۱۴۰۳-۰۳-۰۹

شمی صلواتی

کشتار در نوآر غزه...

 

«توجیه‌گران جنایت و کشتار مردم فلسطین توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه به هر دلیلی که باشد به معنای تائید و شراکت در آن جنایت است...»

 

*آنچه  توسط دولت اسرائیل در نوار غزه اتفاق می افتد مصداق جنایت علیه بشریت است!

 . 

.دفاع از این جنایات و تائيد آن توسط هر کسی بنا به هر دلیلی که  باعث توجیه‌  آن شود  به معنای شراکت در ان و دور شدن ازانسان بودن و شعور انسانی است. 

 

 این جنایات جامعه جهانی را بسوی جنگ و بی رحمی بیشتری می برد 

 

همانطور «خانه کُشی»  ارامنه توسط دولت ترکیه که باعث تکرار فاجعه هولوکاست در آلمان شد و البته این جنایات و بی رحمی در ترکیه تا امروز در ضدیت با کوردها  و دگراندیشان به شیوه و شکل ضعیف تری ادامه دارد نتیجه بی تفاوتی اخلاقی و غیر مسئول بودن افکار عمومی جهان در زمان بود ...

 

همانطور  فاجعه «أنفـــال» توسط دولت عراق که منجر به نسل کشی کورد ها انجامید و علرغم جانباختن هزاران انسان بی‌دفاع در آن  جامعه‌ی جهانی با تفاوتی از کنار آن  گذشت...

 

در ایران این نوع جنایت و بی رحم  در طول  صد و بیست سال گذشته تا به امروز به شکل متفاوت تری ادامه  داشته و دارد... 

 

جنایات دولت  اسرائیل  در نوار غزه  باعث ادامه‌ی بی رحمی و دامن زدن به گرايشات  راست افراطی، واپسگرا و فاشیست‌ در جهان خواهد شد که بر شعور انسانی و انسانیت سایه خواهد انداخت. 

 

کودکان  و زنان  یا مردم بی‌دفاع  و غیر مسلح  را که توسط ارتش اسرائیل بمباران می شوند و یا به قتل می رساندند یا آنها را مجبور به کوچ اجباری می کنند جنایت جنگی است و این جنایت دل هر انسان شرافتمند ی که ذره‌ای شعور انسانی داشت باشد  می آزارد...

 

در این دنیای پر از دانش و علم بسوی نفرت  و خود خواهی رفتند یک گناه ست

هنرمند آنکس، 

که شمعی بیافروزد و آن احادیث کهنه را از ریشه بر اندازد...

 

۲۸ مه ۲۰۲۴میلادی "شمی صلواتی"

شمی صلواتی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر