۱۴۰۲-۱۲-۰۹

نیما امینی پور

تبلیغات عوام فریبانه ی رژیم اسلامی، حناییست که رنگی ندارد

 

مادری که کودک خردسالش دچار سرماخوردگی شده بود و  ناچار بود داروهایی که پزشک تجویز کرده بود را با هر ترفندی به کودکش بخوراند، هنگام خوراندن دارو مثلا شربت سرفه یا قرص کوبیده شده و محلول در آب در داخل قاشق، با ادا و اطوار و حرکات لب و دهان و سر به کودک میگفت: بیا «به به!» بخور! به به! به به! 

کودک هم ابتدا فریب میخورد و اجازه می داد دارو به دهانش ریخته شود اما بمحض اینکه طعم آنرا حس میکرد، سعی داشت آنرا از دهان به بیرون بریزد؛ اما مادرش با گرفتن بینی کودک و در واقع با بستن راه تنفس او، دارو را به خورد کودک میداد. 

میگویند در مثل (ضرب المثل) مناقشه نیست، این ماجرای مادر و کودک را که خود بارها به چشم دیده ام، مثال زدم تا روشهای مزورانهی جمهوری اسلامی در کشاندن مردم پای صندوقهای رای و شرکت در انتخابات را بیان کنم.

بیش از یکماهست که تمام رسانه های حکومتی اعم از سایتها و رادیو و تلویزیون و تبلیغات مختلف در هرجا و هر موقعیت، تلاش میکنند مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کنند. مردمی که دیگر حتی از خودی های رژیم اسلامی، حاضر به شرکت در سیرک مضحک و سراپا دروغ انتخابات فرمالیته ی رژیم اسلامی نیستند. 

مقامات جمهوری اسلامی هنوز تصور میکنند مردم را شاید بتوان با گفتن «به به!» تشویق به حضور در پای صندوقهای رای و شرکت در انتخابات نمود. اما ملت ایران سالیان سالست که در شعارهایش  مواضع خود را نسبت به «ولی فقیه» که در ظاهر نقش سرپرست را دارد، بیان کرده اند. 

انواع جملات و عبارات فریبکارانه و بیانیه های شیادانه نمیتواند مردم را گول بزند، همه میدانند که در جمهوری اسلامی، هیچی بر اساس خواست و انتخاب مردم نبوده و نیست و نخواهدبود. این «به به!» گفتن ها باعث هم خنده و هم خشم مردم ایران است. نه مردم کودک بیمار هستند و نه رژیم ضدانسانی، دلسوز و حامی ملت ایران و نه انتخابات از هر نوعش، صادقانه و واقعی و برای درمان دردی از مشکلات جامعه! و نه کاندیداهای تایید صلاحیت شده، حتی تایید صلاحیت نشده، از جنس مردم! 

رژیم اسلامی از حضور و تجمع مردم فقط به قصد نمایش مشروعیت داشتن خود در سطح بین المللی استفاده میکند، اینرا همه میدانیم و  حتی همان قدرتهای حامی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی هم اینرا بخوبی میدانند اما بدلیل منافع سیاسی و اقتصادی خود از رژیم نیرنگباز اسلامی حمایت آشکار و پنهان میکنند. 

با ایجاد یک اپوزیسیون منسجم و پویا و متحد میتوان به حامیان جمهوری اسلامی در سطح جهان ثابت کرد که ما ملت ایران اعم از ترک و فارس و کرد و بلوچ و گیلک و مازنی و لر و عرب، خواهان برچیده شدن رژیم جمهوری اسلامی و روی کار آمدن حکومتی مردمی و دمکرات و باورمند به تفاهم و دوستی با سایر ملل جهان هستیم. به امید چنین روزی زنده ایم.

نیما امینی پور

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر