۱۴۰۲-۱۱-۰۹

حسین اخوان توحیدی

روضه اسراف ؟

 

 عکس العمل خامنه ای 'در مقابل مردم کشوری ثروتمند که غرق در فقر و گرسنگی هستند، چیست؟

اسراف کننده کیست؟ کلیه فروش، وگورخواب یا کارتن خواب و  زباله گرد ! ؟ 

شاید کولبر و سوختبر اسراف میکنند؟ که هدف گلوله پاسداران شب قرار میگیرند!

 روضه اسراف را   برای اختلاس گران چای دبش که با هواپیمای شخصی و سلطنتی بیت جا بجا می‌شوند باید بخوانی !

  این اختلاس گران که دور تو پرسه میزنند را سوار بر الاغ کن و درشهر بچرخان ، که مردم آنها را بشناسند و انگشتانشان را قطع کن !

درتاریخ می اید ! که یک  روضه خوان  دوره گرده شیره ای دهه پنجاه با ثروت دویست میلیارد دلاری درکاخها به شب نشینی و خوشگذرانی مشغول بوده ، که برای مردم روضه می‌خوانده که شما که در گور زندگی می‌کنید، یا کارتن خواب هستید و یا معطل نان شب و یا آب آشامیدنی ندارید ، باید صرفه جویی کنید! اسراف نکنید!

 خامنه ای از پاسدار ان رژه میبیند ؟ این پاسداران که فقط برای سرکوب گرسنگان تربیت شده اند ! و اماده اند !خامنه ای از گلوی مردم‌ میبرد ، تا به آنها بدهد ، تا هر چه پروار تر و قصی القلب تر بر مردم جکومت کند!

 پاسدارا نی که برای زنان ودست فروشان وکارگران بازنشسته ومال باخته و معلولان گرگ درنده اند، تا صدای هر گرسنه وبیکار معترضی را درگلوخفه کنند!

  آمار خودکشی های امروز وحشتناک است .علت آن گرسنگی و بی ایندگی میباشد!

چه ضرورتی است که خامنه ای هر روز برای  در صدر نشستگان روضه خوانی میکند  !اینها که مطیعند! اینها را از راههای دور به قصر ولایی میبرند برای حرفهای  تکراری و صد من یک غاز این آخوند دو زاری فاسد و خوشگذران!

این ماشین های ضدگلوله امام جمعه ها وهواپیما های شخصی  وکشتیها ازکجا آمده  !

چه کسانی در صدر ودر جماران ولواسان خسببده اند.

قبر خمینی که ميلياردها دلار خرج کردند اسراف نیست!

 .مرده خمینی چرا باید طلاپیچ شود! ومردم بی‌خانمان در سرما یخ بزنند!

چه کسی چنین تقسیم بندی ناعادلانه ای کرده است ؟

اسراف کننده دربیت رهبری! وکاخهای جماران است 

چه کسی اسراف میکند؟

 

حسین اخوان توحیدی 

پاریس

دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

29 ژانویه 2024

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر