۱۴۰۳-۰۴-۲۰

شمی صلواتی

هرارتجاعند

 

٭ما بین دو ارتجاع واپسگرا گیر افتادیم 

یکی پا در رکاب ارتجاع کراواتی سلطنت و دل بسته به ساواک، رؤیاهای خویش را،

 درگذشته جستجو می کند... 

 

دومی با انتخاب بین بد و بدتر دل بسته شیخ است تا زمان را متوقف کند...

هر دو «ارتجاعند»  

هر دو در ضدیت با باورهای  انسانی گام برمیدارند و با آینده درستیزند...

 

کورند، شب و روز را یکسان می‌بیند 

هر دو با رؤیاهای  از گذشته‌های «دور» 

بر اساس جعلات تاریخ، شعور و منطق خود را بنا کردند...

 

اولی‌ها قهرمانشان «کورش کبیر» است

و دومیها قهرمانشان امام شعیان «علی» 

  

غافل از اینکه این دو اینها  تمام عمرش را در جنگ سپری کردند و در جنگ جانباختند.

 

ما می دانیم که در جنگ فرصتی برای انسان بودن و انسانی زندگی کردند نیست... 

 

به فرهنگ لمپنیزم گرايشات راست  طرفداران‌ تمامیت ارضی کشور«فاشیست تمامیت خواه» نگاه کنید تا بدانید هر دو اینها زاییده تفکر صفویه در ایران ند و از یک قماش، آدمکش و خونریزند... »

۵یولی ۲۰۲۴میلادی "شمی صلواتی"

شمی صلواتی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر