۱۴۰۲-۰۹-۳۰

امین بیات

جنگ،جمله تروریستی "حماس" به اسرائیل متجاوز (6)

 

Amin.bayat@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

کشورهای صنعتی و قدرتمند نظامی در اروپا توانسته اند از لحاظ نظامی و به زور اسلحه وجنگ و کشتار روابط زندگی بخش زیادی از بشر را آنطور که میخواهند و باب میل آنهاست ،تغییر دهند.

منطق این سیاست ، حاکم شدن بر ثروت بخش اعظمی از مردم جهان ، که برای بخش بزرگی یا اکثریت  مردم  جهان قابل فهم نیست که چند کشور از جمله آمریکا،انگلیس،فرانسه آلمان،چین و روسیه،بخود این اجازه غیر انسانی رامیدهند که سرنوشت مردم جهان را بدلخواه  خود رقم بزنند.

کشورهای شرق و غرب امپریالیستی با تقسیم قدرت و ثروت  در کشورهای مختلف جهان،اینجا و آنجا با حمله نظامی و تصرف بخشهائی از جهانی که متعلق به آنها نیست سعی در تجاوز و کشور گشائی بقیمت جان میلیونها انسان می ورزند.

امپریالیسم جهانخوار و متجاوز کشور پهناور ،ثروتنمد و مردم بی دفاعایران را در انقلاب 57 بدلخواه خود و بر عکس خواستهای مردم  که اقدام به انقلاب کرده بودند  و برای آزادی ، دمکراسی و برقراری عدالت اجتماعی ازجان و مال خود مایه گذاشته  بودند را  نا دیده گرفته  و قدرت و ثروت رابه مشتی آخوند عقب مانده ووحشی، تحویل دادند وبا دستوربه ارتش وابسته سرنوشت میلیونها انسان را بدست  بی کفایت و مزدور آخوند دستار بسر سپردند، در افغانستان سرنوشت مردم را بدست مشتی تروریست آدمخوار طالبان دادند، میبینیم که  در ایران 45  سال است که یک دولت تروریستی بر اریکه قدرت سوار وچه جنایتهائی که علیه  مردم انجام دادند و امروز سرنوشت مردم افغانستان را هم میبینیم که جوانان و زنان افغانی در دنیا سرگردانند وآواره اند، و باعث ایجاد نا امنی در منطقه شده اند.

سیاست مزورانه امپریالیسم درجنگ غزه وراه اندازی آن جهت نسل کشی ووسعت دادن به سرزمین اسرائیل، با برنامه از پیش تعیین  شده، چه توسط اسرائیل و چه جمهوری اسلامی ونیروهای نیابتی از جمله حماس همه در خدمت کشتار و تجاوز  به حقوق مردم بیگناه در هر دو جبهه بوده است، آیا این سرنوشت دهشتبار جنگ غزه در آینده نزدیک نصیب مردم ایران خواهد شد، برای جلوگیری از این فاجعه  چه  باید کرد،فجایعی که در سوریه،لبنان،عراق ،افغانستان ،  دراکراین و...و امروز توسط  اسرائیل  استان 51 آمریکا که  مورد حمایت 100 در صد ایالات متحده قرار گرفته ،آیا با سقوط نوار غزه ابتذال و سقوط در اسرائیل هم رقم خواهد خورد.

فرماندهی جنگ درغزه را یک نیروی چند ملیتی امپریالیستی بدست دارند(آمریکا،انگلیس،فرانسه و آلمان) وهمچنین در داخل غزه فرماندهی بدست مشتی افراد مذهبی عقب مانده و تروریست  با حمایت مالی و نظامی تروریستهای سپاه پاسداران وآخوندها و با حمایت روسیه  است.

اکثر منتقدان و  معترضین به عملکرد جنگ در غزه ، را با بهبودی ستیزی وبرابر گرفتن،غیر واقعیت ، وآنها را همطراز نازیها ردیف کردن هم روی دیگرسکه است، این عمل اگربا صلح ومداراهمراه نگردد وخواهان پایان جنگ ونسل کشی نشودوعاملین این جنایات که هم اسرائیل است وهم جمهوری اسلامی وهم حماس در داددگاهای عادلانه مجازات نشوند،خود فاشیسم است، بله جنایات گروه تروریستی حماس وابسته به تروریستهای اسلامی محکومند که مسبب نفی زندگی مردم در نوار غزه  خود حماس هستند واسرائیل به دنبال اهداف  متجاوزکارانه خود و هر دو جناح محکوم و باید مجازات شوند اما از طرف کدام مرجع قانونی بین المللی که وجود ندارد ، تنها مردم منطقه و نیروهای سیاسی مترقی در این موارد وظیفه  قبول این مسئولیت را دارند.

دولت اسرائیل خود اشغالگر است و با برنامه نوار غزه را به ویرانه تبدیل کردند،با کشتار بی حد ، محرومیت زنده ها از غذا،دارو،آب،امنیت آگاهانه کلیه زیر ساختهای کلیدی در نوار غزه را نابود کردند و از بین بردند،با وجودیکه "سازمان ملل متحد"از "جنایت جنگی" ، "آوارگی اجباری"و از "پاک سازی قومی" صحبت بمیان آورده است ،و کرامت انسانی دیگر با دیدن این همه جنایت  بی معنی است، گفتگوی عقلانی  در موردپایان جنگ بی معنی است، و وتوی دولت آمریکا از قطعنامه "اتش بس" ،" شورای امنیت سازمان ملل متحد" در جنگ غزه  نشان ازعمق جانبداریهای دولت از حقوق بشر، از انسان دوستی دارد، چطور هنوز هستند افراد و نیروائی که امید به آمریکا بسته اند، بخصوص در مورد ایران و دفاع از حقوق مردم،سخت در اشتباهند،مگر نه اینکه آمریکا با این وتو عملا ثابت کرد که  شریک جنایات در کشتار مردم بی دفاع غزه است.

"آتش بس"بدون قید و شرط یعنی ادامه حیات "حماس" و ادامه جنگ ، پیشنهاد راه حل در آینده  با همکاری "حماس " راه حل نیست ، که این نظر حتی در میان بعضی کشورهای عربی نیز جایگاهی دارد فرضا محمد بن سلمان از اسرائیل حمایت غیر مستقیم کرده که حماس نابود شود،پیامد چنین تفکری درحقیقت خواهان نابودی تروریستهای جمهوری اسلامی  مدافع "حماس" نیز میباشد،از طرفی حماس ادعا دارد که بعد از پایان جنگ با نداشتن دخالت حماس در سرنوشت قدرت در غزه بازی تما م نمیشود واین در حالیست که حتی آنقدر این جریان وحشی  است که کالاهائیکه از جانب سازمان ملل برای مردم گرسنه غزه ارسال شده را  بسرقت میبرد و مسلحانه در مقابل مردم غزه می ایستد.

شواهد نشان از این میدهند که پس از کشتار مردم در غزه و پایان یافتن جنگ اسرائیل علیه "حماس" و دستگیری یا  کشتن اعضاء رهبری حماس وبیرون آوردن نیروهای تروریست حماس از زیر زمینها،پیامد اینهمه جنایت از دو طرف (اسرائیل و حماس) چه خواهد بود،حزب الله لبنان نیز بعدا نابود خواهد شد و چه زمانی نوبت به کشتار سپاه تروریستی جمهوری اسلامی خواهد رسید؟

ارتش ناتو درگیراست درجنگ اکراین با ارتش روسیه، و نتوانسته از پیشروی روسها جلوگیری کند،حملات ارتش اکراین با پشتیبانی آمریکا و اروپا هم بجائی نرسیده.

آمریکا و اتحادیه اروپا  در جنگ اقتصادی علیه  چین و روسیه و در کل علیه سازمان " بریکس"  که هدفشان  جلو گیری از سلطه  چین و روسیه در منطقه بجای آمریکا و متحدینش  نیز ناموفق از آب در آمده است.

سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا در خاورمیانه نتوانسته جلوی عربستان از همکاریش با چین و روسیه را بگیرد، روابط عربستان با اسرائیل نیز بخاطر وقوع جنگ در غزه بتوافق نهائی نرسید، و جمهوری اسلامی موفق شد جلوی انجام این نزدیکی را فعلا با  حمایت از  "حماس" بگیرد، وروابط بین عربستان وجمهوری اسلامی که میرفت گرایش دوستانه بخود بگیرد با شروع جنگ درغزه نا تمام و به سردی گرائید. 

با پیامدهای جنگ درغزه و کشته شدن بیست هزارنفرازمردم غزه و تعداد بیشماری از نیروهای تروریست "حماس"و با زخمی شدن هزاران زن و کودک غزه ای و با ویران شدن شهرهای غزه،چه پیامدهای ژئوپولیتیکی در منطقه و جهان بجای  خواهد گذاشت.

_ جنگ سبب نا موفق شدن روابط عادی سازی اسرائیل با عربستان شد، آیا آمریکا به این نتیجه خواهد رسید که  پایگاههای نظامی خود را در خاورمیانه کاهش چشمگیر دهد، یا اینطور که معلوم است هر روز بیشتر به ظرفیت  نظامی خود  در منطقه می افزاید، آیا  دولت  چین از موقعیت ضعف آمریکا درمنطقه سوء استفاده خواهد نمود و به تایوان حمله نظامی خواهد کرد، با وجود مشکلات اقتصادی در چین و نا تمام ماندن برنامه "بریکس"  در منطقه.

_ادامه جنگ در غزه در حقیقت اذهان عمومی را از جنگ در اکراین به جنگ در غزه کشاند،آیا آمریکا مجبور خواهد شد که دست از حمایت اکراین بر دارد و با روسیه وارد مذاکره شود ،ابزار و آلات نظامی آمریکا که قراربود به اکراین ارسال شود امروزمجبورندآنها رابه اسرائیل بفرستد تا دست اسرائیل کاملا باز در کشتارمردم غزه باشدو این موضوع به نفع ارتش روسیه است و ناخرسندی برای اتحادیه اروپا  و ناتو را بدنبال دارد.

_چه تاثیرات منفی تصویب قطعنامه "مجمع عمومی سازمان ملل متحد " درمورد " آتش بس"  فوری درغزه و عملی نشدن آن بجای خواهد گذاشت ، آیا سیاست  تروریستی "حماس" در 7 اکتبر پیامدش به  نابودی "حماس" تبدیل خواهد  شد، و ویرانی تمام عیار نوار غزه را رقم خواهد زد.

آیا پس از ویرانی نوارغزه توسط ارتش اسرائیل با حمایت آمریکا، اسرائیل نوارغزه را به نفع خود تصاحب کرده و دامنه جنگ را به  نقاط دیگر که مرکز تروریسم است خواهند کشاند، وظیفه نیروهای صلح طلب وعدالتخواه حمله به دو طرف است،ارزیابی نیروهای صلح  طلب از فاشیسم اسرائیل وتروریسم"حماس" چه  میتواند باشد، موضع درست وترقیخواهانه و انسانی رد اهداف دو طرف وتبلیغ  کوتاه کردن  دست جنایتکاران جنگی هر دو طرف از کشتار مردم بی پناه.

در همه زمینه ها باید مرز بندی روشن علیه جمهوری اسلامی و سپاه جنایتکار تروریست ابراز داشت  که  مرکز تروریسم جهانی است و تا زمانیکه جمهوری اسلامی براریکه قدرت تکیه زده و سپاه تروریستی دست بازدر کشتار داخلی وایجاد نا امنی درخارجی دارد، کار جنایتهای جنگی ادامه خواهند یافت.

آیا درپایان جنگ درغزه دو میلیون جمعیت غزه ازنوارغزه به زور اخراج خواهند شد وغزه جزو خاک اسرائیل در خواهد آمد، آیا مردم غزه با انتخاب و پشتیبانی از تروریستهای "حماس" بدست خود سرنوشت خود را رقم خواهند زد،بالاخره آیا اسرای اسرائیلی توسط  حماس آزاد خواهند شدو دریچه ای برای پایان بهانه جنگ باز شده ویا بر عکس در بزنگاه سخت تری تروریستهای "حماس" همه آنها را خواهند کشت  و دامن به وسیعتر شدن جنایات در منطق خواهند زد.

36 سال از تاسیس تشکیلات تروریستی "حماس" و 45 سال از تاسییس دولت  تروریستی جمهوری اسلامی گذشته،هر دوبا توان بسیار بالا از لحاظ مالی و نظامی تمام هم و غم خود را در قتل وکشتار  ایجاد نا امنی و ویرانی صرف کرده اندو بالاخره با تفکر عقب مانده  و سیاست کشتار بدام اسرائیل  و آمریکا افتادند و عامل قتل و زمینه چینی برای قتلهای مردم غزه و در آینده  درمنطقه شدند، و اسرائیل در عمل نابود کننده تروریست ها با شیوه های  از پیش تدارک دیده شده فاشیستی  خواهند شد.

رهبران تروریست آدم کش "حماس" بدنبال پناهگاه دیگر بجز قطرو ترکیه میگردند تا جان خود رانجات دهند، آنها بجز تهران در هیچ کجای این کره خاکی جایگاهی ندارندهمانطورکه سایرتروریستهای عرب تا کنون درتهران پناه داده شدنداینها نیزدرپناه تروریستهای سپاه پاسداران خواهند رفت و بهانه بیشتر بدست ارتش اسرائیل و آمریکا برای حمله به جمهموری اسلامی و سپاه خواهند داد، و انتخاب این جایگاه  برای این است که معتقدند اگر قراراست ما نابود شویم چرا سپاه و جمهوری اسلامی که مشوق و پشتیبان ما تا کنون بوده  است جان سالم از این معرکه بیرون ببرند.

شکست عامدانه ی "آتش بس" در جنگ غزه بعداز دوماه و تشدید عملیات ازجانب دوطرف در گیر، از اوج جنایتکاری طرفین جنگ حکایت دارد،از سال 2007 در حقیقت غزه درمحاصره نظامی سرمایه داری جهانی قرار گرفته بود وهرروز بیشتر دامنه این محاصره تنگتر میشود، آیا رهبران جنگ چه اسرائیلی و چه از جانب "حماس"در یک دادگاه بین المللی کیفری محاکمه خواهند شد؟ بنظر من نه چون چنین  جایگاه قضاوتی وجود ندارد، سازمان ملل متحد دست پرورده کانونهای امپریالیستی هستند، و بیشتر این تشکلهای جانبدار "حقوق بشر"  در زمین امپریالیستی بازی میکنند، و  هدایت کننده آنها سرمایه داری جهانی است.

آیا چهره خاور میانه با  نابودی "حماس" و رژیم جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد، وآن تغییر برای افکارعمومی در منطقه و جهان  قابل فهم  است و شکل  و شمایل دیگری بخود خواهد گرفت ، وموجودیت سایر تروریستها تغییر ماهوی خواهند کرد یا  اسرائیل در این جنگ  نا کام خواهد شد و تن به رعایت صلح  و همزیستی با همسایه  های عرب خواهد داد، ویا مسبب اصلی این فاجعه  که  دولت  تروریست  پرور و جنگ طلب جمهوری اسلامی  و سپاه جنایتکار پاسداران  است در این میان پاداش سرنگون شدن خود را خواهد گرفت، البته  من  طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی بدست مردم ایران هستم.

17.12.2023                     

امین بیات

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر