۱۴۰۲-۱۱-۰۷

شمی صلواتی

در محکومیت اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی

 

٭اعدام قتل عمد دولتی ئست

این جمله را  بزرگان علم و فرهنگ انسانی قبل از ما بارها  گفتند و- نوشتن...»

ماهم بارها آن را تکرار کرديم 

 گفتیم و نوشتیم 

به خیابان‌ها آمدیم 

به دولت‌ها نامه نوشتیم. 

چشم امید به سازمانھای انساندوست. 

به مجامع بین‌المللی بستيم.

غافل از اینکه، باید با اتکا به خودمان خیابان خارج کشور  را رها نمی کردیم و از همان ابتداد گرايشات راست افراطی را، همراه با عواملین نفوذی را از خود دور می کردیم.

ما فعالین چپ و کمونیست علیه استبداد 

با احساس ناامنی که در روح و جسم ما موج میزند نگران  هستیم 

[ از آمدن صب سحر و-

باز با خبر جوانی سر بر چوبه دار، می ترسیم

حقیقت اینکه امروز  ما هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیدیم نگران‌تر از هر زمان غمگین و  نگرانیم...

با این حقیقت که جمهوری اسلامی در ايران پایگاه مردمی ندارد

 فاقد مشروعیت است 

یک حکومت قرون وسطی و از پسماندهای صفويه است «آدمخوارند» فاقد هر گونه شعورانسانی، با منطق جامعه‌ی امروزی ما بیگانه اند. «آگاهیم»

 

امروز با اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی حکومت اسلامی در یک پیام روشن و خیلی واضح‌ به ما گفت «که ما می کشیم و کوتاه هم نمیایم» ما هم فهمیدیم که سیستم اسلامی وحشت‌زده از ترس با خوف زوال در اوج جنون جنایت می آفریند. 

  

ضعف ما؟ 

خطاهای باز دارند جنبش زن زندگی آزادی چه یود

یکی از نقطه ٔضعف‌های ما گرايشات راست پر غرب بود گرايشات راستی که در خارج از کشور بیشتر بدنبال معامله سیاسی بودند تا انقلاب(!)

گرايشات راست واقعا بازدارنده هستند 

با راه انداختن «وکالت»  در جنبش ما خیلی ساده تفرقه انداختند در اعتراضات خارج از کشور با حمله های فیزیکی استچها،  با آزار جنسی. خواستند دست بالا پیدا کنند.

خطا رفتند.  متاسفانه مورد حمایت رسانه های پر قدرت دست راستی بودند... 

در  دام نقشه‌های حکومتی  افتادن  از هول حلم افتادن در دک. و از پشت به  جنبش و انقلاب زن، زندگي. ازادی خنجر زدند...

۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی "شمی صلواتی"

شمی صلواتی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر