۱۴۰۲-۱۰-۲۷

حمید تقوایی

٢٤٦ هزار نفر میلیونر، ٤٠ میلیون زیر خط فقر!

 

راه رهائی سوسیالیسم است

 

بنا به گزارش موسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس ( یو بی اس) تعداد میلیونرهای ایرانی (به دلار) ٢٤٦ هزار نفر است. این تعداد بیش از ٤ برابر میلیونرهای ترکیه، مصر و عربستان است. ایران از یک نظر دیگر نیز از این کشورها پیشی گرفته است: بنا به آمارسازیهای رسمی دولتی بیش از ٣٠ درصد، و بطور واقعی نزدیک به ٥٠ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. یعنی در حالی که کمتر از ٣ هزارم جمعیت پولشان از پارو بالا میرود، نیمی از جمعیت امکان بر آورده کردن ابتدائی ترین نیازهای خود را ندارند. این بیان شعار "حقوقهای نجومی فلاکت عمومی" به زبان آمار و ارقام است.

موسسه "یو بی اس" وارد دلایل سیاسی- اجتماعی این تفاوت فاحش میان کوه ثروت و دره فقر نشده است اما همه میدانند عامل این فاجعه اقتصادی-اجتماعی سرمایه داری اسلامیزه شده است. در راس کوه ثروت آیت الله های میلیارد وابسته به بیت رهبری قرار دارند و در قعر دره فقر توده مردم: بیکاران و دستفروشان و کارتن خوابها، کودکان کار و خیابان و کارگران و معلمان و پرستاران، بازنشستگان و کارمندان جزء و در یک کلام اکثریت عظیم مردم ایران.

 

ویژگی دیگر جمهوری اسلامی مکانیسم تاراج ثروت از دست آفرینندگان آن، یعنی ٩٩٧هزارمی ها، و سرازیر کردن آن به جیبهای گشاد ٣ هزارمی ها است: مکانیسمی مبتنی بر سلطه انحصاری بیت رهبری و بسیج و سپاه بر بخش اعظم صادرات و واردات و معادن و منابع ثروت و مراکز تولیدی و خدماتی، در کنار رانتخواری، ارز دو نرخی، مزایده- مناقصه های از پیش تعیین شده و اختلاس و دزدی و چپاولی که کل حکومت را دربر گرفته است.  

مردم ایران هیچگاه به این وضعیت تسلیم نشده اند. تفاوت دیگر جامعه ایران با مصر و ترکیه و عربستان خیزشهای متعدد و مداوم توده مردم علیه این بساط غارت و چپاول است. خیزشی که بروز شکوهمندش در قالب انقلاب زن زندگی آزادی مقبولیتی جهانی یافته است. امروز بازنشستگان و کارگران با شعار "اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد" علیه کل این سیستم چپاول به میدان آمده اند. انقلاب ایران این بساط غارت و تاراج کاپیتالیستی-اسلامی را برای همیشه از جامعه جارو خواهد کرد و نظام و جامعه ای انسانی و آزاد و برابر، نظامی سوسیالیستی- سکولاریستی را بجای آن خواهد نشاند.

٢٦ دی ١٤٠٢، ١٦ ژانویه ٢٠٢٤

 

حمید تقوایی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر