۱۴۰۳-۰۱-۲۴

بابك رحمتى

هويدا و روزهاى نخست ابرى!

 

خانه ابرى بود، روزى ، خانه خونين است اينك

آنچنان شد ، اين چنين شد ، حال ما اين است،  اينك

مرده وارى ، طيلسان (ردا)بر دوش و خون آشام و شبرو …

خانه ابرى بود، روزى ، گرچه خونين شد وليكن

پشت ظلمت وز پى خون ، صبح سيمين است اينك!

«سيمين بهبهانى»

 

هفتم آوريل١٩٧٩ ابر سياهى  آسمان ايران را فرا گرفت و  يكى از بزرگترين و محبوب ترين نخست وزيران محمد رضا شاه را بدون اينكه  دليلى محكمى براى محكوميتش داشته باشند و بدون اينكه ، گناهى داشته باشد را به اعدام محكوم كردند!«امير عباس هويدا» در ميانه راه   قبل از اينكه او را  به جوخه اعدام ببرند، در زندان قصر سابق [١] به قتل ميرسانند.سى و هفتمين نخست وزير ايران كه در حين حال باسايقه ترين نخست وزير هم بود. امير عباس آنقدر به بى گناهى اش آگاه بود كه  براى معروفى با پاى خود به خيابان ايران محل اقامت خمينى ميرود، ولى آنچه كه شرحش در بالا رفت ،چنين ناجوانمردانه كشته ميشود، تا تاريخ  نشان دهد،"عمامه داران نه  چيزى  از انسانيت و قضاوت ميدانند و دركى از  سياست و اقتصاد دارند.هويدا كه در طول ١٢ سال و شش ماه صدارت با رشد اقتصادى ١١/٥ درسدى و تورم ٢/٥ درسد بهترين كارنامه را در دست داشت ، فردى بنام خلخالى كه نه قضاوت خوانده بود و نه از نظر روحى انسان طبيعى بود حكم اعدام براى او صادر ميكند و لمپنى بنام غفارى قبل از رسيدن به جوخه اعدام، او را بى دليل به قتل ميرساند!چون  نه امامش و نه  عمامه داران وحشى هويدا را ميشناختند و نه از كارهاى مهمى كه او در طول صدارتش انجام داده بود  چيزى فهميده بودند!

 ايران در زمان صدارت زنده ياد  هويدا ، بهترين و بيشترين رشد اقتصادى را داشت.  بهتر است وضعيت اقتصادى در دوران هويدا  را از زبان وزير دارايى او بخوانيم .عالیخانی،  چنين توضيح داده است:"طی دوره‌ای ده‌ساله تا سال ۱۳۵۲، اقتصاد ایران متوسط رشد اقتصادی سالانه ۱۱٫۵ درسدی و متوسط نرخ تورم سالانه ۲٫۶ درصدی را تجربه کرد. به همین دلیل، این دوره را دوران طلایی اقتصاد ایران می‌نامند.همچنین نرخ دلار آمریکا که از سال ۱۳۳۲ در قیمت ۸۰ ریال ثابت مانده بود، در دوران وزارت عالیخانی بیش از ده درسد را  از ارزش خودش در برابر ریال از دست داد و به قیمت ۷۰ ریال رسید. نرخی که تا بهمن ۱۳۵۷ ثابت ماند.اكنون بيش از ٤٥ سال از آن دوران ،دلار در آستانه ٧٠ هزار تومان است ، و بگفته رئيسى قاتل ، ميرود تا ١٠٠ هزار تومان را تجربه كند!حال كه بيش از چهار دهه از جاودانه شدن هويدا ميگذرد اين مقاله را براى ثبت در تاريخ مينويسم ، تا جوانان ايران ، به واقعيت هاى گذشته آگاه  شوند. 

همانطور كه در بالا هم آمد ، هويدا يكى از بهترين نخست وزيران ايران در زمان پهلوى دوم  بود. چه دست هايى پشت اين  اعدام و اعدامهاى ديگر  بود؟«هويدا »را كشتن تا به چه اهدافى  برسند؟عمامه داران  دست در  دست انگليسى ها،  از هويدا چه ترسى داشتن كه حكم اعدام او را فورى صادر كردند؟ در حين اينكه جوامع حقوق بين المللى  و حقوق بشرى با كمك  و پادر ميانى مهدى بارزگان  رئيس دولت موقت در تلاش بودن تا از اين اعدام جلوگيرى كنند، خلخالى جلاد با مشورت خمينى، حكم اعدام هويدا را صادر كردند و تا قبل اينكه به خوجه اعدام برسد با شليك گلوله هاى كلت، او را در حياط زندان قصر پشت ديوار به قتل رساندند! هادى غفارى  كه هيچ وقت حالت عادى نداشته ، او را به قتل رساند! [٢] آخوندهاى هفت رنگ و  دروغگو ، پس از مرگ هويدا،  باز به دروغ روى آوردند يكى از آنها همين غفارى  معروف به هادى خلُه بود كه گفت:" محل دفن هويدا اسرائیل است و دوباره نمك روى زخم  ميليونها إيرانى  پاشيد. دليل اينكه هادى غفارى جنايتكار چنين گفته بود، ميخواست  مذهب او را بهايى و يا يهودى اعلام كند . در حاليكه امير عباس هويدا با نام مستعار حاج آقا عباس حداد، فرزند حبيب الله در بهشت زهرا به خاك سپرده شده است. هويدا را در اتاقى  به قضاوت خلخالى  آدمكش محاكمه كردند، در دادگاه كذايى كه شبيه همه چيز بود جز دادگاه! هرچه اراذل و اوباش و لات و چاقو كش و بازارى هاى موئلفه از تبار فدائيان اسلام جمع بودند.در آنجا غفارى در پشت سر  و گاهى در كنار هويدا مرتب در رفت و آمد، بود( دادگاه؟! )و مرتب با اوباش ديگرى درِگوشى صحبت ميكرد و گاهى از اتاق خارج ميشد و بر ميگشت! مشخص بود بدنبال نقشه شومشان بودند!وقتى هويدا نام خدا را ميبرد غفارى بيشرف لبخندى كريه ميزند يعنى تو كه بيخدايى! از غفارى و تمام عمامه داران بايد پرسيد؟ چرا  جسد هويدا را ماهها در سرد خانه  پزشك قانونى نگه داشتند؟ جواب پرسش هاى بالا را از همين جا ميتوان دريافت كرد.

 پيكر هويدا سه ماه در سرد خانه پزشك قانونى تهران ميماند تا انگليسى بيايند، و اعدام شدگان سران  ارتش و ژنرالهاى با  تجربه ايران در روزهاى اول انقلاب ٥٧   را چك كنند. ( ويدئوى اين صحنه ها، موجود است كه در شبكه هاى اجتماعى دست بدست ميشود) هويدا هم جزء همان اعدامى ها بود. دكتر  «فرشته انشاء»پزشك هويدا و  از بستگان هويدا بود كه  كارهاى كفن ودفن او را انجام داده است .بانو انشاء در مستند «هويدا»[٣] ميگويد:"هويدا بخاطر اينكه آرامگاه اش را خراب نكنند با نام ديگرى بر روى سنگ قبر او اقدام كرديم."بر روى سنگ قبر  سى و هفتمين نخست وزير ايران اين تاريخ با نام ديگرى نوشته شده است" زاد روز ١٢٩٨ و ٣١ خرداد١٣٥٨خورشيدى ( اعدام شده است)

بايد توجه داشت ، خمينى از  فرداى٢٢  بهمن ١٣٥٧ روزهاى ابرى و تيره و تارى  را براى ايرانيان بوجود آورد.  به باور نگارنده بدستور خمينى آدمكش، طبق فرمان انگليسى ها و با تائيد، انگليسىها و  آمريكايى ،  ژنرالهاى برجسته ارتش را تير باران كردند، تا ارتش پنجم جهان را ضعيف از گذشته كنند! و ساير گروهاى سياسى  از جمله حزب توده ايران و فداييان خلق  و مجاهدين خلق  ايران تمام عيار اين جنايات را تائيد كردند.(به نشريات آن زمان مراجعه كنيد )تا جايى كه اطلاع دارم مجاهدين در محاكمات سران ارتش در آن روزها شركت داشتند.اين در حالى بود كه شاه مخالف سركوب گسترده تظاهرات كننده بود. بعدها با وجود اينكه فرماندهى ارتش پيشنهاد سركوب بيشترى داده بود ، شاه موافقيت نكرد. بخاطر همين هم شاه كه هربار به براحتى از كشور بيرون ميرفت،  

اينبار راحت تر از گذشته ايران را ترك كرد.بعضى از آخوندها هم به اين موضوع  اعتراف كرده اند.

يكى از آنها كه عضو شوراى مركزى مجمع نيروهاى خط امام بود ميگويد:" من نمى خواهم حرف بزنم، آقايى كه از سران نيروى هوائى بود و بعدها هم كاره اى شد، توى هواپيما به شاه ميگويد؛ اجازه ميدهيد من تهران را با يك ميليون كشته آرام كنم؟!شاه به او ميگويد بعد از كشتار چگونه ميخواهيد مقاومت كنيد؟! ولى ديديم كه خمينى اين كار را با ايرانيان خصوصن جوانان مخالف انجام داد. اكنون همه  بهتر ميدانيم ، در بى رحمى و جنايت كسى بپاى خمينى و خامنه اى نخواهد رسيد. خمينى چه در گستردگى اعدام هاى سال ١٣٦٠ و چه در٦٧  و چپ و راست كشى و …بخوبى نشان داد تا كجا ماهيت ضد ايرانى داشت؟ براستى ، او كه نسل كشى از گروه هاى سياسى  چپ و مسلمان ، خصوصن مجاهدين براه انداخته بود چه در سر ميپروراند؟! پس از او  رفسنجانى پيچيده تر و سپس  خامنه اى هم در طول ٣٥ سال رهبرى زوركى بر ايرانى ، جناياتش بر  كسى پوشيده نيست او به رفسنجانى و احمد خمينى هم رحم نكرد . در خيزش انقلابى مهسا ژينا و رنسانس ايرانى ديديم كه بيش از ٥٠٠ تن را نا بينا كرد و تا جايى كه توانست در خيابانها كشتار براه انداخت  و در زندانها، طنابهاى دار و درفش بر پا كرد. مردم چنين جناياتى را ديده اند كه شعار ميدادند نه مى بخشيم  و نه فراموش ميكنيم . در جنبش زن زندگى و آزادى ديديم كه جوانان چگونه خشم خود را به عمامه  و عمامه داران نشان دادند؟! شجاعان ايران زمين، ابتدا به عمامه پراكنى پرداختند و سپس حمله به عمامه  و له كردن عمامه  را آغاز كردند.

سركوب و ماندگارى؟!

از طرفى شاه مخالف سركوب بود بعدها با وجود اينكه فرماندهى ارتش پيشنهاد سركوب بيشترى داده بودن شاه موافقيت نكرد. بخاطر همين هم شاه  هربار به براحتى از كشور بيرون ميرفت. دكتر هوشنگ نهاوندى در بحرانی ترین دوره پادشاهی از معتمدان و مشاوران شاه و رئیس دفتر ملکه ایران بود.او ميگويد:" تقریبا می توانم بگویم از سال ۱۹۷۲ یا ۱۹۷۳ به بعد، و تغییر جهت سیاست های دنیای غرب نسبت به شخص شاه و نسبت به سیاستی که ایران آن موقع در پیش گرفته بود [از این عوامل بودند]. این را تنها من نمی گویم، در کتب متعددی درباره اش هست، نه فقط در نوشته ایرانی ها، در اسناد و مدارک بسیاری هم دلایل غیرقابل انکاری درموردش وجود دارد... 

دكتر نهاوندى می گوید: این آمریکا و کشورهای اروپایی بودند که سبب سقوط حکومت سلطنتی و به قدرت رسیدن (آیت الله )خمینی شدند. استناد او به چیست؟ [٤]

در نوشته هاى بعدى خود به اين موضوع ميپردازم!

 

________________________________________

[١] باغ‌موزه قصر که در گذشته زندان قصر نامیده می‌شد، اولین زندان متمرکز شهر تهران بود. این زندان هم‌اینک تعطیل شده و تحت عنوان باغ‌موزه قصر در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان پلیس قرار دارد. این بنا به عنوان یکی از مراکز فرهنگی، تاریخی و هنری کشور مورد بازدید عموم است.

 [٢] هادى غفارى در محل ما در  ١٥ مترى دوم  ٨ مترى سوم،  تهران نو  اطراف نيروهوايى، در نزديكى مسجد الهادى كه پدرش حسين پايه گذارى كرده بود( با پول مردم ) زندگى ميكرد. هادى غفارى كه به هادى خُله معروف بود ، حالت عادى يك انسان را نداشت. پس از شورش ٥٧  مرتب ژس  بدست بود . و حضور او در كميته هاى سركوب باعث شد نماينده مجلس شود! هادی غفاری عضو شورای مرکزی مجمع «نیروهای خط امام» و رئیس مؤسسهٔ الهادی هم بود. غفاری نماینده سه دوره اول مجلس شورای اسلامی شد و در انتخابات مجلس چهارم، پنجم و هفتم رد صلاحیت شد. وی فرزند حسین غفاری است. غفارى علاوه بر اين هميشه در نهادهاى سركوب فعال بود در سركوب  اولين راهپيمايى زنان و راهپيمايى هاى گروههاى سياسى ِ اپوزيسيون، خصوصن مجاهدين فعالانه شركت ميكرد و به صف تظاهر كنندگان مخالف شليك ميكرد. در سال ١٣٦٠ كه رژيم بگير و ببندها را شروع كرده بود، غفارى يكبار  در شهر رشت مقابل تظاهر كننده مجاهدين مانند ديوانه ها دراز ميكشد و ميگويد مگر از روى جنازه ام عبور كنيد! در همان تظاهرات بى مهابا به روى تظاهركنندگان  آتش ميگشايد تا مانع تظاهر كنندگان شود. در  باصطلاح دادگاه  امير عباس  او با پاسدار ديگرى پشت سر هويدا نشسته بود و مرتب در رفت و آمد بود، براى  نمونه در فيلمى كه از محاكمه هويدا پخش شد يكبار هم در كنار هويدا ديده ميشود! بدون ترديد او  قبل اينكه هويدا را به جوخه اعدام ببرند از پشت به هويدا شليك كرده است. صداى شليك در حياط زندان قصر از پشت ديوارى  شنيده شده است ( طبق گفته هاى وكيلى كه خود در آن محوطه حضور داشته است)اين موضوع را  مردم هم در محله امان مرتب مطرح ميكردند.

[٣] تلويزيون منوتو

[٤]مصاحبه در برنامه به عبارتى ديگر ، بى بى سى پارسى 

 

https://www.bbc.com/persian/tvandradio/2012/02/120126_hardtalk_houshang_nahavandi

بابك رحمتى

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر