۱۴۰۳-۰۴-۱۴

امین بیات

انتخابات نمایشی اعتماد بنفس جمهوری اسلامی را بکلی ویران کرد،نمایش مرحله دوم اوج بی شرمی است

 

amin.bayat@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

 

جبهه اصلاح طلبان و کسانیکه مزورانه در کنار این خائنین در این انتخابات قرار گرفتند، یکبار دیگر بدام حیله های آخوندیسم گرفتار شدند،دستگاه مرتجع و عقب مانده ،تروریست و ضد ایرانی کلیت جمهوری اسلامی  با بکار گیری تمام شیوه های تقلب،تهدید،کلاهبرداری و...نتوانستند  ازفرو ریختن و عدم اعتماد مردم از کلیت رژیم  جلو گیری کنند، اعتماد بنفس مردم بطور چشمگیری بالا رفت،اما در این میان مشتی هرزه و نادان متقلب طرفدار اصلاحات با شرکت در انتخابات در کنار افغانهای مرتجع ،بار دیگر ماهیت ارتجاعی و عقب ماده خود را نشان دادند و با رأی دادن جنایات رژیم را تأیید کردند، اما با عدم مشارکت چشمگیر و بالای 84% بطور روشن ، مردم نه به انتخابات گفتند،و کمتر از 8 میلیون در این نمایش مسخره شرکت کردند.

عدم شرکت در انتخابات جا افتاد ،و رژیم در سقوط حتمی قرار گرفتو جمهوری اسلامی مجبور است بخود سمت و سوی طالبانی بدهد، چند میلیون افغانی طالبان به رژیم طالبانی جمهوری اسلامی رای دادند، تفاوتی هم ندارد که بکدام فرد ذوب در ولایت رای داده باشند،همه مزدور و از یک تبارند،نقش همه آنها ضد مردمی است،اصلاح طلبان مزدور تا کنون ثابت کرده اند که سیاستی ضد ایرانی داشته و در کنار طالبان ، داعشو حزب الله قرارداشته وخواهند داشت.

بهرصورت جامعه از طریق انتخابات زیر پوشش اطلاعات ، سپاه و آخوند بجائی نخواهد رسید، جامعه باید ازکلیت رژیم تبهکار و شیاد خود را رها سازد، هیچکدام از این جانیان که به مرحله دوم راه یافته اند کاری جز خیانت بمردم نخواهند کرد .

اعتماد بنفس دستگاه حاکمه، بکلی ویران شده،استیصال در تمام سطوح دیده میشود، توهمشرکت در انتخابات به یاس تبدیل شده، طبق آمار خودیها وغیر خودیها واجدین شرایط 67 میلیون نفرحق رای داشته اند که کمتر از8 میلیون نفر دراین نمایش شرکت کرده اندو این تعداد را ضربدر 3 کرده ،با اعلان  24 میلیون نفر به افکار عمومی  دروغ بزرگی را ارائه دادند که مردم قبول ندارند.

افول پایگاه اصولگرا واصلاح طلب برایهمگان روشن شده،فهمیدند که سقوطشان حتمی است وواقعیتتهای میدانی به آنها نشان داد که با ضربه های محکم مردم روبرو خواهند شد، خودشان میگویند 61% مردم در انتخابات شرکت نکرده اند ولی واقعیت 84%  است.

پایان اسلام در ایران: حضور نیافتن 84% مردم در انتخابات رژیم نشان داد که مردم از رژیم تبهکار اسلامی گذر کرده اند و ایران به پایان تشیع لبیک گفته و میروند تا آنرا پاکسازی کنند.

شرکت بعضی عناصر حزب الهی درسفارتخانه ها ( لانه های تروریستی) جهت رایدادن این وابسته گان با هرنیتی رای به جنایات 45 ساله رژیم آخوندی دادند ، نفرت انگیزوغیر انسای عمل کردند، در میان آنها افراد وعناصر پست و شناخته شده دو رو نیز دیده شد ، که در واقع جزء عواملوابسته به جمهوری  کثیف اسلامی هستند، اصولن فردی که وارد این مرحله از صحبت میشود و با دلیل و برهان میخواهد ثابت کند که رای بدهید چه عامل مستقیم جمهوری اسلامی باشد و چه نباشد در زمین خون و جنایت اسلام بازی میکند،مریض و فاسد و سود جو است.

رای دادن یعنی بها دادنبه اعدامها ،یعنیقبول کردن اینکه زن نصف مرد در جامعه و خانواده حق دارد و باید در خیابانها بخاطرمخالفت با حجاب اجباری مورد اذیت و آزاد قرار گیرد، یعنی پذیرش کور کردن دختران،جوانان و زنان ،یعنی پذیرش جمهوری اسلامی بعنوان یک گروه تروریستیو تمامیت خواه، که مردم ایران را به انفعال و با مشکل مواجه کرده است، هر دو نماینده ، مزدور ولایت با دستان آغشته بخون زنان در مقابل 84%مردم ایران قرار گرفته اندو آشکار است که فقط حدود 16%که عملا ثابت کرده اندکه احمق بوده و هستندبا عمل ضد ایرانی خودبا رای خود حکم قتل جوانان،دختران و زنان و زندانیان سیاسی را بعد از بارها اثبات دوباره امضاء کرده اند.

مسبب بوجود آمدن شرایط اسفبار مردم امروز در ایران اینگونه افراد مزدور و خرافاتی و عقب مانده میباشتد،بهر حال هر دو این مزدوران جانی و ریاکار نه برنامه ای دارند و نه میتوانند برنامه داشته باشند ،بلکه تنها و تنها مترسک دستگاه جنایتکار بیت رهبری میباشند.

پیش به سوی تحریم گسترده تر  نمایش "انتخابات".

" ننگ بر تفکر تشیع".

زنده باد   جنبش زن،زندگی آزادی .

04.07.2024

 

 

امین بیات

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر