۱۴۰۳-۰۱-۰۱

محمود

بهاریه

 

مهم نیست که زمین دیگر مرکز جهان نیست و خورشید دور زمین نمی گردد.

مهم هم نیست کهکشان ها با چه سرعتی دارند از ما دور می شوند و معلوم نیست به کجا می روند

 مهم نیست که زٌروان خدای زمان هست یا نیست و چرا دچار شک شد تا شر و اهریمن بدنیا بیاید

 مهم نیست بهمن  یکی از هفت فرشته  زردشت فرشته نیکی و داد است

 مهم هم نیست که دست ناپیدای زمان دارد از تاریکی ها می آید تا یک سال دیگر از عمر مارا خط بزند

 مهم آن است که من و شما اینجائیم  با هر بضاعتی در گوشه این سیاره  و برای خود رویایی داریم

رویای روزگاری بهتر، فارغ از شر و بدی ،سرشار از عدل و داد و برادری 

مهم آن است که ما هنوز در جای درست تاریخ ایستاده ایم و به پیروزی نیکی بر بدی باور داریم

بهارتان بی زوال

 نورزتان پیروز 

محمود

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر