۱۴۰۲-۱۰-۰۶

سلام زیجی

اتحاد طبقاتی کارگری،رمز پیشروی و پیروزی جنبشمان!

 

 کارگران گروه ملی فولاد اهواز با اعتصاب و راهپیمایی خود فصل تازه ای از اتحاد طبقاتی خود را برای پی گیری خواست هایشان شروع کرده اند . اصلی ترین خواسته ی کارگران اعتصابی عبارتند از:

رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و باز گشت به کار کارگران اخراج شده قبلی،همسان سازی دستمزد ها برابر دریافتی شرکتهای همجوار ،اجرای کامل طبقه بندی مشاغل قرار دادی شدن کلیه کارگران شفق. بر کناری مدیر عامل فاسد، و خلع مالکیت از بانک ملی،مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی که متعلق به خودشان می دانند،اعتراض این کارگران به بسته شدن کارت 21 نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه بندی مشاغل نیز است، … تا کنون 38نفر از کارگران به دلیل اعتراض از کار بیکار شدند.

 اعتصاب کارگران و دیگر مراکز تولیدی نشان از این می دهد در شرایط بحران عمیق سیاسی و اقتصادی گسترده اعتراضات کارگران اجتناب ناپذیر است. چرا که نه ج. ا. و نه صاحبان سرمایه و سرمایه داران زالوصفت پاسخی به مطالبات کارگران دارند و نه کارگران راهی برای عقب نشینی دارند . اکنون چهار شنبه وارد پنجمین روز این اعتراضات پر شور کارگری شده ایم. در پی گسترش اعتصاب به بخش های تولید و هشدار به مدیر عامل جهت لغو ممنوعیت ورود رفقای همکارشان تجمع اعتراضی بر پا کردندو پس از ان با حرکتی متحدانه “علی محمدی “ مدیر عامل شرکت را از محل کار خود فراری دادند . کارگران برای جلب همبستگی از کارخانه تا میدان بقایی راهپیمایی کردند و با شعار “ما کارگران فولاد علیه جنگ و بیداد می جنگیم می جنگیم، و سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه، کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد، سرکوب دیگر اثر ندارد…” به مبارزه وتلاش با شکوه خود ادامه میدهند.

حزب سوسیالیستی انقلابی ایران ضمن حمایت از اعتصاب و خواست های برحق کارگران فولاد اهواز و سایر بخشهای کارگری، از همه مردم مبارز و جنبشهای مترقی و آزادیخواه سراسر کشور میخواهیم بیدرنگ با شروع اعتراضات خیابانی از مبارزه و‌ مطالبات کارگران فولاد اهواز و کلیه کارگران جامعه به حمایت عملی بپاخیزند! و همچنین ایجاد هر گونه تهدید و فشار و ارعاب و اخراج کارگران توسط اوباش جمهوری اسلامی را قویا محکوم میکنیم! ما خواهان بازگشت فوری به کار همه کارگران هستیم.

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگری! زنده باد حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ایران! زنده باد سوسیالیسم! حزب سوسیالیست انقلابی ایران Iransocialist 2017@gmail.com چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ شمسی ، ۲۷ دسامبر۲۰۲۳

 

http://www.simroz.org

سلام زیجی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر