۱۴۰۲-۱۲-۰۵

حسین اخوان توحیدی

التماس دعا برای دادن رای

خامنه ای بر روی تخته شکسته .

خامنه ای شاه هم بر روی همین تخت سلطنت شکسته نشسته بود والتماس به دادم برسید که صدای انقلاب راشنیدم و استمداد می‌طلبید هر کسی می‌تواند بکمک اوبیاید نا بماند ولی ناچار بفرار شد

"خامنه ای گفته که با پاسداران  روی پله نشسته حرف خدا از زبان اوجاری میشد جلسه خیلی گرمی بود :

این‌همه التماس خامنه ای  برای چیست ؟ 

چون‌ در همه زمینه ها شکست خورده اقتصادی سیاسی اجتماعی ودر جنگهای نیابتی برای هلال شیعی و رهبر دومیلیارد مسلمان در جهان و ابرقدرت منطقه شدن حق وتو داشتن در سازمان ملل و.‌‌‌.. صدای شکسته شدن تخت سلطنت که شعار دهها میلیون نفر علیه خودش راشنیده واورا شدیدا بوحشت انداخته وبدنبال فرار از سرنوشت خویش است که گریبان اورا گرفته.

در این روزها امامان جمعه وشنبه ویکشنبه  

 دوشنبه فریاد وای  بما رای دهید سرمیدهند تا بمانند .واختیار سفره خالی  مردم گرسنه را کماکان داشته باشند

با هک سرور مجلس توسط مجاهدین خلق وافشای حقوق های نجومی نمایندگان مجلس شیخ که سی برابر حقوق یک کارگر است 

.عجب زهد وتقوا وقناعت پیشه هستند این فروشندگان بهشت برین

   دیکتاتور با ترس از انقلاب  میخواهد عزاداران فرزندانشان  سپاس گوی اوهم باشند با تمام حیله ها آبروی رفته بازنخواهدگشت و عمامه پیچان طی چهل وپنج سال زدند وکشتند خوردند 

اگر شاه تاج برسر توانست از سرنوشتی که خودش تدارک ديده بود بگریزد خامنه ای هم می‌تواند .فاصله ببن کاخ خامنه ای وکوخ نشین‌ها کتمان کردنی نیست 

 تکلیف زباله گردی مردم گرسنه با انتخابات فرمایشی روشن است 

این فاصله گور خوابها وکلیه فروش ها وزباله گردها کارتن خوابها کارگران وزنان وبازنشستگان  با قربان صدقه ملاهای قرون وسطایی برچیده نخواهد شد.وهیچ گرسنه ای سیر نخواهدشد .

 

با انقلاب ۱۴۰۱ تکلیف خامنه ای پاسداران وجانشین او هرکسی باشد روشن است خانه از پای بست ویران است خواجه درنقش ایوان است

 فقط میخواهد بطرفهای خارجی بگوید هنوز هم می‌تواند ادعای خدایی کند و بارها گفته که سلطنت مادام‌العمر او تنها کشور در منطقه است  که انتخابات برگزار میکند.

 

انتخابات یعنی حق انتخاب شدن وانتخاب نمودن   که در ایران مردم هیچکدام را هیچوقت نداشتند وندارند 

 

رژیمی که دهها هزار نفر را بخاطر قبول نداشتن ولایت فقیه زندانی وشکنجه واعدام ودرگورهای دسته جمعی نیمه جان بخاک سپرده شدند

 و حالا هر روز بدستور خامنه ای طناب دلر و اعدام شکنجه وزندان برپاست  .

 

"

اما این خدا خوانده جه نیازی به چنین التماس برای مشارکت خیمه شب بازی به اسم انتخابات دارد این نکته را باید رمز گشایی کرد هم اخوند وهم دلالان ادتجاع میدانند این خیمه شب بازیها  چیزی که نیست انتخابات است 

این ملاها بدون سرکوب بیرحمانه حتی یک روز نمیتوانند . در  کاخها بمانند .  و رزیمی که هر روز حکم‌ اعدام فرزندان مردم را بخاطر مخالفت با ولی فقیه مادام‌العمر صادر میکند وزندانیان سیاسی بخاطر اعتراض به اعدام ها در اعتصاب غذا هستند .در یکماه هشتادوشش نفر اعدام شدند 

اگر بر فرض در قرون وسطی هم میخواستند  انتخاباتی برگزار کنند  چیزی شبیه همین مجلس ومجلس خبرگان وبیت رهبری   بود

اینها می‌خواهند مردم را سپر کنند که مردم همین سیستم  رانت خوار اختلاس گر دزد قاتل را خواسته اند  

ملایی از قرون  وسطایی با کشتار بر سرنوشت مردم مسلط شده وتمام زوربازویش برروی مردم گرفتار است و تمام این کاندیدا ها دست نشاندگان خامنه ای میباشند .

 خامنه ای مدت ها است هر روز بالا وپایین منبر میپرد که بیایید پای صندوق حتی اگر رای مخالف یاسفید هم می‌خواهید بدهید

این التماس یعنی با همه اقشار  یک جامعه دست بگریبان است از  زنان و استادان  دانشگاه تا دانشجو کارگر دست فروش کارمند و باز نشسته کرد بلوچ عرب ترکمن ‌واز  چپ ومجاهد مصدقی تا اقلیت متدیینن شیعه های سنی  مسیحی و.. از کولبر سوخت بر تا ...و ثروت یک کشور خرج جنگ نیابتی ومسلمان کشی در منطقه وعیاشی وخوشگذرانی  چند صد خانواده می‌شود این  حکومتی است که فقط با شمشیر  میخواهد سرببرد زبان خامنه ای زبان دشمن گفتن به مردم و زندان وشکنجه کشتار زن ومرد  است  هرکسی با ولایت مطلقه او مخالف است  اورا از حق حیات ساقط میکند 

پس مردم درجرم وجنایت خامنه ای شریک نمیشوند که پای خامنه ای و رژیمش لب گور است..راهی که خامنه ای میرود قبل از او بسیاری رفتند ونتیجه انرا دیدند 

پشت هر شورش شورش دیگری در راه است وبنیان ستمکاران را از ریشه برخواهند افکند ودلیل آن دهه ۱۴۶۰با شبی پانصد اعدام نتوانست امنیت ملارا تضمین کند دوباره نسل بعد به صف انقلاب پیوست و امروز کابوس خامنه ای شد 

انقلاب را در تظاهرات‌های هر روز می‌بینیم که فریادخلق ستمدیده را میشنویم‌

دیکتاتور

 انقلاب مثل بهار می‌آيد وگریزی نیست

حسین اخوان توحیدی 

پاریس 

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

23 فوریه 2024

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر