۱۴۰۳-۰۱-۱۵

خدامراد فولادی

سیزده بدر

 

سیزده ِ نوروز، سیزده به در، روز ِ یادآور ِ پیوند ِ ناگسستنی ِ انسان با طبیعت، با گل و سبزه و گیاه، روز ِ شادی و شاد باشی را به شما و همه ی انسان های ستایشگر ِ طبیعت خجسته باد می گویم.

وحدت ِ نوعی

تو شعری

من شاعر ِ توام

تو ماده ای

من آینه ات

تو ابر ِ حامل ِ بارانی

من زلال ِ قطره بار ِ توام

تو کشتزار ِ حیاتی

من محصول ِ کشتزار ِ توام

تو شبدری

من بوی عطر دار ِ توام

تو خوشه ی گندمی

من/ دانه ای ز ِ انبار ِ توام

توجنگلی

من

درخت ِ ریشه دار ِ توام

تو/ اندام ِ بلند ِ شمشادی

من/ سایه سار ِ توام

تو انسانی

من محصول ِ کار ِ توام.

خدامراد فولادی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر