۱۴۰۲-۱۱-۰۱

افسانه خاکپور

کجایید شما؟کجایید شما
گیرندگان جوایز رنگارنگ حقوق بشر
 پوشندگان شنل های زرد و بنفش و سبز
حریصان تیترهای افتخاری بی اعتبار
مدعوین مجالس مجیزخوانی سرمایه دار
بازیگران بالماسکه های حقوق بشر
کوشندگان حاضر درمولتی مدیا
با ماسک نمایندگی ملت مظلوم
روندگان روزمره خیابانها و رسانه های پرفریب
پرواز دهندگان پرچم مهسا در میادین جهان
بازدارندگان حقوق انسان
کجایید شما

چه فردایی دارید برای بشر
چه پاسخی برای کشته های بیشمار، مجروح و زخمی های غزه
چه تسکینی برای زنان سوخته بر خاکستر شهر
یا سرگردان بروی زمین
چه رویایی برای کودکان کور، بی دست و پا و بی قوت و غذای غزه
چه مرثیه ای در تحقیرمردان لخت و عورغزه
رانده شده از جا و مکان
چه  صبحی، چه هوایی برای پرندگان، سگها، اسبها، الاغ ها ی ویلان
و بره ها و زیتون ها ی دود آلود
رقصندگان  ضیافت ها با آذین «دمکراسی»
کجایید شما

یخ بسته نام بشر در دهان شما هم چو تندیس ها
صدای مهیب موشکها، عبور تانکها بروی تن نحیف انسانها
آوار خانه ها برسر انسانها
تلی از کشته ها و جوی خون  
و تعظیم شما
برای بوسه زدن به دست صاحبان جنگ و جنون
کجایید شما

14/01/2024   

 

 

افسانه خاکپور

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر