۱۴۰۳-۰۱-۲۲

سلام زیجی

زنان مبارز و شجاع را تنها نگذاریم!

 

فراخوان

 به دنبال رجز خوانی اخیر و  مجدد خامنه ای جلاد، نهادهای مذهبی و سرکوبگر رژیم از نو  علیه زنان و دختران مبارز شمشر را از رو بسته اند، و قرار است “انتقام سخت”شان را به جای اسرائیل در نهایت بزدلی و  وحشیگری از زنان جامعه ایران بگیرند.

 

بدون تردید شکست قطعی دادن به جمهوری اسلامی در این عرصه نیز در گرو حمایت عملی و میلیونی کل جامعه  از جنبش جاری و مترقی زنان  میباشد!

از جمله بسیار ضروری هست که  پدران، برادران، همسران و دیگر بستگان مرد هر زنی در حمایت عملی  از آنان اقدام نموده و با ابتکارات مختلف از دختران و زنان و خواهران و مادران خود در  سراسر کشور حمایت بیدریغ و شجاعانه  و بدور از فرهنگ اسلامی و مرد سالارانه بنمایند!

 

در مقابل اوباش حجاب بانان، موتورسواران( که هم اکنون وسیعا علیه زنان  به اذیت و آزار روی آورده اند) و دیگر  عوامل خود فروخته اسلامی، بسیار ضروری است تا جوانان پسر و دختر ما نیز  در محلات شهر ها و روستاها و در مراکز کار  و تحصیل، بطور سازمانیافته و متحد، با جلب حمایت دیگر شهروندان، با باطوم و چوب و سنگ و موتور  و انوع ابزار و امکانات دیگری با عوامل رژیم  مقابله نموده و آنان را از تداوم فشار و سرکوب و بازداشت زنان و دخترانمان پشیمان نمایند! 

 

 نباید اجازه داد این رژیم  غرق شده در بحران و  وحشت از این بیشتر به تداوم  تحمیل ریاضت کشی اقتصادی، سرکوبگری سیاسی و  اجتماعی، و تهاجم فرهنگی و قرون وسطی خود ادامه دهد و  با بحران سازی امنیتی و فضا سازی نظامی در منطقه و ایران راه عبور و نجات خود را  جستجو نماید!

 

اجباری کردن  پوشش برای نصف  انسانهای  جامعه یک سیاست بغایت ضد انسانی است  ونباید آنرا بیش از این تحمل نمود! چنین سنتی به مثابه یک رکن مهم ایدئولوژیک ضد زن جمهوری اسلامی و جنبش سیاسی بورژوا-اسلامی باید در نظر گرفته شود. از اینرو پیروزی بر آن فرهنگ ارتجاعی و مذهبی پیروزی بر مقدسات اسلام و جمهوری اسلامی به بعنوان ارکان خرافی بورژوازی نیز هست!

 

کارگران، جوانان و مبارزین راه آزادی و برابری!

 

از آزادی پوشش زنان و لغو کامل حجاب

اجباری ،و محقق کردن برابری کامل و بدون قید و شرط میان  زن و مرد حمایت کنید! 

 با مطالبه و‌شعار “نه روسری،نه تو سری،آزادی و برابری”

و همچنین “نه روسری، نه تو سری، مرگ بر جمهوری اسلامی”

 به میدان بیایم!

٢١ فروردین ١٤٠٣


http://www.simroz.org

 

سلام زیجی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر