۱۴۰۳-۰۴-۱۸

حسین اخوان توحیدی

شعبده انتخابات خامنه ای برای چیست ؟

 

 مگر خودش یا انتخابات برتخت سلطنت مادام‌العمر نشسته که بخواهد انتخابات ازاد برگزار کند ؟

 فاصله خامنه ای ومردم زمین تا اسمان است وآیا پزشکیان پزشک دردهای بی‌درمان حکومت تک نفره خامنه ای است ؟

 او که طی سی وپنج سال هرگز به انتخابات اعتنایی نداشته وبسیاری را بخاطر اعتراض به بازی انتخاباتی در کوچه وخیابان کشته است.

 ‌ طوفانهای اجتماعی وسیاسی با این شعبده بازیهاحل نخواهد شد واعدام‌های هر روز و اعتصاب غذا وشکنجه زندانیان سیاسی دلیل آن است  

 این خیمه شب بازی ها ی پزشکیان وامار مشارکت آخرالزمانی فقط برای زدوبند با شیطان بزرگ است .

 . مردم همان مردم گرسنه و سرکوب شده ودربرهمان پاشنه استبدادکهنه ملاها وچوبه دار میچرخد و راه حلش برای مسائل ابتدایی مثل بیکاری بی خانمانی گرسنگی سرکوب است 

 این خیمه شب بازی اخوندی فاصله کاخهای جماران و مردم گرسنه را کم نخواهد کرد و پزشکیان همانند ابراهیم رئیسی منتخب فصلی خامنه ای است و مشروعیتی نخواهد داشت وطوفانها درراه است 

  واین رژیم ماقبل تاریخ جایش گورستان تاریخ است 

 

حسین اخوان توحیدی 

پاریس

یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر