۱۴۰۳-۰۳-۰۱

بهرام سلطانی

فلسطین – اسرائیل " هنوز روزنه دادخواهی در دادگاه کیفری بین الملل بسته نشده

2024 اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰ مه 31

 

"فلسطین – اسرائیل " هنوز روزنه دادخواهی در دادگاه کیفری بین الملل   بسته  نشده. همراه با متن اصلی نامه تهدید آمیز سناتور های آمریکایی به دادستان این دادگاه

 

امروز 20 ماه مه 2024 بعد از حدود هشت ماه رسیدگی ، صدها مصاحبه  و دیدار و جلسه و بررسی هزاران گزارش و حتی مشاهده ماهوارینی  و دادن هشدار رسمی ... دادستان دادگاه جنایی بین الملل –دکتر کریم خان قاضی بریتانیایی (پانوشته 1  ) گزارش خود را جهت دستگیری نخست وزیر- بنیامین نتانیاهو   و وزیر دفاع - یوان گالانت به قضات این دادگاه تقدیم کرد. به منظور متهم نشدن به جانبداری از فلسطینیها  ، این درخواست شامل  سه تن از سران سازمان حماس نیز میشود . البته  این سرا ن که سالهاست از جانب بسیاری دول غربی و رسانهای غربی  به تروریست بودن متهم شده اند. و شاید نیازی نبو دبه آنها اشاره شود ولی دادستان این تصمیم را گرفت تا بتواند موضوع نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل را قانونی جلوه دهد.    

شاید از دیدگاه بسیاری ، این درخواست رسمی دادستان دادگاه کیفری بین الملل بی اثر و بی فایده بنظر برسد و به آسانی  آن را ندیده بگیرند. نگارنده چون از ابتدای شروع رسیدگی دادستان و همکاران او این موضوع را دنبال میکردم این درخواست را یک" حکم تاریخی" تلقی میکنم وا ین به چند دلیل.  اول و مهمتر از همه این که حداقل در 80 سال اخیر یعنی از بدو تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 هیچ مقام رسمی و مرجع بین المللی  جرات بیان چنین اتهاماتی از قبیل جنایات  جنگی ، زجر و اسیر کردن و به گرسنگی کشاندن و آوارگی مردم بی دفاع فلسطین و کشتار بچه ها و زنان  به سران اسرائیل را نداشته. در بهترین حالت چندین رای مجمع  سازمان ملل و تذکر شورای امنیت سازمان ملل صادر شده که تا به امروز اسرائیل و متحد اصلی آن آمریکا آن را ندیده گرفته اند. دوم اینکه برای پی بردن به اهمیت این درخواست باید به قضایای پشت پرده ، فشارها و تهدیدهایی که از جانب دولت اسرائیل  و مقامات  سیاسی ، نظامی و امنیتی آ ن و برخی مقامات رسمی آمریکا در چند ماه اخیر متوجه این دادگاه و شخص دکتر کریم  خان وارد شده ، مراجعه کرد. برای توجیه این مطلب به سند رسمی زیر که به صورت نامه با سر تیتر سنای آمریکا به تاریخ 24 آوریل 2024   توسط 12 سناتور عضو کنونی  سنای آمریکا امضای شده اشاره میکنم. فرصت نیست که کل سند را به فارسی ترجمه کنم و شاید هم بهتر باشد اصل آن را درج کنم. در یک کلام این سناتورها به دادستان دادگاه جنایی هشدار میدهند که اگر دست  روی این مسئله بگذارد ترجمه میکنم " خود او ، همکاران و خانواده او مستقیما هدف قرار میگیرند". تهدید از این واضح تر آنهم ار طرف مقامات رسمی و با امضای آنها کمتر دیده شده.  در اینجا بدو نکته اشاره کنم که این نامه و لیست امضا از طرف سناتورهای آمریکایی از  نظر حقوقی قابل پیگرد قانونی است  . در واقع  در بیانیه  اخیر دکتر کریم خان که لینک آن را در زیر ذکر  میکنم.  (پانوشته 2)  بدون اشاره به این نامه او هم میگوید "هر کس و مقامی دست به تهدید و تمهید ما  بزند ، قابل پیگرد قانونی قرار میگیرد. دوم اینکه بد نیست اشاره کنم که متاسفانه اپوزیسیون ایرانی از سلطنت طلب ، رضا پهلوی و  به اصطلاح جمهوری خواه و یا طزف دار خلق و بسیاری دیگر با اکثر این ستاتورها که طبعا مخالف رژیم حاکم در ایران هستند ، نشست و برخاست میکنند و گزارش این دیدارها رابا غرور  در سایت های خود به نمایش  میگذارند ؟ برا ی طولانی نشدن این بحث و خارج نشدن از بحث اصلی موضوع درخواست تاریخی برای  جلب نخست وزیر اسرائیل بحث در این خصوص را ادامه نمیدهیم.  فقط اینکه عدم درک درست و شیوه مبارزاتی  و روی آوردن به غرب خصوصا آمریکا که در مقاله چند ماه پیش به  آن اشاره کردم (پانوشته 3) یکی از دلایل شکست مبارزاتی حدود  40 سال اخیر اپوزیسیون خارج کشور و عدم اعتماد مردم به آنها بوده. در واقع دادستان این مبارزه سیاسی ادامه دارد.

 

Letter dated April 24, 2024 from 12 Republican senators threatening ICC chief prosecutor Karim Khan with "severe" consequences for him, his family & staff if he goes ahead with an arrest warrant for Netanyahu

 

پانوشته 1.

International Criminal Court (ICC)

پانوشته  2.

ICC prosecutor seeks arrest warrants for Netanyahu, Hamas officials

. https://www.aljazeera.com/news/2024/5/20/icc-prosecutor-seeks-arrest-warrants-for-netanyahu-hamas-officials

 

پانوشته 3.

"دولت آپارتاید  اسرائیل  ، مشارکت در پایه گذاری ساواک حکومت پهلوی،اپوزیسیون خارج کشور ، غرب و جوایز حقوق بشر آن  - و یک تجربه شخصی" -

بهرام سلطانی

      14 نوامبر 2023

 

بهرام سلطانی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر