۱۴۰۳-۰۳-۱۳

حسین اخوان توحیدی

نماد دوران پهلوی، در مراسم‌ پابوسی فرح !

 

نگاهی به  میراث خواران 

استبداد واستعمار درامریکا 

 

زمان شاه، وزرا در تمام مراسم  برای دست بوسی شاه آماده بودند.

   اول باید همه به صف میشدند،سپس دست شاه را میبوسیدند . 

به گفته علم وزیر دربار ، شاه به وزرایش "لقب خر  "داده بود ".

ملاهای قرون وسطایی اولین خرانی بودند که  دست بوس شاه بودند! 

عکس و فیلم هایش هست .

 

  شاه در موقع فرار از دست مردم هویدا نخست وزیر وقتش وبعضی از وزرایش را به دست خلخالی داد !

و خود با  دهها میلیارد دلار پول مردم  فرارکرد!

که خانواده اش طی چهل وپنج سال با پول‌های دزدی زندگی شاهانه خود را  ادامه  دادند .

بیوه دیکتاتور نیز  با کودتای سیا ، و  انتلجنت سرویس تاج را بر سر گذاشت!

 

شاه ، قاتل دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر محمد مصدق  ، نتیجه صف کردن خران که پا بوسش بودند را دید و چشید!

اما بازماندگانش از سرنوشت خفت بار او  عبرت نگرفتند !

 

نبرد مدرنیته با ارتجاع 

 

در قرن بیست ویکم دوران تاج پروری  و عمامه پروری  قرون وسطایی اقازاده ها و شازاده ها دیگر گذشته است .

مردم برای ازادی مبارزه میکنند. که  فاصله بین شهروند و شیخنشاه را بردارند..

دیگر ،  رعیت و  امت و دست بوسی و پابوسی  شاه و شیخ   برداشته شود . و چنین مناسبات فئودالی برای همیشه بگورستان تاریخ سپرده شود..

.

  اگر فرح پهلوی ، همانند همه ایرانیان در خارج دهها میلیارد دلار پول" کارنکرده" نداشت ،   چنین  دست و پا بوسی درکار نبود. ! 

 

 

فیلم برداری برنامه ریزی شده ،، از ارتجاع سلطنت !

 

مراسم  پابوسی دانش پژوه، خواننده درباری!! در امریکا ،    تفکر ،این سلسله منقرض شده پهلوی  را نشان می‌دهد که چقدر  از تاریخ عقب هستند.

که اینان  در قرن گذشته و هنوز با آروزی  تفکرات ارتجاعی زیست می‌کنند. درب سالن در برابر  ملکه وشاه  باز شود و غلامانشان بخاک بیفتند تا بیوه دیکتاتور شاد شود!

شمایی ! را که درکاخها باعث وبانی چنین روابط و سیه روزی بودید بوجد آورد .

 

پهلویها باعث وبانی انقلاب ۵۷ بودند  و تا توانستند مسجد درست کردند که از دین و اعتقادات مردم سوئ استفاده کنند و شاه بگوید حضرت عباس دست مرا گرفت و کمکم کرد ،این شاه بود که آخوند را پرورش داد .!

 

پرويز ثابتی و  ساواکیها و شکنجه گران تعلیم دیده درخارج  بودند .که اگر کسی بپابوسی شاه نمی‌رفت!  باید بزندان  میافتاد ویا مثل دکتر حسین فاطمی و خسرو گلسرخی قهرمان بالای چوبه های دار میرفت !.

 

سلطنت طلبان با پول‌های کارنکرده وپرستوهای دوره دیده زیر نظر بیت خامنه ای ، در  رسانه های استعماری  برای برقراری چنین مناسباتی تلاش میکنند.

  این صحنه پابوسی  ، بنفع بقای رژیم ملاها ونقض فاحش حقوق بشر است.

  .بيچاره ها نمیدانند اب رفته بجوی بازنخواهد گشت .آنهم با استخدام مزدور و پاسدار الت دست اطلاعات سپاه وصحنه گردانها در بیت رهبری !

 

پاچه خواری دوران قاجار و پهلوی  ، وحشتناک بود و گذشته  بیوه شاه کودتاچی را به روز میکند! 

 

چرا انقلاب شد ؟

 

طی یکصدسال گذشته  برای برچیدن چنین مناسباتی ،  صدها هزار نفر  پای جوخه های تیرباران رفتند.  برای برچیدن برده داری  !

، هم اکنون هزاران نفر درزندانهای اوین  وسراسر ایران زیر شکنجه و زیر اعدام می‌باشند .

 

شاهی ! که زندان اوین را برای مخالفین  ساخت تا بماند !

اما در اسفند ۱۳۵۳ نمی‌دانست با خواندن شعر"  "مه فشاند نور و سگ عوعو کند"  !

  چه سرنوشتی در انتظار او بود!

.شاه با تاسیس حزب رستاخیز تنها حزب قانونی  به مردم لقب سگ داد و نتیجه آن فرار او از دست همان مردم بود .

فرح بیوه دیکتاتور و رضا پهلوی بچه عقب مانده اش در امریکا  به تحقیر جامعه  ایرانی  مشغولند! 

 

فاجعه جمعه سیاه هفده شهریور ۵۷ را شاه و در کنارش فرح بوجود آورند .؟ طلبکار هم هستند !.

 

  دست بوسی وزرا ی دولت  خمینی و خامنه ای نفرت انگیز و مشمئز کننده بوده و هست!

. مبارزه  ،برای برچیدن چنین  مناسباتی است.  انگل زاده! اقازاده!  و یا شازاده !

  که با دزدی ، سی هفت میلیارد دلار  ا  پول مردم گرسنه را خرج  پابوسی ودست بوسی می‌کنند.

 

حالا میبینیم

  رضاپهلوی خود دست بوس  چه کسانیست: پاسدار وبسیجی و اصلاح طلبان.

، همان قاتلان دهه شصت . .او  هر روز به آنها باید  بگوید : بله درخدمتم قربان.....

چه بگویم که مرا هم بحساب بیاورید. حقارتی بیش از این ؟

مبارزه مردم طی بیش از یکصدسال ، با صدها گورستان خاوران ! برای ازادی ورهایی انسان از یوغ ستم واستثمار بوده. 

مردم ایران به دوران پابوسی و دست بوسی شاهان و شیخان دیکتاتور بازنخواهندگشت .

 

حسین اخوان توحیدی 

پاریس 

شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳

1 juin 2024

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر