۱۴۰۲-۱۰-۲۵

حسین اخوان توحیدی

زباله گردی در سرزمین طلای سیاه

 

زباله گردی در  سلطنت خامنه ای رو به گسترش است .هر چقدر فقر گسترش می‌یابد ' مردمی که هیچ حق وحقوقی در حکومت  مادام‌العمر خامنه ای ندارند' بیشتر به سطل زباله پناه میبرند.

 ویدئوئی که در فضای مجازی دست به دست میشود 'گویای بیرحمی  ماموران ملاهاست!

کیسه زباله گرد را  میگیرد وکودک کار متحیر التماس میکند!

مامور' کیسه پراز کارتن کاغذ و  پلاستیک را بداخل کامیون‌  پراز کیسه  زباله  ' پرتاب میکند..

این خلاصه چهل وپنج سال حکومت  آخوندیست!

  آمده بودند مستضعف را پناه باشند ! بنیاد  مستضعفین براه انداختند که پروار بندان دزدهاشد ! زباله گردی  گور خوابی 'قطع کردن انگشت زباله گردان در انظار مردم ! راهی برای نشان دادن چنگ و دندان آخوندها و بوحشت انداختن مردم !

 چه راهی برای زنده ماندن گرسنگان باقیمانده است!

خامنه ای که حالا ادعای  خدایی و پیغمبری  هم  کسب کرده! به گرسنگان وقربانیان می‌گوید بمن  رای بدهید !

کودکان کار که اولین قربانی سیستم دیکتاتوری خامنه اي میباشند.

برای کودک کار ' درس ومشق و مدرسه یک رویا ست .

' چنین سیستم قرون وسطایی که اختلاس چای دبش گوشه ای از دزدی خانواده ای وابسته به  بیت رهبری را نشان می‌دهدا ملاهای بی وجدان کسانی هستند که از  خون کودکان کار فربه می‌شوند ودستور سرکوب آنها  را  صادر میکنند ! تا‌ قوانین اجرا شود !

این سیستم حکومت سلطنتی است ‌که چنین اختلاف طبقاتی را بوجود آورده ! اکثریت قریب به اتفاق مردم  حق وحقوقی ندارند !  

  مبارزه برای برچیدن سلطنت و خدایی خامنه ایست!

 

حسین اخوان توحیدی

پاریس 

دوشنبه ۳۵ دیماه ۱۴۰۲

15 ژانویه 2024

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر