شمی صلواتی


شمی صلواتی ۱۴۰۲-۱۱-۰۸

نازنین دوست(!)

شمی صلواتی ۱۴۰۲-۱۱-۰۱

از آسمان دل بلوچ خون می‌چکد...

شمی صلواتی ۱۴۰۲-۱۰-۱۴

«بلاخره»