۱۴۰۲-۱۲-۲۷

حسن حسام

من، زنم

     با احترام به : مادرقمی

                                           حسن حسام

من سلیطه نیستم

                 زنم

                     شیخکِ پلشت

                       هرزه چشمِ ِبد سرشت!

آنکه دختران ِ تیره بخت را

                          به قرص نان و سرپناه

درجوارمرقدِ امام ِهشتمش

به رختحواب خوک می کشد،

                                  سلیطه است!

****                  

من زنم

        زنم

           مادرِزمین!

درشکوه آتشی که

                   گیسوان به باد می دهم،

رقص می کنم،

                چرخ می زنم،

شعرِ باشکوه ِآفتاب می شوم ،

روزگارِ تو سیاه،

                عیش ِتو

                          تباه می کنم

ای فقیه مرده خوارِ زن شکار!

زن ستیزِ نابکار!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • سلیطه درعرف عامه ، توهین و ناسزا به زنان است .

    مرادف: بی چاک و دهن ،دریده ، پتیاره و بدکاره...

حسن حسام

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر