۱۴۰۳-۰۳-۲۳

شمی صلواتی

٭پیشروی راست افراطی «آلمان»

 

۹ ژوئن ۲۰۲۴میلادی یک‌شنبه 

در انتخابات اروپا علی رغم توصيه دوستانم شرکت نکردم چون می دانم با یک گل بهار نمیاد 

«با رای دادن به سیاستمداران بی خاصیتو- بی لیاقت اتفاق خاصی نمیافتد...»

 

گرايشات راست افراطی در آلمان و اروپا بنا به بازتاب زخمهای عفونی شده که روز بروز بیشتر و بیشتر می‌شود رشد می کنند ...»

 

سیاست‌مداران صاحب نفوذ در آلمان  بعنوان یک شغل به قدرت دولتی  نگاه می کنند نه بعنوان  یک وظيفه‌ی انسانی.

 

٭دوم 

وجود ناتو بعنوان یک ارتش پر خرج که بر اساس مالیات سنگین بر شانه های مالیات‌دهندگان در آلمان و اروپا  استوار است.

عامل جنگ و بی‌ثباتی در منطقه‌ و جهان است.

 

هزینه تحمیلی جنگ اکراین در تقابل با روسیه و تاثیر آن بر اقتصاد آلمان و اروپا در  گسترش و زیادخواهی ناتو باید جستجو کرد. 

 

هزینه ی که  زندگی مالیات دهندگان را در آلمان و دیگر کشورهای  اروپایی با افزایش تورم بالا ۱۰ درصد زندگی را سخت و سختر کرده است.

 

٭سوم 

کرونا بلای که جامعه را بسوی مرگ و وحشت سوق داد و دولت در تقابل با آن ضعيف عمل کرد.

 

٭چهارم

برهان  فلسطین و اسرائیل و حمایت دولت آلمان و اروپا  از اسرائیل توام با برخورد انفعال و مماشات نسبت جنایت و کشتار کودکان فلسطينی، به ناامنی و گرايشات رادیکل و افراطی در جامعه آلمان و اروپا  به شکل گسترده دامن زده است

 

٭پنجم 

«آینده المان هاله ای از ابهام»

 

جنگ اکراین و روسیه بزرگترین صربه را به اقتصاد آلمان زد

  سیاست‌مداران ساده‌لوح آلمان با ایمان و همراهی با امریکا در جنگ با روسيه  که فکر می کردند سه روزه با حمایت از اکراین و با تحریم‌های گسترده  روسیه را  مثل یوگسلاوی دچار فروپاشی خواهد کرد رویای بسیار کودکانه بدور از منطق بود که نه تنها المان بلکه غرب را در شراط سحت و ناروشن  با ابهام سیاسی و اقتصادی قرار داده است ...»

 

 

رابطه‌ای اقتصادی روسیه در شکوفائی اقتصاد آلمان  بی نهایت تاثیر گذار بود...

 

که متاسفانه امروز اگر دولت المان  بدنبال یک راه حل سیاسی بدور از جنگ تن ندهد  آینده اقتصاد المان  بشدت ضربه پذیر  و جامعه را در معرض یک انفجار اجتماعی قرارخواهد داد.

 

 آینده راست افراطی 

راست افراطی باز تولید شرایط خاص  و برهانی اجتماعی هستند که مثل بادکنک باد می کنند و بعد با فرو کش برهان خاموش می شوند

 چون تفکرشان بدور از منطق  زاییده خشنونت و با دروغ، پروپاگاند همراه ست و  رشد می کنند...

۱۱ ژوئن ۲۰۲۴میلادی "شمی صلواتی

شمی صلواتی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر