۱۴۰۲-۱۱-۰۴

شورش کریمی

دولت ائتلافی آلمان هم اخراج دسته‌جمعی پناهجویان را برنامه‌ریزی می‌کند - ترجمه

نوشته: سیمین جوابره

ترجمه:

با افزایش فقر و گسترش دستگاه دیپورت پناهندگان،دولت ائتلافی در آلمان از دموکراسی دفاع نمی کند،بلکه امکان ظهور راست را فراهم می کند. احزاب در دولت بخشی از مشکل هستند نه راه حل.

در جلسه ای بین اعضای حزب راست افراطی و شبه فاشیستآلترناتیو برای آلمان AFD) ) و حزب دمکرات مسیحی( CDU) و صاحبان سرمایه و شرکت ها که در آن برنامه های اخراج دسته جمعی میلیون ها پناهنده مورد بحث قرار گرفت،اکنون در خیابان های اکثر شهرهای آلمان شعار "تمام آلمان ازحزبِ AfD متنفر است" شنیده می شود.

در همین حال،دولت ائتلافی آلمان متشکل از سوسیال دمکرات‌ها،سبزها و دمکرات های آزاد برای اجرای دقیقاًچنین طرح‌هایی برنامه‌ریزی می‌کند: «قانون بازگشت به وطن» که اکنون به طور قانونی تصویب شده است،موانع قانونی ِحمایت دولت را از پناهجویان تضعیف می‌کند،برای آن‌که در آینده به پشتوانه قانون جدیدا تصویب شده،پناهجویان را بسیار آسان به کشورهای مبدا بازگردانند.

بنابراین بسیار بیهوده به نظر می رسد که با همین اعضای دولت «علیه نژادپرستی و فاشیسم» به خیابان برویم.  زیرا ظهور و رشد جریان راست افراطی در خلأ شکل نگرفته است.

دولت ائتلافی در قدرت با برنامه های بودجه جدید خود،خشونت آمیزترین حملات را علیه دولت رفاه از سال 2010 تا کنون انجام داده است. یک میلیارد یورو از خدمات اجتماعی را کاهش داده است و اکنون با اقدامات تنبیهی جدید )کاهش و یا قطع خدمات اجتماعی در صورت بیکاری مداوم)،مردم را به کار کردن در بخش های با دستمزدهای پایین تنبیه می کند. این در حالی است که دولت از طریق افزایش مالیات باعث افزایش قیمت ها می شود.

برای مبارزه با فاشیسم،نیازی به جبهه مشترک با احزاب بورژوایی نیست. احزابی  که بزرگترین زندان اخراج پناهندگان در اروپا را می سازند،در واقع حق پناهندگی را در سطح اروپا لغو می کنند و روی جلد مجلات تبلیغ اخراج وسیع پناهجویان را می‌کنند.

 فقر،تحریک نژادپرستانه و گسترش دستگاه اخراج پناهندگان،اقداماتی نیستند که «دفاع از دموکراسی» باشند،بلکه امکان ظهور جریان راست افراطی را فراهم می‌کنند.  دولت ائتلافی حاکم بخشی از مشکل است نه بخشی از راه حل.

بسیج‌های توده‌ای برای خود فعالیتی مهم و با ارزش هستند. در سال 2018،صدها هزار نفر با شعار "تجزیه‌ناپذیر" علیه سیاست‌های جریان راست به خیابان‌ها آمدند.  این تظاهرات‌ها در وهله اول هیچ کمکی نکرد،به جز اینکه می‌توانستید باور کنید که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اید.  اگر بخواهیم جلویِعروج راست افراطی را بگیریم،باید در ابتدا با شرایطی که عروج آنها را ممکن می کند نیز مخالفت کنیم.

آنچه ما نیاز داریم یک جبهه متحد در میان چپ‌هاست که به عنوان بخشی از مبارزه طبقاتی،علیه سقوط اجتماعی،بی‌ثباتی و ستم مبارزه کند و بتواند یک آلترناتیو واقعی ارائه دهد. به عنوان مخالف دولت و احزاب حاکم،نه همراه با آنها.

 

لینک به سایت ژاکوبن که مقاله حاضر در آن به زبان آلمانی منتشر شده است:

https://jacobin.de/artikel/demokratie-ampel-afd-remigration

 

شورش کریمی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر