۱۴۰۲-۱۰-۰۶

حسین اخوان توحیدی

انتخابات با چوبه های دار

 

رژیمی که پایه های اجتماعیش را با شعار مرگ بر دیکتاتور در بیش از چهار صد شهر و روستا ازدست داده

، میخواهد آنرا با شامورتی بازی بازسازی کند.

 خامنه ای دیکتاتور منفور ،بدنبال راه حل اخوندی می‌باشد.

    خامنه ای ! دست نشاندگان وغلامان دربارش رابرسرنوشت مردم مسلط نموده وهمگی مشغول جنایت و دزدی‌های نجومی میباشند .

بازی با کلمه انتخابات شیخ برای چیست ؟

 خامنه ای واردات واکسن فایزر را ممنوع کرد ، که باعث مرگ صدها هزار نفر شد اما خودش ودست آموزانش از همان واکسن زدند .

در چنین سیستمی انتخابات برای تایید فروش کودکان ، گور خوابی ،کلیه فروشی و گرسنگی وروز مرگی ،بی خانمانی است .

 ملا ی قرون وسطایی میگفت: رژیمش ازاد ترین کشور است !

 او با انتخاب سلطنت مادام‌العمر با زندان وشکنجه وچوبه های دار ، هر روز قربانی میگیرد ، هزاران نفر از سال گذشته تابحال بدست پاسداران وبسیج و اطلاعاتی در خیابان‌ها کشته شدند وخانوادهایی بجرم دادخواهی زندان هستند.

کیان پیرفلک ده ساله را کشت ! خون های بناحق ریخته شده بدست خامنه ا ی ، فقط با انقلاب وشورش مردم جواب داده می‌شود.!

این حکومت تک‌نفره قرون وسطایی چه احتیاجی به انتخابات بازی دارد !

پشت این پرده خیمه شب بازی چیست ؟

 ولی فقیه در اوج ذلت، با مجازات دسته جمعی ،مردم رابفقر وگرسنگی وبی خانمانی کشانده وپول این مردم را طی چهل وپنج سال کجا ها که خرج نکرده وچگونه بجیب چند خانواده واریزشده است؟ 

ویدیو کود‌ک فروشی غیر قابل توصیف است، ونتوانستم تا آخر ببینم .تا این سیستم هست در بر پاشنه دزدی، حق کشی ،فقر وفلاکت و سرکوب عریان میچرخد

 .او نفرت عمومی مردم را می‌بیند ودر انقلاب ۱۴۰۱ شعارها علیه دیکتاتور را شنیده ،می‌ترسد وفراربجلو بیفایده وتکراری است! او مسبب فقر دهها میلیون نفر در ایران است. کارگران ، باز نشستگان ، مزد بگیران و زنان تحت عنوان بدحجابی سرکوب می‌شوند و اخیرا در سازمان ملل این رژیم خامنه ایست که بخاطر نقض حقوق بشر برای هفتادمین بار محکوم شده است .!

خامنه ای امروز نوک حمله مردم میباشد وتمام سیه روزی بخاطر سلطنت مادام‌العمر خامنه ای با اختیارات نامحدود اوست .وهرگز منتخب مردم نبوده ونیست

دزدی ميلياردها دلار چای دبش نمونه ای دیگر از دزدی در بیت رهبری است.

 اگر دزدی دست‌اندرکاران وصل به بیت نبودند هزار بار انها را سوار برالاغ در خیابانها میچرخاندند.دست اورا هم قطع میکردند !

خامنه ای دستور کشتار کولبر را براحتی می‌دهد، وسوختبر را می‌سوزاند! زباله گردی و کودکان کار براه انداخته

 اما دزدان در قصرهای خانوادگی وصل به بیت در پناه پاسداران شب مشغول دزدیدن نان شب از سفره مردم هستند! و اینجاست که بعد از افشا ورو شدن دستهای کلان دزدان پاسدار ،خامنه ای میگوید: کشش ندین ،روی دزدی ها سرپوش بگذارید.این شگرد دیکتاتوری است که مردم آرزوی مرگش را دارند

در زندان اوین و قرچک و زندانهای دیگر چه گذشته و میگذرد؟

 از روز اول این حکومت و واگذاری این زندانها از شاه به شیخ ،با اکسپر هایی چون سر شکنجه گر ی پرویز ثابتی ها تا بحال جای شکنجه وکشتار معترضان بوده وهرچقدر کشتند ، دهها هزار نفر دیگر جای آنها را گرفتند و پرچم انقلابها برافراشته تر شد.

 چندین نسل را بقربانگاه فرستادند اما نسل بعد تازه نفس بمیدان مبارزه آمده ودبکتاتوری مرگ خودش را در فریاد و شورش آنها میبیند .

راه سخت با فداکاری وجانفشانی های پیشتازان دلیر خلق طی شده وراه انها ادمه دارد.

ابن یعنی ختم وفاتحه روضه انتخابات ملای قرون وسطایی در اسفند سال ۱۴۰۲

 

حسین اخوان توحیدی

 پاریس

 دوشنبه ۴ دیماه ۱۴۰۲

25دسامبر 2023

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

۱۴۰۲-۱۰-۰۷

بهرامی

خامنه ای... زنان در خانه می توانند در انتخابات اثرگذار باشند ! مردم جان مادرتان در انتخابات شرکت کنید تا من دیکتاتور نشوم ! گریه نکن تو دیکتاتور نیستی« به ضحاک یه سور هم زدی.