بهنام چنگائی


بهنام چنگائی ۱۴۰۳-۰۴-۱۴

سرنگونی، تنها راهکار دگرگونی

بهنام چنگائی ۱۴۰۳-۰۴-۰۵

خلافت فقیه مطلق! جز پوچی انتخاب؟

بهنام چنگائی ۱۴۰۳-۰۳-۲۳

پذیرش خدا، رای به ملا

بهنام چنگائی ۱۴۰۳-۰۳-۰۱

ملا، دشنه و دشنام خدا

بهنام چنگائی ۱۴۰۳-۰۱-۱۱

اسلام، دشمن شوق و شادی

بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۱۲-۰۵

نه مردمی برابر نیرنگکاران ولائی

بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۱۱-۱۱

مرداب ولایت با انتخاباتش

بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۱۰-۱۶

خدائیکه زبانش خامنه ای ست

بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۰۹-۰۷

شکست خدا با چماق ِچادر ملا

بهنام چنگائی ۱۴۰۲-۰۸-۲۱

حق زندگی و دشمنان رنگارنگ آن