۱۴۰۲-۱۰-۱۶

ع. شفق

اشرف دهقانی: "بررسی زمینه ضربات سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ناگفته‌هائی از

منتشر شد:

 

تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران"

اخیراً اشرف
دهقانی از
اعضای اولیه و
یکی از

سرشناس‌ترین چهره‌های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از دهه 50، کتابی را با عنوان "بررسی زمینه
ضربات سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ناگفته‌هائی از تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران"  توسط انتشارات چریکهای
فدایی خلق ایران منتشر کرده است. نویسنده در این کتاب، نتایج یک کار پژوهشی گسترده را که با استناد به
مشاهدات عینی خود و با اتکاء به بیش از 100 منبع مختلف تاریخی در طول چند سال به انجام رسانده در اختیار
خواننده و به‌ویژه نسل جوانی می‌گذارد که کنکاش‌گر چرایی  فراز و فرود نظری-تشکیلاتی یکی از مهمترین
نیروهای سیاسی مبارز کشور ما در دهه 50 یعنی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که بزرگترین سازمان چپ
خاور میانه گردید، هستند.
  
در این کتاب یکی از بحث انگیزترین مسایل مربوط به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در دهه 50 یعنی علل
ضربات سالهای 1354 و 1355 که منجر به جان باختن تعداد زیادی از نیروها و کادرها و رهبران سازمان شد، زیر
ذره بین قرار گرفته و نویسنده با جمع آوری اسناد و شواهد متعدد از منابع مختلف، علل و زمینه‌هائی که دست
ساواک در وارد آوردن ضربات کاری به این سازمان باز گذاشت را مورد یک واکاوی عمیق سیاسی، علمی و
پژوهشی قرار داده و دلایل واقعی آن ضربات را به خوانندگان می نمایاند. در این کتاب با توجه نقش و وظایفی که
نویسنده از ابتدای تشکیل چریکهای فدائی خلق بر عهده داشته، برخی از "ناگفته‌های" مربوط به تاریخ
چریکهای فدائی خلق نظیر رویداد مربوط به دستگیری جنجالی نویسنده در آلمان در سال 1354 نیز برای اولین
بار و از زبان خود او با خواننده علاقه مند در میان گذاشته می‌شود.
مطالعه این اثر ارزشمند روزنه جدیدی برای دسترسی به حقیقت از منظر نسلی از فرزندان پاک  و صدیق مردم
که مسافر آن "زمانه سخت" بوده اند ایجاد کرده است. این اثر ارزشمند از طریق آدرس زیر برای علاقه مندان
قابل دسترسی می باشد: www.19bahman.com/IPFG-Books.html
ع. شفق
e.shafagh@yahoo.com
دی ماه 1402

ع. شفق

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر