شمی صلواتی


شمی صلواتی ۱۴۰۳-۰۳-۲۳

٭پیشروی راست افراطی «آلمان»

شمی صلواتی ۱۴۰۳-۰۳-۱۸

قصاوتم می کنند

شمی صلواتی ۱۴۰۳-۰۳-۰۹

کشتار در نوآر غزه...

شمی صلواتی ۱۴۰۳-۰۲-۲۶

«فلسطین»

شمی صلواتی ۱۴۰۳-۰۱-۳۱

«دل شکسته»

شمی صلواتی ۱۴۰۳-۰۱-۲۲

تقدیم به شکسته دلان

شمی صلواتی ۱۴۰۳-۰۱-۱۹

زنان سالخورده روستائی

شمی صلواتی ۱۴۰۲-۱۲-۲۹

نوروز و دل پریشان من

شمی صلواتی ۱۴۰۲-۱۲-۲۳

ماه رمضان

شمی صلواتی ۱۴۰۲-۱۲-۰۷

«رامین فاتحی»

شمی صلواتی ۱۴۰۲-۱۱-۰۸

نازنین دوست(!)

شمی صلواتی ۱۴۰۲-۱۱-۰۱

از آسمان دل بلوچ خون می‌چکد...

شمی صلواتی ۱۴۰۲-۱۰-۱۴

«بلاخره»