۱۴۰۳-۰۲-۱۴

علی ناظر

تبعات اعتراضات دانشجویان در جهان غرب

هولوکاست در غزه و کرانه باختری همچنان ادامه دارد، و نتانیاهو در آخرین موضعگیری خود به روشنی بیان کرده که سربازان اسرائیلی به رفح یورش خواهند برد حتی اگر آتش بس اعلام شود و اسرای اسرائیلی هم آزاد شوند.

حاکمان جهان غرب با برخورداری از دوربین های رسانه های وابسته تلاش دارند تا کودک کشی و جنایت جنگی اسرائیل در غزه و کرانه باختری را از دید جامعه جهانی و انسانهایی که رسانه های جمعی هنوز نتوانسته حس انساندوستی را در آنها ذبح کرده و مسخ شان کنند، حال با اعتراضات دانشجویی در سطح آمریکا، کانادا، اروپا و حتی ژاپن روبرو شده اند.

سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان توسط قوای انتظامی کشورهای تابع خط حمایت بی چون و چرا از اسرائیل، و بازداشت تعداد کثیری از دانشجویان که تنها سلاح آنها شعارهای ضد جنگ افروزی و هولوکاست است، از منظری متاسفانه می تواند در تضاد با منافع ملت ایران باشد.

رسانه های جمهوری اسلامی با پخش گزارشات تلویزیونی و نوشتاری، و در سطح شبکه های اجتماعی، وقیحانه می خواهد القا کند که آنچه بسیج و لباس شخصی ها علیه اعتراضات ملت ستمدیده ایران انجام می دهد، بسیار ملایم تر و انسانی تر از آنچیزی است که هماکنون در غرب رخ می دهد.

سید مصطفی خوش چشم، از تحلیلگران ذوب شده، امروز در تلویزیون جمهوری اسلامی با مقایسه سرکوب دانشجویان در ایران و آمریکا، نتیجه می گیرد که مأمورین انتظامی حتی یکبار وارد صحن دانشگاه در ایران نشده اند، حال اینکه نیروهای ضد شورش پلیس آمریکا وارد دانشگاه کلمبیا شده و دانشجویان را با ضرب و شتم بازداشت کرده اند.

مصطفی خوش چشم عامدانه می خواهد با پنهان شدن در پس آنچه در غرب روی می دهد، جنایات جمهوری اسلامی در دانشگاه های سراسر کشور، که مستمرا از اسفند 1357 تا هماکنون ادامه دارد را ناچیز جلوه دهد.

خطی که خوش چشم در حال تبیین آن است، بدون شک هشداری است برای آینده جنبش ها و خیزش های مردمی. خوش چشم ها از هماکنون برای سرکوب اعتراضات جوانان و زنان علیه طرح نور و حال طرح طوبی، زمینه چینی می کند.

واقعیت اینست که آنچه در غرب رخ می دهد، عکس العملی است انساندوستانه علیه هولوکاست در سرزمین اشغالی فلسطین. اما اگر آتش بس دائم و عقب نشینی قوای کشتار جمعی اسرائیل به توافق برسد، شدت و عمومیت این اعتراضات کم خواهد شد. از سوی دیگر، آتش اعتراضات در ایران تمامی نخواهد داشت. اعتراضات در ایران علیه موجودیت جمهوری اسلامی و قوانین قرون وسطائی آن است، و تنها زمانی به پایان می رسد که حکومت فاشیستی-مذهبی سرنگون شود.

علی ناظر
12 اردیبهشت 1403
1 مه 2024

علی ناظر

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر