خطرناک است .فرمودند ،، مگر از اینجا درزکند عرض کردم به هر حال  این روزها چیزی محرمانه نمی ماند ولی چه قدر حیف که این کارهارو قبلا خودمان انجام ندادیم دیگر چیزی نفرمودند "
،(خاطرات علم وزیر دربار شاه جلد ششم ۵۰۲ ۵تیر ۱۳۵۶ )
شاه وآخرین تلاش
بدستورشاه پرويز ثابتی شکنجه گر  بدنام ساواک و۳۴ ساواکی از کار برکنار شدند

امداد غیبی خمینی

بگفته علی مطهری پسر مرتضی مطهری : از  مهر ماه ۱۳۵۷ پرويز ثابتی معاون ساواک وسپهبد مقدم  رئیس ساواک ،  و سید محمد بهشتی ( کتاب های شرعیات مدلرس را می‌نوشت ) در خانه ما گفتگو های محرمانه ای داشتند  وبرای خمینی مرتب  پیغام داشتند ! ،
واین ملاقات‌ها ادامه داشت!!.
  مرتضی مطهری به باریس و نوفل شاتو آمد. وپیشنهاد تشکیل شورای انقلاب  را به خمینی داد با معرفی  اعضای ان !
من که آنزمان  در پاریس نوفل شاتو بودم ،
تعجب کردم که مرتضی مطهری که نوکر شاه و ساواک است ،  اینجا چکار میکند ؟
نا گفته نماند که علت ترور او از طرف گروه فرقان نزدیک بودن او به ساواک جهنمی بود!
کمی از سابقه مرتضی  مطهری
مرتضی مطهری اواخر  ۱۳۵۵ بعراق رفته  بود و در دیدارش با خمینی گفته بود اوضاع خوبه و از مخالفت با شاه خبری نیست! 

  این موضع مرتضی مطهری در مبارزه با دیکتاتوری  شاه  بود که در اوج مبارزات دهه ۱۳۵۰ ،اینطور ابراز عقیده کرده بود!

بعد از انقلاب  یک خبرنگار به زندان قصر میرود و با سپهبد مقدم  رئیس ساواک مصاحبه میکند! و از  سپهبد مقدم پرسیده بود : وضعیت شما چطور است و چه خواست هایی دارید؟

سپهبد مقدم رئیس ساواک شاه با التماس ودر خواست گفته بود:
"من برای ایت اله سید محمد بهشتی پیغام خصوصی دارم به ایشان بگویید فوری بسراغ من بیایند ودر یک جلسه خصوصی من حرفهای زیادی دارم تا بگویم !
من برای روحانیت  چکارها  که کرده ام!
وهرچه زودتر وهر  طور شده این جلسه را برگزار کنند تا خیلی از مسائل روشن شود "!
سپهبد مقدم چند روز بعد اعدام شد تا سرنخ ارتباط او با  اخوندها و  با ساواک شاه  باز نشود !

پرويز ثابتی میخواست با کشتار مردم دیکتاتور را برتخت سلطنت نگهدارد اما زود تراز شاه با پول دزدی  و پاسپورت جعلی فرار کرد

گوشه ای از کارنامه رژیم سلطنتی شاه وساواک جهنمی اش
کشتار  سه دانشجو ی در شانزده آذر ۱۳۳۲ در صحن دانشگاه تهران‌
احمد قندچی مهدی شریعت رضوی مصطفی بزرگ نیا هیچ خبری نیست !
واعدام دسته جمعی  افسران ارتش بعدازکودتای سیا  علیه نخست وزیر قانونی دکتر محمد مصدق
وبستن سرگرد سخایی رییس بشهربانی کرمان به پشت ماشین ( برادر منوچهر سخایی خواننده مردمی)

کشتارگارکران جهان چیت در اردیبهشت سال ۱۳۵۰ جاده کرج

کشتار نیمه شب نه زندانی سیاسی در ۳۰ فرودین ۱۳۵۴ برتپه های اوین
و بگفته ساواکی بهمن نادری پور معروف به تهرانی و سیانور دادن  به سه دانشجو در امبولانس وحرکت بسوی بهشت زهرا برای دفن آنها
  وکشتن جوان بیست ساله در کفاشی توسط راننده زن پرویز ثابتی
وکشتن  استاد نجات الهی درتحصن دانشگاه تهران
وکشتار دسته جمعی در میدان ژاله در هفده شهریور ۱۳۵۷وبیشماران که جنازه های انها در دریاچه شور قم ناپدید شدند پرویز ثابتی همانند اسداله لاجوردی دستش بخون آلوده است

و تاریخ یک جنایت  را از جنایتکاران‌نمی پرسند کما اینکه  در شیلی از  گماشتگان پینوشه  ودر  آلمان از بازماندگان  هیتلر برای قضاوت دعوت نکردند و ننگ با رنگ‌پاک نمی‌شود واین عنصر امنیتی با دستور به صحنه امده است
 
پاریس
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
3  دسامبر  2023

 

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر