۱۴۰۲-۱۲-۱۷

سلام زیجی

زنده باد ٨ مارس!

 

٨ مارس، روز اعتراض اجتماعی و نفرت گسترده جهانی علیه بقا و تداوم ستم و نابرابری به زنان ، روز اتحاد و همبستگی، روز جشن و سرور و عزم میلیونها زن و مرد آزادیخواه را برای پایان دادن به تداوم ستمکشی زن، این ننگ بزرگ بر پیشانی جامعه جهانی را، به شما تبریک میگویم!

 در مناسبت 8 مارس به همه شما عزیزان، به فعالین کمونیست و آزادیخواه این عرصه ، به همه زنان و مردان برابری طلبی که مبارزه پیگیرعلیه وجود ستم و تبعیض،وقوانین و اعمال جنایتکارانه و شرم آور بر زن را جزئی از زندگی مبارزاتی و هویت انسانی خود میدانند، درود میفرستم!

 ننگ و نفرت بر نظم سرمایه حامی زن ستیزی و مذهب ، وبه ویژه اسلام محمدی، این سمبل کثیف  و وحشی ضد زن !

نابود باد نظام حاکم سرمایه داری و مناسباتی که بانی مستقیم بازتولید ستم بر زن در جهان "مدرن" امروز است!

 صمیمانه ترین درود به همراه این گل زیبا را به همه شما مبارزین راه آزادی زن وطرفداران برابری زن و مرد تقدیم میکنم.

 

١٧ اسفند ١٤٠٢

http://www.simroz.org

 

سلام زیجی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر