۱۴۰۲-۱۱-۰۲

امین بیات

ائتلاف نظامی جهانی،علیه جمهوری اسلامی بعد از برگزاری کنفرانسهای ورشو و مونیخ:

امپریالیسم آمریکا و هم پیمانانش در اروپا ، کشورهای صنعتی (انگلیس،آلمان،فرانسه) و  حکومتهای دست نشاندهسرمایه داری غرب در آسیا و اقیانوسیه از جمله (پاکستان ،افغانستان، عراق ،عربستان) و اسرائیل  در نابود کردن نظام تبهکار و تروریست جمهوری اسلامی هم پیمان نظامی شده اند.

ازقرارمعلوم کشور های امپریالیستی سرمایه داری آمریکا وغرب برای جلوگیری نفوذ بیشتر امپریالیسم چین و روسیه واز جانب دیگر برای حفظ جان سربازان خود درمنطقه،به این نتیجه رسیدند که بهتراست ازسیاست دوبهم زنی استفاده کرده وجنگ شیعه وسنی به راه  بیندازند یعنی از هر طرف که کشته شود بنفع سرمایه داران جهانخوار جهانی است.

با برنامه ریزیهای از پیش تدارک دیده شده  افغانستان را ترک کردند و میلیارد ها اسلحه  پیشرفته و مدرن بجای گذاشتندودر اختیار مشتی سنی عقب مانده، تروریست آدمخوار طالبان گذاشتند، و سیاست موفق خود را در انقلاب 57 مردمان ایران که  برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی  انقلاب کردند رادر اختیار مشتی شیعه عقب مانده تروریست ، تکرار نمودند.

اصل داستان این است که اسلحه از ما ، وظیفه شما ایجاد نا امنی و شروع جنگ باهم، ما یعنی دولتهای انگلیس ، آلمان،و فرانسه در آخر کارجنگ برسر تقسیم ثروت باهم با چین و روسیه  بتوافق خواهیم رسید نگران ما نباشید  تدارک دیده شده است، و در این رابطه  فرستادن میلیونها  افغانی گرسنه  به ایران و عربهای وحشی عراقی ،لبنانی ، حماس و... به ایران  و دستور حمله نظامی به دولت پاکستان به ایران داده می شود.

حمله وهجوم میلیونها نفر از جوانان زن ومرد افغانستانی که بخش عمده آنها تحت لوای لشگر فاطمیون تمرینات نظامی دیده شده با صرف ثروت مردم را به ایران با انبوهی از بیکاران و گرسنگان  بر بیکاران و گرسنگان ایرانی افزودند تا زندگی را بر آنان  بیش از این که هست تلختر کنند،و پناه گرفتن مشتی از سازمانهای تروریست در خاک ایران، تدارک دیده اند که در آینده عملکردشان  برای کلیت  ایران خطرات پیش بینی نشده ببار خواهد آورد، و از هم اکنون از تلویزیونهای افغا نستان شنیده میشود و ندا میدهند به زودی ایران را تصرف خواهیم کرد.

تجاوزسپاه پاسداران  با موشک بالستیک به پاکستان به بهانه سر کوب "جیش العدل" ،و پاسخ دندان شکن و محکم دولت وابسته پاکستان از زمین وهوا وکشتار مردم بیگناه درمنطقه مرزی ، که تا عمق پنجاه کیلومتری و شهر سراوان ،و اطراف پاسگاه سجاد سپاه مراکز زندگی مردم را سرشان خراب کردند، و سفیر پاکستان رااز ایران فراخواندند وهمچنین از ورود سفیر جمهوری اسلامی به پاکستان جلوگیری کردند و به حقیر و تمسخر پاسداران و دولت تروریستی جمهوری اسلامی پراخته و خلع امنیتی را بوضوح نشان دادند که سپاه تروریستی را وادار به عکس العمل کنند، که موفق هم شدند، "جیش العدل" و دولت پاکستان در حالی حمله با پهبادها و هواپیماهای جنگی به حریم  خاک ایران تجاوز کردند که ایران متجاوز اول بود و بعد از آن در مرز های دوکشور پاسداران و ارتش به آرایش نظامی و آماده باش کامل  برای کشتار هم صف آرائی کردند، و با این وجود خواست سرمایه داری جهانی تا حدودی  بر آورده شده است.

جمهوری اسلامی مرکز تروریسم جهانی توسط سپاه پاسداران، از چهار طرف مورد تهدید نظامی نیروهای نیابتی امپریالیستی قرار گرفته اند که همه در کنار فاشیستهای جنگ طلب اسرائیل متحدا اهداف مشترک را دنبال میکنند.

بنظرمن حمله نظامی پاکستان به ایران ویورش جمعیتی افغانها به ایران و ایجاد نا امنی و تهدیدهای جنگی همه وهمه زیرکانه توسط عوامل امنیتی آمریکا و غرب تدارک دیده شه واز حماقت و شعار دادنهای پاسداران و آخوند های مزدور و عوامل امنیتی آخوند ها که معروف است توسط عوامل نفوذی اسرائیل به جنگ دامن میزنند و به این صورت است که آمریکا و اروپا با دست آوردهای منفی نظامیدر گذشته چه در افغانستان و چه در عراق و سوریه به این نتیجه رسیده اند که چرا سرباز آمریکائی  انگلیسی  المانی و فرانسوی را به کشتن دهند، وتمایلی فعلا به حضور نظامی در جنگ منطقه بصورت قبل رااز خود نشان نمیدهند وچنین می پندارند که ارزش حمله نظامی نداشته و مخارج جنگی رابکاهند وبعهده تروریستهای منطفه بگذارند ودرحال حاضر تمایلی به حضورمستقیم ازخود نشان نمیدهند ومی پندارند که بهتراست مسلمانها وترریستهای شیعه وسنی را درمنطقه بجان هم بیندازند وخود تماشاگر صحنه های کشتار و وحشیگریهای تروریست هایشیعه وسنی باهم سرگرم باشند، تا اسرائیل وشرکاء تکلیف خود رابا حزب الله لبنان به نتیجه برسانند آنوقت به جبهه جنگبا جمهوری اسلامی خواهند پیوست.

 نتیجه میگیریم که این گونه سیاست امپریالیستها درمنطقه جنگی این است که اول تروریستهای اسلامیاز شیعه وسنی باهم تصویه حسابها را انجام دهند و ابزار نظامی و مهمات ذخیره شده را مصرف کنند، وتعداد بیشماری از جنگ جویان تروریست همانند حماس و  پاسداران از بین بروند ووقتی خسته و درمانده از جنگ با گرسنگی وسایر مسائل بغرنج ناشی از جنگ مواجه شدند آنوقت چین توده ای و روسیه نوپای سرمایه داری پیشنهاد صلح با آمریکای جهانخوار و ارتش ناتو خواهند داد و بر سر تقسیم ثروت جهان باهم بتوافق خواهند رسید.

اما اگربدنبال این سناریوها ونقشه ها روزی فرا برسد که اسرائیل و آمریکا  بکمک  پاکستان و طالبان افغانستان و دولت دست نشانده عراق  و غیره وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشوند،  مطمئن باشید که صدای چین و روسیه خفه خواهند شدو در انتظار فرصت خواهند ماند، اما سرنوشت80 میلیون جمعیت ایرانی بازیچه دست ملا و پاسدار وسرمایه داری جهانی خواهد شد ودر نهایت به نابودی کشیده خواهند شد.

کینه ونفرت مردمان ایران نسبت به آخوند ها وجمهوری اسلامی وپاسداران وعوامل امنیتی جنایتکار هر روز افزایش می یابد و امروز تبدیل به مسئله اصلی شده است، احقاق حقوق ملت ایران از وظایف مهم و اولیه  است ، در قبال این وظیفه ی مهم  تا بحال جان و مال وموقعیتها که فدا شده  و خونها ئی که در این راه ریخته شده و خانواده هائیکه فرزندان عزیز خود را درراه آزادی وطن از دست داده اند بسیارند، این کینه و نفرت مردم ازحد معمول و لازم هم عبور کرده و به انتقام گیری کشیده شده است، دیگر از حد کنترل هم خارج گردیدهزیرا به چشم خود دیده و با حس خود لمس کرده اند که چگونه 45 سال این آخوند های مزدور هرزه ومفت خور و ضد ایرانیوقاتل از خون جوانان وطن تغذیه کرده ،مبارزه مردمان ایرانی مبارزه ای اصیل که ملتی رنج دیده ، شکنجه شده ، ستم کشیده ،و استعمار زده (انگلیس ، آمریکا، چین و روسیه و...) باید به این نتیجه رسانده باشد که سرمایه داری غرب و شرق هیچ تفاوتی از لحاظ ماهیت با هم ندارند، و ایرانیان جدا از اختلاف سلیقه سیاسی باید باهم متحد از منافع ملی و تمامیت ارضی ایران ، دفاع کنند .

تروریستهای جنگ طلب و آدم کش شناخته شده سپاهدر جمهوری اسلامی میگویند از جنگ نمی ترسیم ولی مردم برای تحمل سختیها آماده باشند، شعار مردم در زاهدان شعار نه به نسل کشی است، مردم باید آگاه باشند که اجازه ندهند عوامل تروریست سپاه وآخوند ها برای نجات رژیم اسلامی مردم ایران رادر گیر یک جنگ خانمانسوز دیگر کنند تجربه جنگ باعراق را حتمن بیاد دارید عواقب جنگ با پاکستان بمراتب غم انگیز تر خواهد بود،سرمایه داری جهانی از عوامل داخلی برای شروع جنگ وانسان کشی استفاده میکنند تا ابواب جمعی مترقی جامعه را سرکوب کرده ونگذارند پیشرفتهای جامعه شکلبگیرند ، 45سال متمادیاست که جنایت،  جنگ توسط آخوندها و عوامل سرمایه داری در اینگونه سیستمها ی سرکوبگر ادامه داشته ، چطور مزدوران سرمایه در پاکستان تا بحال خود رابه کوری وندیدن زده بودندو نمیدانستند که مردم با چه جانیانی گرفتارشده اند وحالابا موشک مردم بی پناه بلوچستان راهدف قرار میدهند ومیکشند وخانه هایشانرا برسر فرزندان آنهاخرابمیکنند ، چرا با پاسداران خون و  جنایت بر خورد مستقیم نمیکنند و مراکز آنها را هدف قرار نمیدهند ، نکنه روابط فیمابین و قرار دادهافقط کشتن مردم بی پناه است، همانطور که در کرمان پاسداران مردم را کشتند و آنرا بگردن داعش خراسانمستقر در افغانستان انداختند و با دادن وعده وعید به آنها وادارشان کردن که بگویند داعش این جنایت را کرده است  در حالیکه مردم آگاه ایران میدانندجنایت و کشتار کرمان همچون سایر جنایات از قتل عام سینما رکس تاقتلهای زنجیره ای و کشتار 67  زندانیان و همچنیتن حملههای تروریستیبه قبر خمینی و حرم رضا در مشهد و قتل مردم معترض در 96،98 و 401   و حمله به شاه چراغ و... همه و همه کار آخوند ها و عوامل امنیتی بوده و ادامه دارد هر ایرانیکه نپذیرد این قتلها کارخود رژیم است درنادانی مطلق ودرزمین جمهوری اسلامی بازی کرده  و حمایت از کشتار مردم بی دفاع میکند ، رای اینکه مردم از اثرات مخرب جنگ در امان بمانند، تنها یک راه جلوی پایشان قرار دارد، و آن اتحاد اکثریت 90% مردم برای سرنگونی رژیم آخوند های جنایتکار است، در غیر اینصورت پشیمانی در دوران جنگ و بمباران و کشتار زن و بچه و مردم بی پناه  بی فایده است .

21.01.2024

 

https://facebook.com/amin.bayat9

amin.baya@googlemail.com

 

 

 

 

امین بیات

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر