بهنام چنگائی


بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۱۲-۰۵

نه مردمی برابر نیرنگکاران ولائی

بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۱۱-۱۱

مرداب ولایت با انتخاباتش

بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۱۰-۱۶

خدائیکه زبانش خامنه ای ست

بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۰۹-۰۷

شکست خدا با چماق ِچادر ملا

بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۰۸-۲۱

حق زندگی و دشمنان رنگارنگ آن