۱۴۰۲-۱۲-۱۴

حسین اخوان توحیدی

اشویتس غزه!خامنه ای آدمکش و کودک کش، جهان پیر فلک را با سبعیت در تظاهرات مسالمت آميز مردم می‌کشد و همچنان در پی آتش افروزی در منطقه ،خون به پا می‌کند!
در سوریه ، در یمن کشتار ها کرده و مرتب برای اسرائیل خط و نشان می‌کشد که البته خوابیده پارس می‌کند.
پاسداران جاسوسش از ترس دیگر اجازه تهدید صهیونیستها را ندارند.

افسر امریکایی جلوی سفارت اسرائیل  در امریکا خودش را به اتش کشید و با شعار فلسطین را ازاد کنید سوخت وجان سپرد .
ویدیو خودسوزی افسر امریکایی وحشتناک است
.بدنبال آن نظامیان  سابق امریکایی  در همان محل  لباس خودرا اتش زدند که این نشان از نفرت آنها از کشتار بیش از سی هزار فلسطینی بیگناه از جمله  شانزده هزار کودک  وهشتاد هزار زخمی است. این  جنگ علیه وجدان جامعه جهانی  میباشد که اسرائیل بازنده انست .
اسرائیل هر ساعت در جلوی چشم جهانیان  از زمین وهوا بمب فسفر بر روی خانه وبیمارستان مدارس و  پناهگاههای فلسطین میریزد.

  کشتار وحشیانه مردم  با گلوله های جنگی ، صبح پنجشنبه ۳۹ فوریه 2024 در تاریخ جنایت‌های اسرائیلی ها  ثبت شد  و کودک کشی صهیونیستها اسمش جنگ نیست.
جنگ ، به معنای سرباز دربرابر سرباز میباشد.در غزه سرباز تا دندان مسلح وحشی، علیه میلیونها غیر نظامی است.
این  قتل عام مردم بیدفاع است.

اسرائیل در محاصره غزه بدنبال چیست ؟ 
چطور نفرت جهانیان را نمی‌بیند؟ .

اگر کشتار صدها هزار نفر  و اوارگی و  قحطی  میلیونها نفر طی هفتادوپنج سال ، برای مهاجرین یهودی از اروپا وامریکا وروسیه  و... ، امنیت بوجود آورده ، این کشتارها نیز می‌تواند امنیت بیاورد! 
. اما جهان  مدعی تمدن بشری،   سکوت کرده  وجلوی ژنوسید را نمی‌گیرد .
آمریکا اتش بس را وتو میکند  ، برای  دکور از هوا کارتن غذا برای  محاصره شدگان میفرستد .
در همان روز اسراییلی بر روی کودکان فلسطینی بمب فسفر می‌ریزد..

خلق فلسطین در دنیای بی قانونی تنهاست.
اما قلب میلیاردهاانسان با  مردم فلسطین می‌باشد.
یک خلق را بارها کشتید وآواره کردید اما باز برروی پاهای زخمی ایستاده.
  خلق فلسطین ازاین فاجعه  با تلفات بالا  گذر خواهد کرد. ونمایشگاه جنایت‌های اسرائیل به موزه هيتلری اضافه خواهد شد.
  شکست اسرائیل در تشکیل دولت خلق فلسطین خودرا نشان  خواهد داد.
پایان  کودکی کشی اپارتاید وبربریت  وحشیگری اشغالگران نزدیک است و تنها راه حل پذیرش دولت مستقل فلسطینی  میباشد وچنین خواهد شد..
فلسطین وجدان جامعه بشری است

حسین اخوان توحیدی
پاریس

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
3 مارس 2024

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر